IP als IT lukt niet meer, al eens gedacht aan freelancen?


 

Belangrijke update hervorming

De wereld van auteursrechten is complex en voortdurend in beweging. De recente hervorming van het fiscaal gunstregime van auteursrechten heeft veel stof doen opwaaien, vooral in de IT-sector. De kern van de zaak? De fiscale behandeling van auteursrechten op computerprogramma’s, oftewel development prestaties.

IT-development niet langer bevoordeeld, volgens recente interpretatie

Op 10 oktober 2023 heeft de rulingcommissie een beslissing gepubliceerd die veel IT-bedrijven en freelancers zorgen baart. Een IT-vennootschap had een aanvraag ingediend om een deel van het salaris van haar developers te laten erkennen als een vergoeding in auteursrechten. De fiscus, in lijn met het standpunt van minister van Financiën Vincent Van Peteghem, heeft deze aanvraag afgewezen.

Het standpunt is duidelijk: het fiscale gunstregime is alleen van toepassing op auteursrechten die vallen onder de algemene definitie van een werk van letterkunde en kunst. Dit betekent dat auteursrechten op computerprogramma prestaties, zoals broncode en voorbereidend werk, niet langer in aanmerking komen voor dit gunstregime. Hoewel deze beslissing specifiek was voor deze case, geeft het een duidelijk signaal over hoe de fiscus in de toekomst zal oordelen.

Wie wordt er precies getroffen?

Deze nieuwe interpretatie heeft voornamelijk gevolgen voor development gerelateerde prestaties. Gelukkig is er een zilveren randje: UI/UX-design, of het ontwerpen van een user interface, blijft wel onder het fiscale gunstregime vallen.

Bij de aankondiging van de hervorming vorig jaar waren we overtuigd dat inkomsten uit auteursrechten voor alle originele creaties, ook die uit Titel 6, onder het voordelige fiscale regime zouden vallen. De rulingcommissie deelt deze visie niet.

Het laatste woord is hier echter nog niet over gezegd. Verschillende partijen uit de IT-sector hebben een procedure gestart bij het Grondwettelijk Hof. Zij zijn van mening dat het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden door auteurs fiscaal anders te behandelen op basis van het soort werk dat ze produceren.

Freelancen als het nieuwe alternatief

In het licht van deze recente ontwikkelingen kan het voor IT-professionals lonend zijn om de traditionele arbeidsstructuren te heroverwegen. Freelancen als zelfstandige biedt een flexibiliteit die in deze veranderende tijden zeer waardevol kan zijn. Als freelancer heeft men de vrijheid om projecten te kiezen die passen bij de eigen expertise en interesse, en kan men direct profiteren van de fiscale voordelen die specifiek voor zelfstandigen gelden. Bovendien kunnen freelancers hun inkomsten en uitgaven optimaliseren op een manier die in een traditionele werkomgeving minder mogelijk is.

Als accountantskantoor gespecialiseerd in freelancers, blijft Dfisc op de hoogte van deze ontwikkelingen en staat klaar om je te adviseren en te begeleiden in deze uitdagende tijden. Freelancen kan een aantrekkelijke optie zijn, en wij zijn hier om je te helpen bij elke stap.