Drie verdeelopties voor medische groepspraktijken


 

Als medisch vrij beroepers samenwerken met andere zorgverstrekkers, ontstaan er tal van voordelen: kosten delen, meer patiënten bereiken, vertrouwen op elkaars expertise, enzovoort. Maar hoe regel je nu het financiële aspect van zo’n samenwerkingsverband? In dit blogartikel beschrijft Dfisc drie verdeelopties voor medische groepspraktijken om de financiën te verdelen. Eerlijk en efficiënt.

Slimme manieren om de centen te verdelen

Dfisc Brugge logo

Verdeeloptie 1: gezamenlijk startpunt – tussenkomen in de kosten

Vaak is het voor beginnende vrij beroepers, zoals kinesisten, chiropractors en artsen, een hele uitdaging om in hun eentje een praktijk op te starten. Zich aansluiten bij een bestaande groepspraktijk met gedeelde kosten biedt wel eens de oplossing. Het gaat onder andere over de huur voor het gebruik van het gebouw, het gezamenlijke secretariaat en gedeeld materiaal.

In dat scenario is elke individuele vrij beroeper zelf verantwoordelijk voor zijn klantenwerving. De financiële regeling bestaat in een vaste vergoeding of forfait voor het gebruik van de accommodatie of de afdracht van een percentage van de gerealiseerde omzet.

Let op: Zo’n tussenkomst in de kosten is onderhevig aan btw. Aangezien de meeste medisch vrij beroepers die niet kunnen aftrekken, betekent dat voor sommigen een prijsverhoging van 21%.

Dfisc Brugge logo

Verdeeloptie 2: ereloonafdracht – delen van inkomsten en kosten

Een variant op de vorige verdeelmethode is de ereloonafdracht. In dat geval gaan de inkomsten naar de groepspraktijk die een deel ervan overdraagt naar de vrij beroeper. Het ingehouden percentage dekt het gebruik van ruimtes en materiaal en eventueel aangebracht cliënteel. Meestal liggen de afgedragen percentages tussen 10% en 30%, waarbij percentages tot 20% meer een tussenkomst in de kosten weerspiegelen en percentages vanaf 20% een actievere aanbreng van cliënteel vertegenwoordigen. In dat geval is er sprake van ereloonafdracht die vrijgesteld blijft van btw voor medische beroepen.

Dfisc Brugge logo

Verdeeloptie 3: poolen – gezamenlijk één vennootschap

Als derde interessante verdeeloptie is het mogelijk om een gezamenlijke vennootschap op te richten, waarin alle vrij beroepers inkomsten ontvangen. Dat systeem – gebruikelijk in ziekenhuizen – draagt alle gezamenlijke kosten voor de uitoefening van het beroep.

Vervolgens wordt het overschot verdeeld onder de vennoten, ook pool-leden van de vennootschap genoemd. Je hebt de keuze tussen verschillende verdeelsleutels, zoals gelijke verdeling, verdeeld volgens geïnvesteerde tijdsduur, uitgevoerde prestaties, enzovoort.

Opstartende pool-leden profiteren soms mee van de efficiëntie en het cliënteel van de pool. Daarom wordt er wel eens gevraagd om zich in te kopen en een instapbedrag, ook goodwill genoemd, te betalen of een gradueel percentage van hun inkomen uit de pool af te staan.

Voorbeeld: het eerste jaar krijgt het pool-lid 70% van de vergoedingen waar hij volgens de verdeelsleutel recht op heeft, het tweede jaar 80%, het derde jaar 90% …

Het is natuurlijk essentieel om die financiële regeling transparant en begrijpelijk te communiceren, zodat alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn.

Conclusie

Samenwerken als medisch vrij beroeper biedt veel voordelen, maar een solide financiële regeling is van cruciaal belang voor een succesvolle samenwerking. De tussenkomst in de kosten, de ereloonafdracht en het poolen zijn drie verdeelopties voor medische groepspraktijken om de financiën te verdelen. Elk model heeft zijn voor- en nadelen. Het is dus belangrijk om zorgvuldig te overwegen welke aanpak het beste past bij de behoeften en doelen van jouw groepspraktijk.

Starten als samenwerkend vrij beroeper? Dfisc begeleidt.

Ben je benieuwd hoe je als medisch vrij beroeper samenwerkingsverbanden optimaliseert en de centen verdeelt? Bezoek onze website en ontdek hoe Dfisc zijn expertise benut om zorgverstrekkers in vrije beroepen te helpen met advies op maat.

Maak voor persoonlijke begeleiding een online afspraak, mail naar office@dfisc.be of bel ons op 050 39 25 23.