Uitstel van betalingen

Uitstel van verplichte betalingen t.a.v.fiscus en sociaal verzekeringsfonds

Elke zelfstandige kan een aantal betalingen uitstellen. We willen er meteen wel op wijzen dat het een uitstel is en geen afstel. Als je momenteel geen financiële problemen hebt, raden wij aan om te betalen en deze maatregel te gebruiken in geval van nood.

btw en bedrijfsvoorheffing

Hier voorziet men een automatisch uitstel van betaling. Je zal uiteraard geen boetes of intresten moeten betalen als je hiervan gebruikt maakt. Ook hier, met nadruk, als je kan betalen tegen de normale datum, betaal je best gewoon.

> Heb je een domiciliëringsopdracht hiervoor, dan zal het bedrag niet van je rekening gehaald worden

btw

  • maandaangifte februari 2020: 20 mei 2020
  • maandaangifte maart 2020: 20 juni 2020
  • maandaangifte april 2020: 20 juni 2020
  • kwartaalaangifte april 2020: 20 juni 2020

bedrijfsvoorheffing

  • maandaangifte februari 2020: 13 mei 2020
  • maandaangifte maart 2020: 15 juni 2020
  • maandaangifte april 2020: 15 juni 2020
  • kwartaalaangifte april 2020: 15 juni 2020

Wat gaat er praktisch gebeuren? De reeds betaalde bedrijfsvoorheffing voor februari zal teruggestort worden, door de nieuwe betalingstermijn.

Geen domiciliëring: dan zal je in mei opnieuw moeten storten – noteer dit in je agenda!
Wel domiciliëring: zal automatisch van je rekening gehouden worden op een later tijdstip (mei).

Voorafbetalingen

De regering heeft beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen (tenzij er een dividenduitkering is).

Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder nadelig voor wie getroffen is door de maatregelen in de strijd tegen COVID-19. Om de toepassingsvoorwaarden van de maatregelen en de nieuwe percentages te kennen, surf naar deze pagina.

Personen- en vennootschapsbelasting

Aanslagjaar 2019

  • afrekening belastingen gevestigd vanaf 12 maart 2020

Automatisch een extra termijn van 2 maanden boven de normale betalingstermijn (zonder nalatigheidsintresten)

  • afrekening belastingen gevestigd voor 12 maart 2020

Hier gelden de aangekondigde steunmaatregelen dat men afbetalingstermijnen kan afspreken, of vrijstelling van nalatigheidsintresten e.d. kan aanvragen. Hiervoor kan je het bevoegd lokaal ontvangkantoor van FOD Financiën contacteren.

Sociale bijdragen

Je kan dus uitstel vragen voor de sociale bijdragen die je tegen 31 maart 2020 (Q1) en 30 juni 2020 (Q2) moet betalen.

Breng het in orde:

Het uitstel gebeurt niet automatisch; je moet het wel aanvragen. Als je kan betalen tegen de voorziene datum, betaal dan zoals je gewoon bent.

Heb je het moeilijk, dan kan je tot één jaar betalingsuitstel krijgen. De uiterlijke datum voor de aanvraag is 15 juni 2020.

Je kan het perfect zelf doen door een mail te sturen naar jouw sociaal verzekeringsfonds! Je verklaart getroffen te zijn door het coronavirus, met een korte motivatie voor je vraag tot uitstel + je naam, adres en rijksregisternummer.

Heb je hulp nodig?

Weet dat je vrij bent om zelf deze aanvraag in te dienen; op zich is het vrij eenvoudig. Als je vragen hebt omtrent de voorwaarden of als je 100% zekerheid wenst voor je stappen onderneemt, contacteer zeker Dfisc. We zijn er om te helpen in deze bizarre tijden.

Dfisc is bereikbaar: telefonisch 050392523 of per mail. Wij plannen enkel videogesprekken in; geen afspraken op kantoor.