Bedrag kilometervergoeding is gekend


 

De kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen wordt nu ieder kwartaal bekendgemaakt. Dat komt uiteraard door de hoge inflatie en hoge brandstofprijzen. Vóór eind 2022 gebeurde dat jaarlijks, dus we hebben te maken met een wijziging waar je nu best rekening meehoudt. Ook bedrijfsleiders en vrijwilligers van vzw’s kunnen een kilometervergoeding ontvangen. Pas jij het juiste bedrag al toe? En maak je gebruik van ons handige model voor een onkostennota?

Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

Als je als werknemer je eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruikt voor verplaatsingen in opdracht van je werkgever, kan je daarvoor een kostenvergoeding krijgen. De werkgever kan ervoor kiezen om de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden of een forfaitaire kilometervergoeding toe te kennen.

Het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding is gebaseerd op het bedrag dat wordt toegekend aan federale ambtenaren.

De kilometervergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Dat kan een stijging betekenen tegenover het vorige jaar, maar soms ook een daling. De diesel- en benzineprijzen zijn namelijk een onderdeel van de berekening, en die kunnen weleens schommelen.

Ook voor bedrijfsleiders en vzw’s

De vergoeding geldt niet alleen voor werknemers. Ook als bedrijfsleider van een vennootschap kan je jezelf een kilometervergoeding uitkeren voor professionele verplaatsingen. Je ‘werkgever’ is dan je vennootschap. Op die manier kan je deze kosten ook terugbetaald krijgen. Let wel, het totale bedrag is beperkt tot 24.000 km/jaar of 2000 km/maand zonder bijkomende bewijslast.

Heb je een vzw?

De vergoeding is ook van toepassing voor vrijwilligers of bestuurders die zich met de eigen wagen verplaatsen voor en in opdracht van de vzw.
kilometervergoeding in een vzw

Bijkomend goed nieuws: de toegekende vergoeding is vrij van belasting en sociale bijdragen.

Bedrag van de kilometervergoeding

De precieze berekening zullen we je hier besparen, maar weet dat er twee delen in de formule zitten: de benzine- en dieselprijzen en de gezondheidsindex.

De kilometervergoeding is een maximumbedrag; er kan ook een lagere vergoeding toegepast worden. Als de vergoeding hoger ligt, zullen zowel de werknemer als de werkgever dat moeten bewijzen.

Deze vergoeding is van toepassing vanaf 1 april 2024:

€ 0,4265

per kilometer

Kwartaal Maximumvergoeding 
1/10/2022 t.e.m. 31/12/2022 0,4201 EUR/km 
1/01/2023 t.e.m. 31/03/2023 0,4259 EUR/km 
1/04/2023 t.e.m. 30/06/2023 0,4246 EUR/km 
1/07/2023 t.e.m. 30/09/20230,4237 EUR/km
1/10/2023 t.e.m. 31/12/20230,4259 EUR/km
1/01/2024 t.e.m. 31/03/20240,4269 EUR/km
1/04/2024 t.e.m. 30/06/20240,4265 EUR/km
Overzicht kilometervergoeding 2022-2023

Handige tool

Op onze pagina Tools vind je een Excel-document waarmee je vlot een kilometerstaat kan opmaken. Die moet je bijhouden in je boekhouding.

Vragen of advies?

Heb je nog vragen of twijfels over de kilometervergoeding? Spreek dan zeker je dossierbeheerder aan of stuur een mail naar office@dfisc.be.