De nieuwe vennootschapsvormen opgelijst


 

Met de nieuwe vennootschapswetgeving zijn er nog vijf vennootschapsvormen met rechtspersoonlijkheid. Om je een goed overzicht te geven lijsten we ze hier op met alle basiskenmerken en vereisten. Handig om te weten hoeveel oprichters er moeten zijn, welke aansprakelijkheid geldt, of er een financieel plan nodig is …

CommV (Commanditaire vennootschap)

 • Akte: onderhands of notarieel
 • Aantal oprichters: minstens 2 vennoten
 • Aandelen: op naam en niet overdraagbaar, tenzij er een andere overeenkomst is
 • Kapitaalvereiste: geen; ingebrachte goederen vormen onverdeeld vermogen
 • Stemrecht aandeelhouders: 1 of meer stemmen in functie van de statuten
 • Financieel plan bij oprichting: niet vereist
 • Aansprakelijkheid vennoot: gecommanditeerde vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk
 • Uitkeringen: vrij
 • Bestuur: 1 of meer zaakvoerders; een stille vennoot mag geen daden van bestuur stellen

VOF (Vennootschap onder firma)

 • Akte: onderhands of notarieel
 • Aantal oprichters: minstens twee vennoten
 • Aandelen: op naam en niet overdraagbaar, tenzij er een andere overeenkomst is
 • Kapitaalvereiste: geen; ingebrachte goederen vormen onverdeeld vermogen
 • Stemrecht aandeelhouders: 1 of meer stemmen in functie van de statuten
 • Financieel plan bij oprichting: niet vereist
 • Aansprakelijkheid vennoot: vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk
 • Uitkeringen: vrij
 • Bestuur: 1 of meer zaakvoerders

CV (Coöperatieve vennootschap)

 • Akte: notarieel
 • Aantal oprichters: minstens 3 aandeelhouders
 • Aandelen: niet vrij overdraagbaar
 • Kapitaalvereiste: geen; wel voldoende aanvangsvermogen vereist
 • Stemrecht aandeelhouders: verplichte gelijkheid van aandelen is afgeschaft; vrijheid om omvang van de rechten te bepalen verbonden aan inbreng van de aandeelhouders
 • Financieel plan bij oprichting: minimuminhoud wettelijk vastgesteld
 • Aansprakelijkheid vennoot: beperkt tot de inbreng van de aandeelhouder
 • Uitkeringen: vervangen door balans- en liquiditeitstest
 • Bestuur: 1 of meerdere bestuurders

BV

 • Akte: notarieel
 • Aantal oprichters: kan opgericht worden met 1 aandeelhouder
 • Aandelen: vrij overdraagbaar, minstens 1 aandeel met 1 stem
 • Kapitaalvereiste: geen; wel voldoende aanvangsvermogen vereist
 • Stemrecht aandeelhouders: de verplichte gelijkheid van aandelen is afgeschaft; vrijheid om omvang van de rechten te bepalen verbonden aan inbreng van de aandeelhouders
 • Financieel plan bij oprichting: minimuminhoud wettelijk vastgesteld
 • Aansprakelijkheid vennoot: beperkt tot de inbreng van de aandeelhouder
 • Uitkeringen: vervangen door balans- en liquiditeitstest
 • Bestuur: 1 of meerdere bestuurders

NV

 • Akte: notarieel
 • Aantal oprichters: kan opgericht worden met 1 aandeelhouder
 • Aandelen: vrij overdraagbaar, minstens 1 aandeel met 1 stem
 • Kapitaalvereiste: minimum 61.500 euro
 • Stemrecht aandeelhouders: meervoudig stemrecht mogelijk; beursgenoteerd: dubbel stemrecht voor loyale aandeelhouders
 • Financieel plan bij oprichting: minimuminhoud wettelijk vastgesteld
 • Aansprakelijkheid vennoot: beperkt tot de inbreng van de aandeelhouder
 • Uitkeringen: de huidige regeling blijft behouden
 • Bestuur: 1 of meerdere bestuurders / 3 bestuursformats mogelijk

Info of advies?

Heb je vragen bij de nieuwe vennootschapsvormen? Wil je weten wat voor jouw onderneming de beste vennootschapsvorm is? Dfisc geeft je graag uitleg en advies. Maak een online afspraak, mail naar office@dfisc.be, bel naar 050 39 25 23 of spreek je dossierbeheerder aan.

Lees ook ons ander blogbericht over de vennootschapswetgeving.