‘Plussen’: maandelijks tot 500 euro onbelast bijverdienen


 

Deze regelgeving was van toepassing tot einde 2020. Contacteer je Dfisc-contactpersoon voor een update.

Gepensioneerden, werknemers en zelfstandigen mogen sinds 15 juli 2018 tot 500 euro per maand onbelast bijverdienen of bijklussen. Dit heet voortaan ‘plussen’. De overheid bakent de toegestane activiteiten wel zorgvuldig af om oneerlijke concurrentie met de professionele sector te vermijden.

Welke activiteiten vallen hieronder?

Er zijn drie mogelijkheden om onbelast bij te verdienen:

 1. Occasionele dienstverlening aan particulieren
  Diensten van burger tot burger, bijvoorbeeld kleine herstellingen, kinderen van school ophalen en een maaltijd voor hen klaarmaken terwijl de ouders nog aan het werk zijn …
 2. Verenigingswerk
  Verenigingen bijstaan in hun activiteiten, bijvoorbeeld via sportcoaching, culturele activiteiten, buitenschoolse kinderopvang …
 3. Deeleconomie
  Kleine klusjes, babysitten …
  Het bestaande fiscale tarief voor diensten via erkende deelplatformen wordt verlaagd van 10% naar 0%.

Raadpleeg hier de volledige lijst van toegelaten activiteiten.

Voorwaarden voor de bijklusser

Onbelast bijverdienen steunt op drie voorwaarden. Als je één daarvan overtreedt, worden alle inkomsten die je hebt verdiend met bijklussen als beroepsinkomsten beschouwd en belast.

 1. Je komt in aanmerking voor ‘plussen’ wanneer je
  • als werknemer minstens 4/5de werkt,
  • zelfstandige in hoofdberoep bent of
  • gepensioneerd bent.
 2. Je mag maximum 500 euro per maand onbelast bijverdienen.
 3. Bij dienstverlening aan particulieren mag je bij niemand bijklussen bij wie je zelf in dienst bent als werknemer of voor wie je als aannemer werkt.

Wat moet ik aangeven?

De inkomsten uit onbelast bijklussen moet je aangeven. Dat doe je snel en gemakkelijk via de onlinetoepassing Bijklussen. Daar vind je ook alle nodige informatie over de regelgeving.

Wie moet wat aangeven? Deze tabel maakt je wegwijs:

  Als bijklusser Als opdrachtgever
Occasionele dienstverlening aan particulieren Als je bijklust voor een andere burger, moet jij aangifte doen via het onlineplatform. Je hoeft niets te doen.
Verenigingswerk Als bijklusser voor een vereniging hoef je geen aangifte te doen. Je kan via het onlineplatform wel nagaan of je nog mag bijklussen en of de vereniging aangifte heeft gedaan voor jou. De vereniging moet aangifte doen van het verenigingswerk via het onlineplatform.
Deeleconomie Je dient enkel aangifte te doen via je belastingbrief. De opdrachtgever geeft alle inkomsten van de bijklusser door aan de FOD Financiën.

Vraag het aan Dfisc

Belangrijk: er is een nieuwe regelgeving vanaf 1 januari 2021 – we verwijzen je meteen door naar ons nieuw blogbericht voor alle uitleg.

Het is belangrijk dat je het onlineplatform Bijklussen op een correcte manier gebruikt. Dfisc helpt je hiermee graag op weg!

Heb je vragen over hoe onbelast bijverdienen nu precies werkt, wat je moet aangeven, wat je al dan niet mag doen als bijverdienste … dan kan je hiervoor altijd bij ons terecht. Bel ons op 050 39 25 23, mail naar office@dfisc.be of maak een online afspraak.