Krediet bij je bank aanvragen

Aankloppen bij de bank

Speciaal tijdens deze coronacrisis, is het mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen bij de bank om bestaande schulden op te vangen.

Voor wie specifiek?

Dit geldt voor alle ondernemingen en zelfstandigen in moeilijkheden door de corona maatregelen.

Je kan een overbruggingskrediet aanvragen bij je bank om bestaande schulden op te vangen.

Bij meer en meer banken worden de voorwaarden duidelijk gesteld. De looptijd is maximaal 12 maanden. De bank vraagt bv. ook een liquiditeitsvooruitzicht voor de komende 18 maanden. Je mag ook geen achterstal hebben van lopende kredieten.

De fondsen van het gevraagde krediet mogen enkel aangewend worden voor de voortzetting van de operationele activiteiten.

Heb je hier bv. geen waarborg genoeg, dan is er nu de waarborguitbreiding via de overheid. Je bank zal na analyse uitmaken of je in aanmerking komt voor deze waarborg.

Meer uitleg over deze maatregel via deze link.

Hoe?

De aanvraag van het krediet gebeurt uiteraard via je bank. Of het gevraagde krediet in aanmerking komt voor de staatswaarborg moet dan verder onderzocht worden.

Heb je hulp nodig?

Dfisc kan je helpen met de voorbereiding van dat dossier, met de bespreking met je bankier, met een overzicht van welke schulden je moeilijk kan betalen, …

Dfisc is bereikbaar: telefonisch 050392523 of per mail. Wij plannen bij voorkeur videogesprekken in;  elkaar spreken op kantoor is mogelijk vanaf half mei mits afspraak in de agenda.

Uitstel bankleningen

Een onderneming getroffen door de coronacrisis kan een uitstel van aflossing lening tot 30/9 vragen via zijn eigen bank.