Corona-steun

Steun voor ondernemingen in coronatijd

Door de coronacrisis zijn vele ondernemingen verplicht of genoodzaakt te sluiten of hun activiteiten af te bouwen. Sommige ondernemingen konden heropstarten na de eerste golf, maar werken nu op een andere manier of met een ander product. Andere ondervinden nog altijd ongemakken of hebben een omzetdaling.

Makkelijk is anders, maar geef de moed niet op. Dfisc begeleidt je bij het vinden van de beste financiering voor je heropstart. Hoe kan je verder met of zonder premies van de overheid? Hoe houd je je cashflow in het oog en wat is je rentabiliteitsdrempel of omslagpunt? We zoeken mee naar oplossingen en maken je wegwijs in de bestaande steunmaatregelen.

Hieronder vind je een overzicht van steunmaatregelen en strategieën waarmee je je onderneming op het juiste pad kan houden in coronatijd:

 1. Wat kan je zelf doen?
 2. Steunmaatregelen: premies en uitkeringen
 3. Bijkomende financiering vinden
 4. Veiligheid voorop

Val je uit de boot voor een of andere steunmaatregel? Contacteer ons om te bekijken wat er voor jouw situatie mogelijk is.

1. Wat kan je zelf doen?

Richt je focus

Durf kritisch te kijken naar je onderneming of product. Zie waar je je prioriteiten moet leggen.

Vergeet je klanten niet! In deze tijd is communicatie met hen vaak extra belangrijk.

Organiseer je werk efficiënt. Gebruik bijvoorbeeld Dfisc Daily om systematisch al je aankoop- en verkoopfacturen op te laden. Zo is een groot deel van je papierwinkel snel verwerkt. Hierdoor win je tijd en kan je meer aandacht besteden aan je business.

Stuur je businessmodel bij

Is je huidige businessmodel minder relevant geworden in coronatijd? Kan je niet helemaal terugkeren naar je vroegere manier van werken? Tijd om als ondernemer jezelf opnieuw uit te vinden. Dfisc ondersteunt je met financieel en fiscaal advies.

2. Steunmaatregelen: premies en uitkeringen

Onderzoek zeker of je recht hebt op een of meerdere premies/uitkeringen. Hier alvast een mooi overzicht in een pdf met de steun die geldt in december 2020.

Er bestaat een waaier aan steunmaatregelen en die lichten we graag toe via onze aparte pagina’s:

 • Overbruggingsrecht ter ondersteuning van heropstart of relance-uitkering bestaat niet meer in 2021.
 • Volledig of gedeeltelijk overbruggingsrecht: een vervangingsinkomen wanneer je je zelfstandige activiteit niet meer kan uitoefenen.
 • Overbruggingsrecht voor quarantaine en gesloten klas, school en kinderopvang: in bepaalde gevallen kan je een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht.
 • Premies van de Gewesten, waaronder het Vlaams beschermingsmechanisme 5: dit is een belangrijke premie die voor veel ondernemers kan tellen. De uiterste datum voor aanvraag is 15 april 2021.
 • Nieuw vanuit Vlaanderen is de globalisatiepremie – nu vanaf 1 april 2021 opvraagbaar – op onze pagina al enkele indicaties met een link naar Vlaio.
 • Uitstel van betaling sociale bijdragen. Je kan ook een vrijstelling aanvragen.
 • Verlaging sociale bijdragen: als je inkomen lager is dan dat van drie jaar geleden, kan je bij je sociaal verzekeringsfonds een vermindering van je bijdragen aanvragen, tot een bepaalde drempel. Dfisc bekijkt dit graag met en voor jou.
 • Uitkering wegens ziekte als je zelf getroffen bent door het coronavirus.
 • Krediet bij je bank aanvragen (uitbreiding waarborg via PMV/Z)
 • Handelshuurlening nemen

Nog geen klant en hulp nodig bij je heropstart?

Steven contacteert je.

Steven Decorte Dfisc

3. Bijkomende financiering vinden

Er zijn een aantal oplossingen op de markt om jouw bedrijf erbovenop te helpen en je financieel te versterken. Aarzel niet om je dossierbeheer bij Dfisc aan te spreken als je hierbij hulp nodig hebt.

Om te beginnen kan je je eigen bank aanspreken. Je kan uitstel vragen voor de betaling van een lening, of een overbruggingskrediet aanvragen. Lees hier meer over wat de bank kan doen. Voor financieel advies of bijstand bij het opstellen van je kredietdossier kan je bij Dfisc terecht.

Dfisc is bovendien partner van PMV/z. Via die weg kunnen wij zorgen voor de aanvraag van een startlening. Of misschien moeten we kijken naar een waarborg voor de financiering van je werkkapitaal?

PMV biedt ook de coronalening aan. Je kan een achtergestelde lening op drie jaar aanvragen voor een bedrag van 25.000 tot 2 miljoen euro. De focus ligt op start-ups en scale-ups, maar ook grotere bedrijven tot 250 werknemers komen in aanmerking. Je kasstroom moet wel positief geweest zijn tot vóór de coronacrisis.

4. Veiligheid voorop

Start veilig weer op!
Voel je je klaar om weer klanten te ontvangen en je medewerkers op de werkvloer te verwelkomen, besteed dan aandacht aan alle voorschriften.

Denk tijdig aan de signalisatie voor social distancing en aan beschermingsmateriaal voor je medewerkers. Volg ook alle hygiënevoorschriften.

Meer info vind je via onderstaande link.