Boekhouding voor vzw’s

Vzw’s & non-profit brengen mensen samen

Een vzw wordt opgericht om mensen samen te brengen die belangeloos eenzelfde doel nastreven of om de leden een stoffelijk voordeel te bieden. De boekhouding van een vzw wordt dan ook vanuit een heel andere insteek gevoerd dan die van ondernemingen. Het doel van een vzw is niet winst te maken. Een vzw behaalt inkomsten om haar activiteit te kunnen uitvoeren.

Dfisc kent de eigenheid van vzw’s en heeft heel wat expertise in huis om hen te ondersteunen. Wij ontzorgen de bestuurders en de penningmeester van vzw’s van vele taken.

Wil je graag een beroep doen op Dfisc voor de boekhouding, fiscaal advies of bedrijfsadvies voor je vzw?

Tip! Bepaal bij de oprichting van je vzw goed wat het voorwerp/doel van de vzw is. Je zal immers inkomsten genereren voor een belangeloos doel, dus het statuut van de vzw moet goed ineen zitten.

Dfisc professionaliseert vzw’s

De laatste jaren is de regelgeving voor vzw’s sterk veranderd. Professionalisering is dan ook een must. Met een professionele aanpak maak je van je vzw een krachtige organisatie, hoe klein of groot ook.

Dfisc heeft een uitgebreide expertise in het begeleiden van vzw’s. We kennen de specifieke boekhoudkundige en fiscale verplichtingen die voor hen gelden. Samen maken we je vzw administratief en boekhoudkundig optimaal werkbaar.

Wil je een vzw oprichten? Ook daarin begeleidt Dfisc je. We maken je wegwijs door de relevante wetgeving en helpen je met de noodzakelijke administratie. Zo ga je met een stevige basis van start. Lees alvast ons volledig artikel over vrijwilligerswerk zodat je goed geïnformeerd bent.  Ben je als vzw actief binnen de sportsector of de socioculturele sector en wil je een beroep doen op verenigingswerkers? Lees dan zeker het uitgebreide artikel over verenigingswerk. Mensen die occasioneel en kleinschalig artistieke prestaties leveren in opdracht, kunnen daarvoor betaald worden via de KVR. Lees er meer over in ons artikel over de kunstenaarsvergoeding.

Tips voor vzw’s

Dfisc ziet de boekhouding van een vzw pragmatisch. We adviseren vzw’s om hun administratie en boekhouding zo eenvoudig mogelijk te houden. Uiteraard moet je daarbij rekening houden met alle verplichtingen, maar alles moet nog beheersbaar blijven.

Voor vzw’s gelden specifieke fiscale verplichtingen, zoals de patrimoniumtaks. Daarnaast zijn er ook wettelijke verplichtingen. Zo moet elke vzw, groot of klein, een jaarrekening neerleggen.

Een vzw kan onderworpen zijn aan btw, maar er zijn heel wat vrijstellingen die je kan inroepen. Veel vzw’s bekijken dit te breed, waardoor het fout kan lopen. Dfisc heeft de kennis en knowhow in huis om de juiste specifieke vrijstellingen toe te passen.

Boekhouding is maatwerk, ook voor vzw’s. De boekhouding van een grotere vzw wordt anders en periodiek opgevolgd dan die van een kleine vzw. Maar altijd met evenveel zorg. Hoe we bij Dfisc vzw’s in de praktijk begeleiden, leggen we je graag uit in een kennismakingsgesprek.

Bijstand van Dfisc voor jouw vzw: we begeleiden je niet alleen uitvoerend maar ook ondersteunend bij de algemene vergadering. Steven Decorte licht dan tijdens jouw vergadering de cijfers toe aan de leden. De nodige documenten voor deze vergadering worden sowieso voorbereid.

Nieuws voor vzw’s