Wat is een patrimoniumtaks voor vzw’s?


 

Ieder jaar keert de deadline van eind maart terug voor het indienen en betalen van de patrimoniumtaks. Het is de jaarlijkse taks ten laste van vzw’s maar wat is het precies? We leggen het even kort uit.

Jaarlijkse taks op de vzw’s

De jaarlijkse taks op de vzw’s, ook wel patrimoniumtaks genoemd, is een taks tot vergoeding van de successierechten die in het geval van een rechtspersoon niet geheven kunnen worden.

Definitie van patrimoniumtaks in eigen woorden

Dat klinkt misschien nog een beetje te veel als wetgeving dus we zeggen het graag even in eigen woorden.

Mensen bouwen gedurende hun leven een vermogen op; bij overlijden moeten er successierechten betaald worden door de rechthebbenden. Een vzw zal ook een vermogen opbouwen, maar de Belgische Staat zal nooit geen successierechten kunnen heffen, vermits het een rechtspersoon is. Op die manier werd de taks tot vergoeding van de successierechten of patrimoniumtaks in het leven geroepen.

Wat is het verschil dan met een vennootschap?

Een vzw wordt opgericht om mensen samen te brengen en zij streven belangeloos eenzelfde doel na, maar geen winst. Een vennootschap heeft dan wel weer een doel om winst te maken. Deze winst wordt belast via de vennootschapsbelasting.

Voorwaarden en tarief van die patrimoniumtaks

Het tarief van de taks is een bepaald percentage van het vermogen die men jaarlijks aangeeft. Het betreft op vandaag 0,17% op het aangegeven bedrag.

  • Als de vzw over een vermogen beschikt groter dan 25.000 euro en de taks is hoger dan 500 euro, dan is de vzw verplicht om jaarlijks een aangifte in te dienen via een daartoe bestemd formulier. Het vermogen wordt op een specifieke manier berekend. Dfisc brengt deze formaliteit voor haar klanten in orde. Vandaar vragen wij telkens in februari alle documenten op; om zodoende het formulier correct te kunnen opmaken.
    • Deadline voor het indienen is 31 maart
    • Maar ook het betalen van de taks moet gebeurd zijn op 31 maart
  • Is het vermogen van de vzw kleiner of gelijk aan 25.000 euro, dan is zij niet onderworpen aan de taks.

Hulp nodig?

Over dit alles en veel meer, kan Dfisc je verder informeren en helpen. Vzw’s zijn één van onze specialiteiten: de boekhouding van een vzw is soms heel specifiek, vzw statuut uitwerken, het neerleggen van de jaarrekening voor een vzw, … het zijn allemaal acties die ons niet vreemd zijn. Schakel de vzw-helplijn in door te mailen; Ann Degryse is expert terzake bij Dfisc.