Disclaimer

Disclaimer

 

Door deze website (www.dfisc.be) te bezoeken en te gebruiken stem je in met onderstaande bepalingen over privacy, intellectueel eigendomsrecht en aansprakelijkheidsbeperking van Dfisc.

Privacyverklaring

Dfisc BVBA (hierna genoemd Dfisc), gevestigd te 8000 Brugge, Gerard Davidstraat 48 bus 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: office@dfisc.be – T +32 (0)50 39 25 23

Dfisc hecht veel belang aan je privacy. Daarom zetten we in op de bescherming van jouw persoonsgegevens. De bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer worden geregeld in verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG genoemd. Ons privacybeleid voldoet aan de vereisten van deze verordening.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dfisc verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via onze website. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Fiscale gegevens
– Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt.

Aangezien je de gegevens zelf meedeelt, draagt Dfisc geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan en wijst Dfisc elke aansprakelijkheid ter zake af.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Dfisc kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan aub contact met ons op via office@dfisc.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dfisc verwerkt je persoonsgegevens om je te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of op je vragen te antwoorden.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Dfisc bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dfisc verstrekt je persoonsgegevens enkel aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat de Verwerkingsverantwoordelijke met je persoonsgegevens maakt.

1. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast heb je steeds het recht om de Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

2 Recht van verzet

Je beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je zelfs geen redenen op te geven.

3 Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door jou verstrekt zijn aan de Verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5 Uitoefening van je rechten

Je kan jouw rechten uitoefenen door de Verwerkingsverantwoordelijke daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar office@dfisc.be, per post naar 8000 Brugge, Gerard Davidstraat 48 bus 1. Gelieve steeds een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen bij de aanvraag, zodat je voldoende geïdentificeerd kan worden.

6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van jou omvat geen profiling en zal door de Verwerkingsverantwoordelijke evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

7 Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dfisc neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via office@dfisc.be.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van tekst, beeld, foto’s, logo’s, data, tools, weblinks e.d., is beschermd door het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten en behoort toe aan Dfisc of rechthoudende derden. Als gebruiker dien je deze rechten te respecteren. Het is niet toegelaten de inhoud van deze website te kopiëren of reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Dfisc.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, boekhoudkundig, fiscaal advies of bedrijfsadvies aan de gebruiker worden beschouwd. Voor specifiek of persoonlijk advies staat Dfisc graag ter beschikking na afspraak.

De informatie op deze website kan geen verbintenissen ten aanzien van Dfisc BVBA tot stand brengen. De gebruiker kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie die op deze website wordt weergegeven. Dfisc kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website en de informatie die erop te vinden is.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Dfisc heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.

COOKIE POLICY

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om je browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of je gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op jouw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

Deze  website maakt gebruik van volgende cookies:

1.    Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien je deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

2.    Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Deze cookies kunnen gebruikt worden om je te herkennen indien je de website opnieuw bezoekt en jouw registratiegegevens op te slaan of jouw voorkeuren die je  hebt aangegeven op de website te onthouden.

3.    Third party cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics (cookies _gid en _ga):

Google Analytics is een webanalysetool verstrekt door Google Inc. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van de website te volgen en te onderzoeken, om rapporten en statistieken te produceren met betrekking tot deze website en om deze te delen met andere Google-diensten. Google gebruikt mogelijks de verzamelde gegevens om de advertenties binnen haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Voor meer info, zie https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy, voor opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Deze cookie werd privacyvriendelijk ingesteld overeenkomstig de handleiding van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018.pdf).

BEHEER VAN COOKIES

Bij je eerste bezoek aan onze website word je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Je kan te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus jouw toestemming intrekken.

Je kan de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Via jouw browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

Als je de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

•    In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.

•    Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).

•    Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

•    Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.

•    Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.

•    Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome

•    Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.

•    Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.

•    Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari

•    Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.

•    Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.

Click ‘Save’.

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via office@dfisc.be.

 

Laatste versie: 10 juli 2019