Tips bij de opmaak van een freelance-overeenkomst


Dfisc is boekhouder van heel wat freelancers. We lichten hier toe hoe een goed freelance-contract in elkaar steekt en we geven je enkele tips om zelf een freelance-overeenkomst op te maken.

Uitgangspunt van een freelance-overeenkomst

De basis van een goede samenwerking is een contract. Zelfs als je een opdracht uitvoert voor familie of vrienden, maak je het best een overeenkomst op. Je vermijdt er misverstanden en problemen mee. Als je vanaf het begin duidelijke afspraken maakt, spreek je voor iedereen klare taal. Vergeet de afspraken niet op papier te zetten!

Wat is een contract en wat is de waarde ervan?

Een contract is een bindende belofte om iets te geven, te doen of niet te doen. Je beschrijft zo volledig mogelijk de opdracht die jij zal uitvoeren.

Een contract heeft wel degelijk een waarde, want overeenkomsten strekken partijen tot wet. Dat wil zeggen dat een geldige overeenkomst kracht van wet heeft, met andere woorden bindend is.

Je kan alles opnemen in een contract, zolang het maar niet indruist tegen de wet en de openbare orde.

Als freelancer mag je geen bepaling over een gezagsverhouding in je contract opnemen. Je werkt niét onder het gezag van de opdrachtgever.

Betalingsvoorwaarden

Voor het uitvoeren van je opdracht als freelancer wil je uiteraard ook betaald worden. Het is dus nodig om je betalingsvoorwaarden in je overeenkomst op te nemen. Deze omvatten:

  • je prijs of tarief;
  • wanneer je betaald moet zijn;
  • wat de gevolgen zijn van laattijdige betaling.

Tip

Om je prestaties te verantwoorden en gemakkelijk een overzicht te kunnen geven aan je opdrachtgever, registreer je het best je prestaties (per uur, per dag …). Dat is niet noodzakelijk, maar het kan wel nuttig zijn. Zo’n registratie geeft inzicht in je efficiëntie. Als je je prestaties systematisch bijhoudt, hoef je achteraf ook geen opzoekwerk meer te doen in je agenda. Je hebt direct een overzicht klaar voor je klant.

Registreer je prestaties meteen in je facturatietool. Ken je Dfisc Facturatie al?

Duur van de samenwerking

In je freelance-overeenkomst leg je het best ook de duurtijd van de samenwerking vast. Er zijn twee vormen:

1. Bepaalde duur

De vastgelegde looptijd is hier bindend. Uitzonderingen zijn: bij wanprestatie, stopzetting van de samenwerking in onderling overleg of via het opzegbeding dat gevolgd wordt. Hier kan dan wel een opzegvergoeding gelden.

Let ook op wat je bepaalt over stilzwijgende verlenging.

2. Onbepaalde duur

Het contract is steeds opzegbaar, ook al is er geen expliciete opzegtermijn in bepaald. Als het contract wel een opzegtermijn bepaalt, moet die nageleefd worden. Ontbreekt er een opzegtermijn in het contract, dan moet er een redelijke termijn in acht genomen worden.

Aansprakelijkheid als freelancer

Clausules die je aansprakelijkheid beperken zijn geldig. Hierover kunnen wij jou juridisch advies geven om te weten wat geldig kan zijn en wat niet. Je kan natuurlijk je aansprakelijkheid niet uitsluiten als je zelf een opzettelijke fout begaat of ingaat tegen de openbare orde.

Juridisch advies

Saar Verhulst is inhouse-juriste bij Dfisc en geeft juridisch advies. Bovenstaande tips zijn maar een begin voor een freelance-overeenkomst. Soms is maatwerk voor je eigen business aan de orde.

Heb je vragen of hulp nodig bij het opstellen van je eigen freelance-overeenkomst, aarzel dan niet om Dfisc te contacteren.

Herbekijk hier het webinar ‘Betaald worden als freelancer’.