Wat gebeurt er als ik mijn sociale bijdragen niet betaald heb?


 

Wanneer je als zelfstandige (tijdelijk) in financiële moeilijkheden zit, kan het gebeuren dat je je sociale bijdragen niet op tijd betaald krijgt. Dat resulteert meteen in een geldboete van 3% op het niet-betaalde bedrag. Per 1 januari van het volgende jaar komt daar nog een boete van 7% bovenop, voor het bedrag dat het voorgaande jaar voor het eerst werd aangerekend en onbetaald bleef. Merk je dat je financiële problemen aanhouden? Blijf dan niet afwachten maar vraag een afbetalingsplan aan. Anders komen je sociale rechten en bescherming in het gedrang.

Sociale rechten en bescherming op de helling

Als je je sociale bijdragen niet tijdig betaalt, krijg je niet alleen geldboetes opgelegd. Je dreigt ook nog eens je sociale rechten en bescherming te verliezen. In geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid kan dat zware gevolgen hebben.

Hieronder vind je een overzicht van alle rechten die je als zelfstandige hebt – en dus kan verliezen wanneer je de sociale bijdragen niet betaalt:

Pensioen

Sociale bijdragen leveren je als zelfstandige een pensioen op. De uitkering is gebaseerd op hoeveel je verdiend hebt in combinatie met het aantal loopbaanjaren. Via deze link kan je jouw pensioen berekenen.

Arbeidsongeschiktheid

Ben je door een arbeidsongeval niet in staat te werken – je bent bijvoorbeeld als zelfstandig dakwerker van het dak gevallen – dan heb je vanaf dag 1 van de arbeidsongeschiktheid recht op een uitkering.

Ziekte en ongeval

Als je als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende partner bent aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds en een ziekenfonds, krijg je terugbetaling van medische kosten bij ziekte en/of ongeval.

Moederschap/geboorte

Als vrouwelijke zelfstandige heb je recht op een moederschapsuitkering om de periode van bevallingsrust te vergoeden. Die periode bedraagt 12 weken (13 weken bij een meerling). Je moet ze opnemen binnen een termijn van 36 weken, waarvan verplicht 1 week voor en 2 weken na de bevalling.

Bij de geboorte van je kind ontvang je een geboortepremie/kraamgeld. Je krijgt ook 105 dienstencheques aangeboden waarmee je een beroep kan doen op huishoudhulp.

Bovendien krijg je vrijstelling van sociale bijdragen voor het kwartaal dat volgt op de bevalling, uiteraard met behoud van al je rechten.

Kinderbijslag

Tot eind 2018 was de kinderbijslag gebaseerd op de gezinssituatie en de leeftijd en medische situatie van de kinderen. Op 1 januari 2019 werd een hervorming doorgevoerd. Nu krijg je per kind een basisbedrag van 160 euro toegekend. In de nieuwe regeling gelden geen andere criteria meer, maar er komt wel een systeem van sociale toelagen voor gezinnen met lagere inkomens.

Mantelzorg

Wanneer een van je naasten getroffen wordt door een zware ziekte en/of palliatieve zorg nodig heeft, kan je je zelfstandige activiteit onderbreken om voor die persoon te zorgen. Je kan hiervoor ondersteuning aanvragen voor minimum 1 maand en maximum 12 maanden.

Overbruggingsrecht

Als zelfstandige heb je recht op een maandelijkse uitkering met behoud van al je rechten als je je activiteiten noodgedwongen moet onderbreken. Die periode kan maximum 12 maanden duren.

In de volgende gevallen kom je in aanmerking voor het overbruggingsrecht:

  • Faillissement van je vennootschap of eenmanszaak
  • Collectieve schuldenregeling voor de stopzetting van je onderneming
  • Overmacht: brand, vernieling door derden, natuurramp, beroepsallergie …
  • Stopzetting om economische redenen

Een belangrijke voorwaarde om recht te hebben op deze uitkering is dat de sociale bijdragen (in hoofdberoep) in het kwartaal van stopzetting en de voorgaande drie kwartalen niet betaald werden. Je komt ook niet in aanmerking als je nog andere vervangingsinkomsten of beroepsinkomsten hebt.

Vraag het aan Dfisc

Wens je een afbetalingsplan voor je sociale bijdragen aan te vragen? Kom je in aanmerking voor een of meerdere van bovenstaande sociale zekerheidsrechten? Contacteer Dfisc – wij begeleiden je om de nodige stappen te ondernemen.