De fundamenten van een schaalbare organisatie


 

Een nieuwe topic tijdens ons netwerkevent van The Bridge Brugge, leidt tot een nieuw blogartikel. Drie bijzonder gedreven ondernemers werden op de rooster gelegd; zij hebben verteld hoe je naar een schaalbare organisatie kan gaan. Twee kernwoorden konden we alvast onthouden: Focus en DNA.Wie ben je als ondernemer, waar sta je voor en waar wil je naartoe? Het zijn geen gemakkelijke vragen om te beantwoorden, maar erover nadenken helpt je om focus te kiezen en keuzes te maken. Door heel helder te weten wie je bent en waarvoor je staat kan je je ook op een consistente manier profileren in je markt of vakgebied.

 

Kies voor minder diversiteit, dan kan je snel groeien

 

Er werd gesproken over valkuilen, co-founders, we ontdekten drijfveren en vroegen of er aandacht was voor ‘selfcare’.

Eén item pikten we er even uit.

The value wedge

Een belangrijk model die naar voor kwam door spreker Pascal Persyn (Perpetos) is ‘the value wedge’.
Er is maar 1 zone die belangrijk is en dat is deze die ingekleurd is.  Het is een overlapping van je eigen onderneming, identiteit, DNA met deze van je klant, je prospect. Stel je eens de volgende vragen:

  • Wat vindt een klant belangrijk?
  • Wat heeft een klant nog niet?
  • Waar is hij bereid voor te betalen?

Kan je hierop een antwoord bieden en jouw product aanbieden aan een klant die net dát zoekt, dan ben je geslaagd! Door die overlapping, ontstaan er contracten en heb je een business. Het is hier ook belangrijk dat je je probeert te onderscheiden, dat je een uniek DNA hebt enz.

Andere overlappingszones zijn fout of moet je niet betrachten. Bv. nagaan wat je concurrent doet en goed in is en hetzelfde willen proberen.

Doelgroepen

Onthoud ook dat iedere markt in feite drie doelgroepen heeft.
Hierbij greep men terug naar de drie disciplines, gekend met de Engelse termen:

  • Product leadership (focus op product)
  • operational excellence (focus op proces)
  • customer intimacy (focus op klantrelatie)

Tip

Zorg dat je op 1 as gewoon goed zit nl. die van proces of klant en heb je geld over en ter beschikking,  investeer in innovatie.

Om af te sluiten met de woorden van Benoit Strypsteen (Ifirma): “doe de juiste dingen op het juiste moment”.

Info

Meer van dat? Kom dan zeker eens naar één van onze netwerkavonden van The Bridge Brugge (een organisatie van deze partners Rubicon, StartandGo, ING, Dfisc, OCBrugge, stad Brugge, Xerius, en SD worx) en dit voor Brugse ondernemers.

De volgende data kunnen we alvast meegeven – mogelijkheid tot inschrijven en locaties volgen later:

  • 26 mei 2020 : maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • 25 juni 2020: balans lezen – wat zeggen de cijfers?