Wat is een patrimoniumtaks voor vzw’s?


 

Ieder jaar keert de deadline van eind maart terug voor het indienen en betalen van de patrimoniumtaks. Dat is de jaarlijkse taks die vzw’s moeten betalen. Maar wat is die patrimoniumtaks precies? We leggen het kort even uit.

Jaarlijkse taks op de vzw’s

De jaarlijkse taks op de vzw’s, ook wel patrimoniumtaks genoemd, is een taks tot vergoeding van de successierechten, die in het geval van een rechtspersoon niet geheven kunnen worden.

Wat betekent dat in mensentaal? Mensen bouwen gedurende hun leven een vermogen op. Wanneer ze overlijden, moeten hun rechthebbenden successierechten betalen op dat vermogen. Een vzw bouwt ook een vermogen op, maar de overheid kan daarop geen successierechten heffen, aangezien een vzw een rechtspersoon is. Om dat op te vangen werd de taks tot vergoeding van de successierechten of patrimoniumtaks in het leven geroepen.

patrimoniumtaks vzw DfiscDeze belasting wordt berekend op basis van het geheel van de bezittingen van de betrokken belastingplichtige, mits uitzonderingen. De werkelijke waarde van de bezittingen moet hier aangegeven worden en niet de boekwaarde.

Wat is het verschil met een vennootschap?

Een vzw wordt opgericht om mensen samen te brengen. Zij streven belangeloos eenzelfde doel na, maar geen winst. Daarom vallen vzw’s onder rechtspersonenbelasting. Enkel specifieke bestanddelen van hun vermogen wordt belast. Een vennootschap daarentegen heeft wel als doel winst te maken. De volledige winst wordt belast via de vennootschapsbelasting.

Voorwaarden en tarief van de patrimoniumtaks

Het tarief van de patrimoniumtaks is een bepaald percentage van het vermogen dat de vzw jaarlijks aangeeft. Tot voor 2024 was dat 0,17% van het aangegeven bedrag. Vanaf 1 januari 2024 stapt men over naar een progressief tarief.

 • Als het vermogen van de vzw groter is dan 50.000 euro, dan is de vzw verplicht jaarlijks een aangifte in te dienen via een daartoe bestemd formulier. Het vermogen wordt op een specifieke manier berekend. Dfisc brengt deze formaliteit voor zijn klanten in orde. Daarom vragen we telkens in februari alle documenten op om het aangifteformulier correct en tijdig te kunnen opmaken.
  • De deadline voor het indienen van de aangifte is 31 maart.
  • Ook de taks moet betaald zijn tegen 31 maart.
 • Progressief tarief:
  • vermogen tussen 50.000 en 250.000: 0,15%
  • vermogen tussen 250.000 en 500.000: 0,30%
  • vermogen groter dan 500.000: 0,45%
 • Als het vermogen van de vzw kleiner of gelijk is aan 50.000 euro, dan is de vzw vrijgesteld aan de patrimoniumtaks en moet er geen aangifte ingediend worden.

Opgelet! Sommige vzw’s zijn vrijgesteld van deze taks. Bij andere vzw’s wordt het belastbaar vermogen beperkt (“gedeeltelijk geneutraliseerden”). Wordt het nu te complex, vraag ernaar!

Hulp nodig?

Over dit alles en veel meer kan Dfisc je verder informeren en helpen. Vzw’s zijn een van onze specialiteiten. De boekhouding van een vzw is in sommige opzichten heel specifiek: het vzw-statuut uitwerken, de jaarrekening van de vzw neerleggen … Met al deze zaken zijn we bij Dfisc goed vertrouwd.

Vragen of hulp nodig? Schakel de vzw-hulplijn in door te mailenAnn en Ann-Isabel zijn experts ter zake bij Dfisc.