Recht op lastenverlaging? Uitbreiding in de categorie ploegenarbeid!


 

Goed nieuws tijdens het zomerverlof en/of bouwverlof! De bestaande fiscale vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor klassieke ploegenarbeid werd uitgebreid naar ploegenarbeid voor werken in onroerende staat. Kan jij als ondernemer uit de bouwsector genieten van deze lastenverlaging en duizenden euro’s terugvorderen? We lichten het voor je toe en helpen je graag verder.

Ploegenarbeid

Je hoeft geen grote aannemer te zijn om al te kunnen genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Er moet sprake zijn van ploegenarbeid, maar die term is ruim. Een werkgever en een werknemer die samen op een werf werken, vormen ook al een ploeg.

Als bedrijfsleider of zelfstandige kom je natuurlijk niet zelf in aanmerking voor de vrijstelling, maar je geniet wel van het voordeel voor de werknemer.

Lastenverlaging voor ploegenarbeid

De vermindering van lasten die worden ingehouden aan de bron heeft een terugwerkende kracht. Ze is van toepassing vanaf 1 januari 2018. De percentages stijgen aanzienlijk van jaar tot jaar.

Hieronder vind je een voorbeeld van de bedragen die je kan terugvorderen voor een werknemer met een belastbaar loon van 2500 euro. Een van de voorwaarden is wel dat alle werknemers in de ploeg het minimumbruto-uurloon ontvangen zoals voorgeschreven door de wet (13,75 –> 2019: 13,99 euro).

JAAR % JAARLIJKS BEDRAG
2018 3 € 900
2019 6 € 1.800
2020 18 € 5.400
€ 8.100

Cumulatieve voorwaarden

Er zijn zes voorwaarden, die allemaal vervuld moeten zijn:

  1. Het moet gaan om werken in onroerende staat (lees ook onze blogpost over btw-medecontractant).
  2. Er wordt in ploegen van minstens 2 personen gewerkt.
  3. De ploegen voeren hetzelfde of complementair werk uit.
  4. Het werk gebeurt op locatie (op een werf).
  5. De werknemers in de ploegen ontvangen een minimumbruto-uurloon.
  6. De werknemers moeten in de betreffende maand minstens 1/3 van hun arbeidstijd in ploegen op werven gewerkt hebben, volgens deze voorwaarden.

Vraag tijdig aan! 

Wil je een aanvraag tot vermindering indienen, dan kan dit tot 31 augustus via je sociaal secretariaat. Na deze deadline worden de stappen complexer en moeten ondernemingen een bezwaarschrift indienen.

Meer info nodig?

Heb je vragen over wat deze lastenverlaging voor jouw onderneming kan betekenen? Wil je meer weten over de officiële standpunten van de fiscus rond deze materie? We geven je graag verdere toelichting en advies. Contacteer je dossierbeheerder bij Dfisc via mail (algemeen: office@dfisc.be), T 050 39 25 23 of maak een online afspraak.