Overbruggingsrecht aanvragen

Overbruggingsrecht

Je bent zelfstandige en hebt je activiteit moeten onderbreken door de uitbraak van het coronavirus. Dan kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht. Hiermee kan je van een uitkering genieten.

Nu ook met nieuwe voorwaarden vanaf september als je bv. in quarantaine moet verblijven.

Breng je aanvraag zelf online in orde

Hieronder vind je de nodige praktische info. Houd er rekening mee dat de regels heel dikwijls worden bijgewerkt. Alle maatregelen zijn namelijk constant in evolutie. Dfisc probeert je zo goed mogelijk op de hoogte te houden met de meest recente info.

Fiscaal

Dit vervangingsinkomen zal belast worden aan 16,5%. Er zijn voorwaarden (*) voor het gunstige belastingtarief.

(*)  Het bedrag van het overbruggingsrecht mag, samen met andere eventuele uitkeringen en vergoedingen, niet hoger liggen dan de netto-inkomsten die je als zelfstandige de voorbije vier jaar uit de stopgezette activiteit behaalde. Is dat toch het geval, dan wordt het stuk boven die grens belast volgens de progressieve tarieven (Bron: De Tijd).

Voor wie?

Update januari 2021 – nieuwe recente regelgeving
(Voor de voorwaarden tijdens de nazomer/winter 2020 mag je ons altijd telefonisch contacteren.)

Ondernemingen die verplicht hun zaak moeten sluiten wegens de coronamaatregelen (horeca, welnesscentra, eventsector, bowlingzalen, bioscopen, foorkramers …) kunnen vanaf oktober t.e.m. februari 2021 recht hebben op een dubbel vervangingsinkomen.

Maar er is meer. Ook als je zelf niet tot deze sectoren behoort, maar er wel sterk afhankelijk van bent (bv. toeleveranciers), kan je als ondernemer een dubbel overbruggingsrecht aanvragen, op voorwaarde dat je je zaak sluit. Doe je dat niet, dan kan je toch gebruikmaken van de enkele overbruggingsuitkering.

Voor het overbruggingsrecht splitsen we het op in tijd:

1. Verplichte sluiting (horeca, welnesscentra, eventsector, bowlingzalen, bioscopen, foorkramers …). Je dient als zelfstandige verplicht je activiteiten volledig of gedeeltelijk te onderbreken…

Je kan nog voor januari en februari 2021 het dubbele overbruggingsrecht aanvragen. Vanaf maart 2021 bestaat het dubbel overbruggingsrecht niet meer.

Afhankelijk van verplicht gesloten sectoren (bv. wijnhandelaar, geluidstechnicus …)

Zelfstandigen die hun activiteiten volledig of gedeeltelijk moeten onderbreken omdat ze sterk afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector, kunnen dubbel of enkel overbruggingsrecht aanvragen.

Je dient hiervoor een bewijs van 60% afhankelijkheid aan te tonen (dat moet blijken uit een motivering van je aanvraag – houd een bewijsstuk klaar bij een eventuele controle).

2. Maart 2021 – nieuwe regeling

Voor deze maand komen enkel de zelfstandigen in aanmerking die verplicht hun zaak volledig moeten sluiten. Je kan mogelijks wel rekenen op een uitkering omdat je omzet daalde.

Dus ben je actief, maar ken je een omzetdaling van 40%, dan kan je vanaf januari 2021 onder bepaalde voorwaarden rekenen op een uitkering, ongeacht de sector.

Je moet in de kalendermaand die voorafgaat aan de kalendermaand waarvoor je een uitkering aanvraagt, aantonen dat er een omzetdaling van 40% is ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens 2019.

Wie kan het aanvragen?

