CEO voor één dag


 

Graag deel ik de bijzondere ervaring die ik als medevennoot mocht beleven met het Dfisc-team. In juni vierde Dfisc zijn 10-jarig jubileum. Een mijlpaal die we niet zomaar lieten voorbijgaan. We bedankten het team voor zijn inzet en toewijding en samen keken we naar de toekomst. Daarom organiseerden we een onvergetelijke, tweedaagse teambuilding met als thema ‘CEO voor één dag’.

De tweedaagse in een notendop: plezier, reflectie en toekomstplannen

De tweedaagse was gevuld met allerlei leuke activiteiten en heerlijk eten. Maar wat het evenement werkelijk speciaal maakte, was de kans om samen met het team onze toekomstplannen te verkennen en de huidige werking van Dfisc onder de loep te nemen. Een van de geplande activiteiten was de workshop ‘CEO voor één dag’.

Toewijding en betrokkenheid

Toegegeven, het voelde best spannend dat het team de hoed van het management zou opzetten. De workshopmoderator stelde de vraag: wat zou je meer en wat zou je minder doen als jij aan het roer van Dfisc stond? Als management namen we bewust geen deel aan die oefening. Zo kregen de medewerkers de volledige vrijheid om ideeën te uiten. Natuurlijk zaten we allemaal nieuwsgierig op het puntje van onze stoel om te ontdekken welke resultaten de brainstormsessie opleverde.

Inzichten en ideeën

Met een mix van spanning en nieuwsgierigheid luisterden we naar de gedeelde inzichten. Al snel vormde zich een rode draad in de feedback:

  • Eigenlijk loopt er al veel goed bij Dfisc. Zonder veel obstakels.
  • De meningen van de teamleden zijn gelijklopend.
  • Veel van de geopperde suggesties zijn gemakkelijk realiseerbaar en kosten weinig moeite.

Doelgericht luisteren en informatie vastleggen

Tijdens de sessie nam ik vlijtig notities en stelde ik veel vragen. Zonder oordeel of vooroordeel. Ik luisterde aandachtig naar de input van de teamleden. Zonder beloftes te doen. Mijn enige doel was om de informatie zo accuraat mogelijk vast te leggen.

Concrete acties en engagement

De workshop “CEO voor één dag” diende als opportuniteit om concreet aan de slag te gaan met de voorgestelde ideeën. Twee teamleden kregen de taak om het proces positief te bewaken en regelmatig te overleggen met het management over de voortgang en implementatie van de ideeën.

Stappenplan

Misschien vraag je je af wat er nadien met de input gebeurde. Wel, de week na de workshop deelde ik mijn notities met de bewakers van het proces. Ik vond het namelijk belangrijk om te verifiëren of mijn bevindingen wel degelijk overeenkwamen met de input van het team en niet gekleurd waren door mijn persoonlijke interpretatie. Het resultaat is een uitgebreide lijst met aan te pakken punten, netjes gerangschikt per thema. Ook al lukt het niet om alles meteen te implementeren, toch zijn we vastbesloten om ermee aan de slag te gaan.

In een volgende fase bespreken we de punten intern met het managementteam, aka de JASS-groep. Bedoeling is om na te gaan welke punten haalbaar zijn, in welke mate ze andere aspecten van het bedrijf beïnvloeden en welke prioriteit ze krijgen. Zodra die evaluatie is afgerond, koppelen we terug naar de bewakers van het proces en nemen we concrete stappen om de ideeën te implementeren. Ondertussen ligt de teambuilding al enkele weken achter ons en konden we bepaalde punten al uitvoeren.

Een praktisch voorbeeld

Ook al klinkt het proces misschien wat theoretisch, het leverde al tastbare resultaten op. Denk bijvoorbeeld aan het idee om – op algemeen verzoek van de medewerkers – meer activiteiten buiten de kantooruren te organiseren. Zo bieden we collega’s de kans om elkaar – samen met hun gezin – beter te leren kennen. Zo gezegd, zo gedaan. Na tien jaar aan het roer van Dfisc was mijn inspiratie wat opgedroogd. Daarom riepen we een feestcomité in het leven. Vier enthousiaste Dfisc-dames beschikken over tijd en centen om leuke en toegankelijke ontspanningsactiviteiten te organiseren voor alle collega’s.

Een nieuwe traditie

Intussen organiseerde het feestcomité al een eerste succesvolle activiteit: een gezellige gezinsbarbecue net voor de vakantiestop. Het is maar een voorbeeld van hoe Dfisc met zijn personeelsbeleid het team inspireert en verantwoordelijkheid geeft. Met een frisse blik en vernieuwde energie gaan we de toekomst tegemoet. Vol enthousiasme om onze organisatie verder te optimaliseren.

Hebben we jou geïnspireerd?