Nieuwe vennootschapswetgeving 1 mei 2019: drukwerk aanpassen?


 

Bedrijfscommunicatie gebeurt vooral via e-mail, digitale platformen, website en sociale media. Voorgedrukt briefpapier of naamkaartjes zijn echter nog geen verleden tijd. En op de factuur zet je best een aantal factuurvoorwaarden en verplichte contactgegevens; denk aan bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres en ondernemingsnummer.

Nieuwe wetgeving, nieuw drukwerk

Ook de rechtsvorm wordt bij de bedrijfsnaam vermeld maar wat als je vandaag drukwerk moet bestellen omdat de laatste doos bijna is opgebruikt?

Vanaf 1 mei 2019 heeft ons land een nieuw vennootschapsrecht en gaan we van 17 vennootschapsvormen naar slechts 4 (in hoofdzaak).

Deze zijn als volgt:

  • Besloten Vennootschap (bv)
  • Naamloze Vennootschap (nv)
  • Coöperatieve Vennootschap (cv)
  • Maatschap

Wetgeving

Nieuwe vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht, moeten direct de nieuwe regels toepassen. Vanaf deze zelfde datum kunnen bestaande vennootschappen vrijwillig de nieuwe regels toepassen (opt-in) en moeten hiervoor wel een statutenwijziging doen. Voor de bestaande vennootschappen gaan de nieuwe regels van start op 1 januari 2020. Je hebt de tijd om alles in orde te brengen tot 1 januari 2024.

Op onze vraag in de titel, zeggen wij “bestel niet teveel”. Vanaf 1 januari 2020 dien je sowieso de nieuwe naam/rechtsvorm te gebruiken in je communicatie. Bij een nieuwe bestelling in december dit jaar, kan je beter al BV vermelden i.p.v. BVBA. Doe je vrijwillig al eerder de overstap, zal je uiteraard eerder de nieuwe rechtsvorm moeten vermelden.

Wij weten ook dat bij digitale print van het drukwerk alles snel kan aangepast worden of snel kan afgeleverd worden bij u. Vanuit Dfisc willen we onze klant al opmerkzaam maken en deze tip al meegeven in heel het verhaal van de nieuwe vennootschapswetgeving.

Uiteraard zijn wij er om al je “zorgen” te verhelpen omtrent de nieuwe stappen die moeten gebeuren; we zijn er ons van bewust dat er heel wat vragen zullen rijzen. Sowieso genieten onze klanten van een interne opvolging en laten wij je niet alleen in deze overschakeling. Je dossierbeheerder neemt zelf tijdig het initiatief om jou te contacteren en te overlopen wat er in jouw geval moet gebeuren bij de overschakeling of opstart.

 

#vennootschapswetgeving #nieuwerechtsvorm #Dfisc #boekhouderinbrugge #boekhouding #statutenwijziging