De volgende categorieën zelfstandigen kunnen het overbruggingsrecht aanvragen als aan de voorwaarden voldaan is:

 • Hoofdberoeper
 • Meewerkende echtgeno(o)t(e)
 • Zelfstandig helper
 • Actieve gepensioneerde zelfstandige die pensioen niet opneemt met inkomen N-3 = > 13.993,78 euro
 • Bijberoeper inkomen N-3 = sociale bijdragen in hoofdberoep
 • Bijberoeper inkomen > 6.996,89 euro – 13.993,78 euro (halve uitkering)
 • Actieve gepensioneerde zelfstandige met inkomen N-3 = > 6.996,89 euro – 13.993,78 euro (halve uitkering) (als het maandelijk pensioen 1614 euro niet overschrijdt)

Uitkering

 • 1291,69 euro (of 1614,10 euro met gezinslast)
 • voorbeeld voor de horeca (die verplicht moest sluiten vanaf 19 oktober  tot in 2021): je hebt recht op een dubbele uitkering overbruggingsrecht als je zelfstandige in hoofdberoep bent. Dat betekent een totaalbedrag van 2.583,38 euro per maand zonder gezinslast, of 3.228,2 euro met gezinslast maar dat stopt dus in maart 2021.
 • De uitkering bedraagt 645,85 euro (of 807,05 euro als je minstens een persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds) voor iemand in bijberoep. Vraag gerust naar alle voorwaarden hiervoor bij Dfisc.

Hoe aanvragen?

De aanvraag en uitkering gebeurt via jouw sociaal verzekeringsfonds. De aanvraag kan per post, per e-mail maar nu ook online.

Breng het hier in orde

Voor Xerius: doe je aanvraag online via deze link.

Voor Acerta: doe je aanvraag online via deze link.

Ben je lid bij een ander sociaal verzekeringsfonds? Zij kunnen je vast en zeker de juiste link bezorgen.

Deadline

 • voor juli – augustus: tot 31 maart 2021
  • tot hier gaat het over gedwongen sluiting of minstens zeven opeenvolgende dagen sluiten
 • voor september: tot 31 maart 2021 (voor verplichte sluitingen en voor diegenen die daar erg afhankelijk van zijn)
 • voor oktober – november: tot 30 juni 2021 (voor wie verplicht moest sluiten en voor wie 60% afhankelijk is van verplicht gesloten sectoren – enkel of dubbel overbruggingsrecht mogelijk)

Heb je hulp nodig?

Je bent vrij om zelf deze aanvraag in te dienen; op zich is het vrij eenvoudig. Als je vragen hebt over de voorwaarden of 100% zekerheid wil voor je stappen onderneemt, contacteer dan zeker Dfisc. We zijn er om je te helpen in deze bizarre tijden.

Dfisc is telefonisch bereikbaar via 050 39 25 23 of per e-mail. Wij plannen enkel videogesprekken in, geen afspraken op kantoor.

Nieuw vanaf september 2020

OVERBRUGGINGSRECHT

Vanaf september kunnen zelfstandigen in de volgende gevallen een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht:

Opgelet: dit is niet het corona-overbruggingsrecht (‘tijdelijke crisismaatregel’), maar wel het klassieke overbruggingsrecht waarop je aanspraak maakt wegens gedwongen onderbreking of door een gebeurtenis met economische impact.

Zelfstandigen in quarantaine geplaatst

die ​​​​​​​daardoor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen hun activiteiten volledig moeten onderbreken.

Vereist: quarantaine-attest op eigen naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres is ingeschreven.

Wanneer kom je niet in aanmerking?

 • Zelfstandigen die hun werk verder van thuis uit kunnen organiseren
 • Zelfstandigen die om niet-essentiële redenen willens en wetens zijn afgereisd naar een rode zone op het ogenblik van vertrek.

Gesloten scholen/klassen/kinderopvang

Minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen volledige onderbreking om in te staan voor de zorg van kinderen als gevolg van een klas in quarantaine of sluiting van de school/kinderopvang.

 • Voor een kind van maximum 12 jaar.
  Voor oudere kinderen is een specifieke motivering vereist waarom de ouder instaat voor de zorg van het kind.
 • Je dient deze situatie van overmacht aan te tonen aan de hand van een bewijsstuk (beslissing van de schooldirectie of van de kinderopvang).

Het formulier om deze aanvraag te doen vind je hier: Formulier OR quarantaine (N). Je dient het in bij je sociaal verzekeringsfonds.