Wanneer volgt de verrekening van je sociale bijdrage?


 

Ieder jaar maakt Dfisc bij de berekening van je personenbelasting ook een berekening van je sociale bijdragen op. We laten je dan weten welk bedrag je zal terugkrijgen of nog moet bijbetalen aan sociale bijdragen. Het uiteindelijke bericht over de regularisatie van je definitieve sociale bijdragen krijg je later via het sociaal verzekeringsfonds. Geld terugkrijgen is natuurlijk leuk meegenomen, maar wanneer volgt die verrekening van de sociale bijdrage?

Verrekening sociale bijdrage

Sinds inkomstenjaar 2015 worden je sociale bijdragen berekend op je effectieve inkomsten van het jaar zelf, en niet langer op je inkomsten van drie jaar geleden. Dat wil zeggen dat je elk jaar een regularisatie of verrekening van de sociale bijdrage kan ontvangen via je sociaal verzekeringsfonds.

In elk aanslagjaar wordt een afrekening gemaakt, want dan zijn ook je inkomsten van het jaar ervoor bekend. Daarbij vergelijkt het sociaal verzekeringsfonds de bijdrage die je werkelijk betaald hebt voor elk kwartaal met de bijdrage die je zou moeten betalen op basis van je werkelijke inkomen van dat jaar.

Ofwel blijkt hieruit dat je te weinig betaald hebt en moet bijbetalen, ofwel krijg je een bedrag terug dat je te veel betaald hebt.

Wanneer staat het geld op je rekening?

Aanslagjaar +1

De afrekening wordt jaarlijks gemaakt over je inkomsten van het jaar daarvoor. In aanslagjaar (AJ) 2021 gaat het bijvoorbeeld om je inkomsten uit inkomstenjaar (IJ) 2020. Als je een teruggave krijgt, komt het geld op je rekening in het volgende aanslagjaar, in dit voorbeeld dus 2022. Met andere woorden: één jaar nadat Dfisc je de afrekening heeft bezorgd.

Stappenplan

  1. Dfisc dient je aangifte personenbelasting in, ten laatste in oktober van het aanslagjaar.
  2. Je krijgt van Dfisc een berekening van de personenbelasting die je zal moeten betalen of terugkrijgen.
  3. In diezelfde mail lees je ook het bedrag dat je zal terugkrijgen of nog moet betalen voor je sociale bijdragen.
  4. Ten laatste in juni van het volgende jaar krijg je je aanslagbiljet personenbelasting.
  5. Zodra dat aanslagbiljet gemaakt is, stuurt de FOD Financiën hierover een bericht naar je sociaal verzekeringsfonds.
  6. Je sociaal verzekeringsfonds heeft drie maanden de tijd om dat bericht te verwerken.
  7. Ten laatste in september van het jaar nadat je aangifte personenbelasting is ingediend (aanslagjaar +1) krijg je ofwel een terugbetaling van sociale bijdragen ofwel een regularisatiebericht om bij te betalen.

Opgepast!

Als je op dat moment een kwartaalbijdrage moet betalen aan je sociaal verzekeringsfonds, is het mogelijk dat de teruggave daar meteen mee verrekend wordt. Op die manier krijg je niet altijd zelf een bedrag op je rekening, maar kan het zijn dat je te betalen bedrag voor de bijdragen van het lopende jaar vermindert.

Een fictief voorbeeld

IJ 2020: Je betaalt € 1331,86 per kwartaal aan sociale bijdragen voor een theoretisch geraamd inkomen van € 25.000.

AJ 2021: Bij de berekening van je personenbelasting blijkt dat je reële inkomen van 2020 maar € 22.000 is. Voor dit bedrag had je eigenlijk maar € 1172 per kwartaal moeten betalen.

Dfisc laat je bij de berekening pb weten dat je € 639 zal terugkrijgen van je sociaal verzekeringsfonds.

2022: Je krijgt je aanslagbiljet personenbelasting ten laatste in juni. De FOD Financiën stuurt hierover een bericht naar je sociaal verzekeringsfonds. Ten laatste in september krijg je € 639 terug van de sociale bijdragen of volgt er een verrekening met de bijdragen die je in 2022 nog moet betalen.

accounting

Vragen of advies nodig?

Heb je nog vragen over de teruggave van je sociale bijdrage of over je sociale bijdragen in het algemeen? Aarzel niet om een mail te sturen naar office@dfisc.be.