Btw-regeling voor (para)medische beroepen gewijzigd


 

Vanaf 1 januari 2022 is de btw-regeling voor (para)medische beroepen gewijzigd. Hierdoor evolueren veel klanten van Dfisc in de medische sector van btw-vrijgesteld naar gemengd btw-plichtig. Ben je actief in de (para)medische sector? Dan ga je het best na bij welke handeling je nu wel of geen btw moet rekenen. Of misschien behoor je tot de groep van (para)medische beroepen die een btw-vrijstelling kunnen behouden of krijgen? We lichten de nieuwe btw-regels en -wetgeving voor je toe!

Therapeutisch doel = btw-vrijstelling

Een medische handeling met een therapeutisch doel is vrijgesteld van btw. Dit maakt de regels duidelijker dan vroeger.

therapeutisch doel

Het is niet de bedoeling om in deze blog alle handelingen op te sommen die wel of niet therapeutisch zijn. Als een handeling voorkomt in de RIZIV-nomenclatuur voor terugbetaling, is er een vermoeden dat ze btw-technisch gezien, geacht wordt een therapeutisch doel te hebben. Bij Dfisc checken we dit nog eens extra, zodat je een goede basis hebt waarop je kan verder werken.

Sommige handelingen zijn duidelijk niet therapeutisch:

 • verkoop van voedingssupplementen, maaltijdvervangers en/of proteïnepreparaten door diëtisten
 • louter esthetische zorgen door podologen
 • zuiver cosmetische ingrepen of behandelingen.

Meer twijfelachtig, maar wel met btw-plicht:

 • medisch onderzoek in het kader van het afsluiten van een levensverzekering
 • het opstellen van een medisch deskundigenrapport in het kader van een schaderaming.

Interessant om weten: als een ingreep of behandeling een gemengd karakter heeft (zowel therapeutisch als niet-therapeutisch), is de vrijstelling van toepassing.

Om je administratie op punt te stellen is het dus nodig dat je goed weet tot welke categorie de handelingen behoren die je in je (para)medische praktijk uitvoert. Je dossierbeheerder bij Dfisc doet ook het nodige om je hoedanigheid bij de btw te activeren.

Uitbreiding toepassingsgebied van de medische vrije beroepen

Vanaf 1 januari 2022 worden naast gereglementeerde ook niet-gereglementeerde (para)medische beroepen vrijgesteld van btw, maar wel onder voorwaarden.

Kan jij handelingen stellen die vrijgesteld zijn van btw, tot welke groep van (para)medische beroepen hoor jij?

Ook niet-conventionele praktijken worden nu vermeld in de wet. Daardoor vallen bijvoorbeeld homeopaten, chiropractors, osteopaten en acupuncturisten voortaan onder de btw-vrijstelling.

Daarbovenop kunnen ook alle beroepen uit de volgende lijst van de btw-vrijstelling genieten:

 • artsen, tandartsen en apothekers
 • kinesitherapeuten
 • verple(e)g(st)ers en zorgkundigen
 • vroedvrouwen
 • hulpverleners-ambulanciers
 • klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen
 • alle paramedische beroepen erkend door het KB van 2 juli 2009
 • de beoefenaars van andere (niet-gereglementeerde) (para)medische beroepen, op voorwaarde dat ze:
  • houder zijn van een certificaat afgeleverd door een instelling die erkend is door een bevoegde overheid;
  • op basis van dat certificaat over de noodzakelijke kwalificaties beschikken om kwalitatief gelijkwaardige medische verzorging te kunnen verlenen als de beroepsbeoefenaars hierboven opgesomd.

Hoe organiseer je concreet je btw-vrijstelling of btw-plicht?

Beoefen je een beroep uit de hogervermelde lijst en stel je een therapeutische handeling, dan hoef je geen btw te rekenen. Je zal wel btw moeten rekenen voor bijvoorbeeld esthetische behandelingen en ingrepen of bij personal coaching zoals sportbegeleiding.

Voor sommige (niet-medische) handelingen ben je als medisch vrij beroeper nu wel btw-plichtig. Waar je vroeger de btw van bepaalde kosten of investeringen niet kon recupereren, kan dat nu wel mogelijk zijn. Hoe je hier in de praktijk mee omgaat, bekijk je het best samen met je dossierbeheerder.

Dfisc gaat ook na of je kan genieten van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (tot 25 K omzet). In veel gevallen kan dat een goede oplossing zijn voor niet-medische prestaties. Dit moet wel aangevraagd worden, dus het gebeurt niet vanzelf. Als deze vrijstellingsregeling voor jou relevant kan zijn, spreken we jou hier zelf over aan.

Wanneer treedt de nieuwe btw-regeling in werking?

De nieuwe regels zijn in werking getreden vanaf 1 januari 2022. Vanaf dan geldt de btw-plicht van 21% voor alle niet-therapeutische behandelingen. De nieuwe wet is ook al gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Advies nodig?

Heb je vragen bij deze materie? Ben je ongerust over je btw-hoedanigheid? Stuur een mail naar office@dfisc.be of bel ons op 050 39 25 23. We helpen je graag verder.