Wat is de impact van corona op mijn kredietaanvraag?


 

De coronacrisis heeft op heel wat ondernemingen een impact gehad – vaak negatief, soms ook positief. Sommige ondernemers hebben dan weer geen enkele impact van corona gemerkt op hun activiteiten en omzet. Maar hoe zit het tegenwoordig als je een kredietaanvraag wil doen bij de bank? Zijn banken nu extra streng bij het beoordelen van een kredietdossier? Kan je nog wel een financiering bekomen in deze coronatijd? En welke cijfers moet je dan meegeven in je financieel plan?

In een recent webinar van Dfisc over kredietaanvragen legde Dirk Van Speybroeck, business banker/developer bij ING, uit hoe je in samenwerking met je accountant een sterk kredietdossier opstelt. Hij ging daarbij ook in op de impact van corona. Hoe maak je die impact op je onderneming duidelijk voor de bank en hoe gaat de bank daarmee om bij de beoordeling van je dossier? In deze blog geven we zijn belangrijkste tips en adviezen mee. Onderaan kan je het webinar ook herbekijken.

Geef volledige cijfers mee, ook van 2019

Een essentieel onderdeel van je kredietaanvraag is je financieel plan. Dit stel je bij voorkeur samen in nauwe samenwerking met je accountant. Maar welke cijfers geef je daarin mee?

financieel plan

De coronacrisis heeft in 2020 het economische landschap grondig overhoop gehaald. Zakencijfers uit dat jaar worden door de bank dan ook niet als representatief beschouwd. 2019, pre-corona, geldt als het laatste ‘normale’ economische jaar. Om de impact van de coronacrisis op je onderneming goed in kaart te brengen geef je daarom ook je cijfers van 2019 mee. Dit moet zeker in je financieel plan zitten:

  • De gedetailleerde (balans en) resultatenrekening van 2019
  • De voorlopige (balans en) resultatenrekening van 2020

Geef duiding bij je cijfers

Cijfers alleen zeggen niet alles, zeker in deze ongewone tijden. Daarom is het belangrijk de bank zoveel mogelijk duiding mee te geven. Laat op een concrete manier zien welke impact corona op jouw onderneming heeft gehad, hoe je daarmee bent omgegaan en wat je perspectief is voor de toekomst.

De impact van corona op je onderneming

  • Heeft corona een positieve of negatieve impact gehad op jouw onderneming?
  • Was die impact significant of beperkt?
  • Was ze tijdelijk of van voorbijgaande aard?
  • Welke acties heb je ondernomen om daarmee om te gaan?

Sommige ondernemers hebben hun omzet drastisch zien dalen door verplichte sluiting of wegvallende opdrachten, andere kennen dan weer een stijging van hun activiteit. Zo kan een restaurant met een beperkt aantal tafels bijvoorbeeld ineens veel meer menu’s verkopen dankzij takeaway. Bij anderen heeft de coronacrisis geen enkele impact gehad. Een IT-consultant kan bijvoorbeeld gewoon doorgewerkt hebben zonder een noemenswaardig verschil in zijn omzet te hebben gevoeld.

Je perspectief op korte en lange termijn

Hoe zie je de toekomst voor jouw onderneming? Verwacht je dat de activiteiten weer zullen aantrekken wanneer de toestand zich opnieuw normaliseert? Of zal je grondig moeten herstructureren?

financiële analyse

Stel dat je in 2019 een zeer goed jaar had en in 2020 een omzetdaling van 50% kende door corona. Als je kan aantonen dat je voor de toekomst een herneming van je gebruikelijke activiteiten verwacht wanneer de situatie zich weer normaliseert, bijvoorbeeld door mails van klanten over toekomstige bestellingen, kan je dit gerust meegeven in je dossier.

Toelichting bij specifieke of afwijkende cijfers of balansposten

Het is geen schande als je een klap hebt moeten opvangen door corona, maar je moet de juiste omvang ervan wel goed kunnen duiden. Zijn er cijfers die je specifiek aan de corona-impact kan toeschrijven, licht die dan toe. Hoe meer info en duiding je geeft, hoe beter de bank je kredietdossier kan beoordelen.

Voor vennootschappen: rekening-courant actief en passief

Bij vennootschappen kijkt de bank ook naar het actief en passief van de rekening-courant.
Sommige ondernemers hebben in 2020 geld in hun zaak geïnvesteerd om de terugbetalingen te kunnen blijven doen. Is dat het geval voor jouw vennootschap, laat dan weten of je van plan bent die gelden op termijn weer uit de vennootschap te halen of dat je ze beschouwt als een langetermijninjectie in je zaak.
Heb je omgekeerd geld uit je vennootschap gehaald om bijvoorbeeld je privé hypothecair krediet verder te kunnen afbetalen, maak dan duidelijk hoe en op welke termijn je in de toekomst die vordering zal afbouwen.

Oordeelt de bank door corona extra streng over een kredietaanvraag?

Voor de bank is het uiteraard heel belangrijk te kunnen inschatten of je het gevraagde krediet ook zal kunnen terugbetalen. Daarom is een financieel plan dat inzicht geeft in je pre-coronacijfers, je actuele situatie en je toekomstperspectief heel belangrijk.

eerste financieel inzicht

Kan je aantonen dat je in je onderneming nauwelijks of geen impact hebt ondervonden van de coronacrisis, dan zal de bank daar ook rekening mee houden. Ze zal dus niet extra streng gaan oordelen en een mogelijke impact incalculeren als die er aantoonbaar niet is. De bank bekijkt elk kredietdossier op zich.

Samengevat: corona en jouw kredietaanvraag

Heb je nood aan financiering om je zaak verder te laten groeien, te reorganiseren of in stand te houden, dan heb je een goed onderbouwd kredietdossier nodig. Dat moet de historiek van je onderneming en je cijfers bevatten, de actuele realiteit en zeker ook je toekomstperspectief. Ook de impact van corona op je onderneming dien je duidelijk aan te tonen. Dit alles moet zoveel mogelijk gestaafd zijn met data.

Correcte en transparante informatie is dus essentieel. Werk samen met je accountant om je cijfers goed te kaderen en een realistisch en gefundeerd financieel plan op te maken. Zo krijgt de bank een duidelijk beeld van je onderneming en kan ze de juiste beslissing nemen voor je kredietaanvraag.

Begeleiding en advies bij je kredietdossier

Heb je plannen voor een kredietaanvraag? Laat je goed begeleiden en adviseren. Dfisc kan je helpen om een goed onderbouwd kredietdossier op te stellen met een sterk financieel plan, waarin de impact van corona op je onderneming helder wordt weergegeven.

Bel naar 050 39 25 23, mail naar office@dfisc.be of maak een online afspraak. We begeleiden je graag!

Herbekijk het webinar

Bekijk hier het gedeelte van het webinar over de impact van corona op je kredietaanvraag.

Benieuwd naar het ruimere plaatje? Klik hier voor het volledige webinar over hoe je een sterk kredietdossier indient bij de bank.