Boekhouding voor vzw’s

vzw boekhouding Brugge

Dfisc ondersteunt vzw’s

Allereerst even dit: Een vzw wordt opgericht om mensen samen te brengen en zij streven belangeloos eenzelfde doel na, maar geen winst. Of ze worden opgericht voor het verschaffen van een stoffelijk voordeel aan hun leden. Een vennootschap heeft dan wel weer een doel om winst te maken.

Je zal dan al snel begrijpen dat het voeren van de boekhouding van een vzw gebeurt vanuit een hele andere insteek dan bij vennootschappen.

Het doel van onze samenwerking is om de bestuurders en de penningmeester te ontzorgen van vele taken.

Wil je graag een beroep doen op ons voor je boekhouding, fiscaal of bedrijfsadvies voor je vzw? Ontdek het Dfisc-team en maak een afspraak.

Dfisc professionaliseert vzw’s

De laatste jaren is de regelgeving voor vzw’s sterk veranderd. Professionalisering is dan ook een must. Dfisc heeft een uitgebreide expertise in het begeleiden van vzw’s. We kennen de specifieke boekhoudkundige en fiscale verplichtingen die voor hen gelden. Samen zorgen we ervoor dat je vzw administratief en boekhoudkundig optimaal werkbaar is. Met een professionele aanpak maak je van je vzw een krachtige organisatie, hoe klein of groot ook.

Wil je een vzw oprichten? Ook daarin begeleidt Dfisc je. We maken je wegwijs door de relevante wetgeving en helpen je met de noodzakelijke administratie. Zo ga je met een stevige basis van start.

De ervaring bij Dfisc en tips voor een vzw

Bij een vzw gelden er specifieke fiscale verplichtingen bv. de patrimoniumtaks. Veel boekhoudingen van ondernemingen zijn resultaatsgewijs en fiscaal geïnspireerd; bij een vzw werk je vanuit een andere insteek. Een vzw behaalt inkomsten om hun activiteit – waarvoor ze staan – te kunnen uitvoeren.

Er zijn ook wettelijke verplichtingen bv. elke vzw, zowel groot en klein, dient een jaarrekening neer te leggen.

We adviseren om de administratie / boekhouding zo eenvoudig mogelijk te houden; het moet beheersbaar blijven rekening houdende met alle verplichtingen. Wat we precies bedoelen met ‘eenvoudig’; kan je bevragen tijdens een eerste kennismaking.

Dfisc heeft een pragmatische aanpak om de boekhouding te doen werken.

De boekhouding van een grotere vzw wordt echt wel anders en periodiek opgevolgd dan een boekhouding van een kleine vzw.

Een vzw kan onderworpen zijn aan btw maar er zijn heel wat vrijstellingen die je als vzw kan inroepen. Velen gaan dit vaak te breed bekijken en het kan daar fout lopen. Dfisc heeft de kennis en knowhow in huis, zodat de juiste specifieke vrijstellingen toegepast worden.

Tip! Bepaal goed bij de oprichting van de vzw wat het voorwerp is / wat het doel is van de vzw. Je zal immers inkomsten genereren voor een belangeloos doel, dus het statuut van de vzw moet goed ineen zitten.

Dit zeggen onze klanten

Think-Pink is al klant bij Dfisc sinds de oprichting van het boekhoudkantoor. Via de vzw-expertise van Steven zijn we met hen in contact gekomen. Doorheen de tijd zijn we geëvolueerd tot een bijzondere samenwerking. Boekhouding is immers meer dan facturen inboeken, btw-aangiftes indienen en rapporteren op het einde van het boekjaar. Het is creatief meedenken met de organisatie en oplossingen zoeken voor fiscale en boekhoudkundige uitdagingen. Dat is al die jaren prima gelukt. Door geregeld overleg en bijsturing is de boekhouding van Think-Pink een baken van rust geworden, waardoor we ons optimaal kunnen concentreren op onze dagelijkse werking. En dat is zorg dragen voor lotgenoten en fondsen werven voor broodnodig onderzoek naar borstkanker.

Heidi Vansevenant, voorzitter – think-pink.be

Bijstand van Dfisc in jouw vzw: zowel uitvoerend als ondersteunend bij de algemene vergadering. Steven Decorte is dan aanwezig tijdens jouw vergadering en licht de cijfers toe aan de leden. De nodige documenten voor deze vergadering worden sowieso voorbereid.

Nieuws voor vzw’s

Wat is een patrimoniumtaks voor vzw’s?

Ieder jaar keert de deadline van eind maart terug voor het indienen en betalen van de patrimoniumtaks. Het is de jaarlijkse taks ten laste van vzw’s maar wat is het precies? We leggen het even kort uit.

Mentor Think Pink Europe Innovation Award finale | Hackathon Brussel

Steven Decorte van Dfisc zal optreden als mentor financieel advies bij de eerste editie van de Hackathon van Think Pink Europe. Eén van de vijf finalisten teams krijgt een mooie geldprijs en een Innovation Award. Wat het concept is, lees je hier.

Een nieuw (boek)jaar begint en wat nu?

Voor veel ondernemers is 31/12 een afsluitdatum van een boekjaar, wat meteen samenloopt met een gewoon kalenderjaar. Een boekjaar afsluiten behoort tot het takenpakket van je dossierbeheerder/boekhouder maar wat kan je doen als klant, vanuit je eigen werkplek?