Bijberoep of hoofdberoep?


 

Als je een zelfstandige activiteit wil uitoefenen, moet je heel wat belangrijke beslissingen nemen en verschillende formaliteiten in orde brengen. Je moet je onder andere aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Via die weg betaal je sociale bijdragen, zodat je aanspraak kan maken op socialezekerheidsrechten. Je kan je aansluiten in bijberoep of hoofdberoep. Welk statuut is voor jou de juiste keuze?

Welk statuut moet ik kiezen, bijberoep of hoofdberoep?

Er bestaan twee soorten aansluiting: in bijberoep en in hoofdberoep. Je bent verplicht om één van deze twee opties te kiezen. Die keuze is niet vrij, maar hangt af van het statuut dat je zal aannemen. Er bestaat ook nog een extra statuut voor de ‘student-zelfstandige’, waarvoor je aan specifieke voorwaarden moet voldoen.

Wat valt er onder de term ‘uitkering’?

  • Een uitkering onder het stelsel SWT (‘brugpensioen’)
  • Een werkloosheidsuitkering
  • Een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering als loontrekkende

Als je je uitkering wil combineren met een zelfstandige activiteit, ga je het best eerst na of je uitkering daardoor niet in het gedrang komt. Je kan namelijk het risico lopen dat je onterecht verkregen uitkeringen later moet terugbetalen.

Minimumbijdragen of volwaardige bijdragen?

Je aansluiten in bijberoep wil zeggen dat je al een volwaardig statuut hebt door je loontrekkende job of uitkering. Hierdoor hoef je enkel de minimumbijdrage te betalen.

In hoofdberoep moet je de normale bijdragen betalen.

Beslis je om van hoofd- naar bijberoep te veranderen of omgekeerd? Breng dan zeker je sociaal verzekeringsfonds onmiddellijk op de hoogte.

Vraag het aan Dfisc

Zet je de stap naar een zelfstandige activiteit en weet je niet waarmee eerst te beginnen? Dfisc ondersteunt je bij het hele traject zodat jij zorgeloos van start kan gaan! Contacteer ons via office@dfisc.be, T 050 39 25 23 of maak een online afspraak.