Sociale bijdragen: wat, hoeveel en waarom?


 

Als zelfstandige of meewerkende partner betaal je verplichte sociale bijdragen. Het bedrag is een bepaald percentage van je inkomen. Het is afhankelijk van je soort aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds (in hoofdberoep of bijberoep). Het wordt berekend op je netto belastbaar beroepsinkomen van het bijdragejaar zelf.

Welk percentage je betaalt, is afhankelijk van je zelfstandig statuut: bijberoep of hoofdberoep. (cijfers bijgewerkt t.e.m. 2021)

Bijberoep         Inkomensschijf (€)               Sociale bijdragen

< 1.553,58                                       0%

1.553,58 – 60.638,45                  20,50%

60.638.45- 89.361,8914,16%

> 86.230,52                                  0

Hoofdberoep    Inkomensschijf (€)               Sociale bijdragen

< 13.550,50                              € 715,64

13.550,50 – 58.513,59                20,50%

58.513,59 – 86.230,52                14,16%

> 86.230,52                                    0

Elk kwartaal betaal je sociale bijdragen. Opgelet: wanneer je met je zelfstandige activiteit start of stopt in de loop van een kwartaal, ben je voor dat hele kwartaal een bijdrage verschuldigd.

Waarom betaal je sociale bijdragen? 

Met sociale bijdragen bouw je socialezekerheidsrechten op. Die bieden je ondersteuning op verschillende momenten in je leven:

  • Pensioen
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Ziekte en ongeval
  • Moederschap/geboorte
  • Kinderbijslag
  • Mantelzorg (zorg voor een zwaar ziek familie)
  • Overbruggingsrecht (bij tijdelijke stopzetting of faillissement)

Hoe worden de definitieve bedragen berekend?

Je bijdragen worden berekend op je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige. Je hoeft deze inkomsten niet zelf door te geven aan het sociaal verzekeringsfonds. Zij ontvangen alle informatie daarover van de belastingadministratie.

Bruto-inkomsten

– Beroepskosten

– Sociale bijdragen

– VAPZ (als er voldaan is aan de voorwaarden)

– Verrekenbare verliezen

= Netto belastbaar inkomen (het bedrag dat vermeld staat op je aanslagbiljet personenbelasting)

De definitieve bijdragen voor een bepaald jaar worden telkens berekend op je zelfstandig beroepsinkomen van dat jaar.

Het sociaal verzekeringsfonds verneemt pas later van de belastingadministratie wat je effectieve inkomen voor dat jaar was. Daarom rekent het in eerste instantie een voorlopige bijdrage aan. Dat gebeurt op basis van je inkomen van drie jaar geleden. Ben je nog geen drie jaar actief als zelfstandige, dan word je nog beschouwd als starter. Als gevolg betaal je hier de wettelijk vastgelegde minimumbijdrage.

Wanneer het sociaal verzekeringsfonds je definitieve inkomen ontvangt van de belastingadministratie, herziet het je voorlopige bijdragen tot een definitieve bijdrage. Ofwel moet je dan bijbetalen, ofwel krijg je terug.

Bijdragen verhogen of verlagen?

Merk je plots op dat je een veel hoger netto-inkomen zal hebben dan verwacht? Dan vraag je het best een verhoging van sociale bijdragen aan. Zo kom je later niet voor grote verrassingen te staan.

Of daalt je netto-inkomen sterk waardoor je financiële moeilijkheden hebt? In dat geval kan een verlaging van de bijdragen je net wat meer ademruimte geven. Die verlaging is mogelijk op drie voorwaarden:

  1. Je inkomsten moeten gedaald zijn in vergelijking met die van drie jaar geleden.
  2. Het bedrag van je inkomsten moet onder het drempelbedrag liggen (afhankelijk van je soort aansluiting).
  3. Je moet de daling van je inkomsten kunnen aantonen met objectieve bewijsstukken.

Als je inkomen bij de definitieve afrekening toch hoger blijkt dan het drempelbedrag, krijg je een verhoging/boete. Denk er dus goed over na vooraleer je een verlaging van sociale bijdragen aanvraagt.

Vraag het aan Dfisc

Je bijdragen laten verhogen, verlagen of toch maar het voorstel van het sociaal verzekeringsfonds volgen? Dfisc helpt je graag om de juiste keuze te maken omdat het wel een belangrijk aspect is in je zelfstandige business. Contacteer ons voor advies op maat: bel naar 050 39 25 23, mail naar office@dfisc.be of spreek rechtstreeks je dossierbeheerder aan.