Heb je een onderhandse vennootschap? Laat je statuten wijzigen!


 

In mei 2019 is het Wetboek van vennootschappen gewijzigd. Een aantal bepalingen en juridische termen in verband met vennootschappen werden aangepast. Heb je een onderhandse vennootschap, dan moet je de statuten wijzigen conform de terminologie in het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Wat houdt die wijziging van je statuten in? Hoeveel tijd heb je daarvoor? En wat kan Dfisc voor jou doen?

Wetboek van vennootschappen

In mei 2019 is het Wetboek van vennootschappen gewijzigd door minister van Justitie Geens. Er werden een aantal bepalingen en juridische termen in aangepast. Het nieuwe wetboek trad in werking op 1 januari 2020.

Onderhandse vennootschappen

Heb je een CommV of een VOF, dan is het goed mogelijk dat je de statuten van je vennootschap nog moet wijzigen. Op die manier is alle terminologie conform het vernieuwde wetboek. Dat is een wettelijke verplichting die vóór 31 december 2023 in orde moet zijn. In de praktijk verandert er niet veel voor de werking van je vennootschap.

Voordeel van een tijdige aanpassing

Het voordeel van je statuten tijdig te wijzigen is dat je aan externe stakeholders (beslissingsnemers bij openbare aanbestedingen, banken, grotere klanten …) en aan het publiek laat zien dat je onderhandse vennootschap up-to-date is.

Je stelt je vennootschap in orde met de actuele wetgeving

Steven Decorte

Wacht je hiermee tot het laatste nippertje, dan geeft dat minder blijk van een zorgvuldige bedrijfsvoering.

Je moet bovendien ook rekening houden met de tijd die nodig is voor de administratieve verwerking bij de rechtbank en de publicatie van de gewijzigde statuten in het Belgisch Staatsblad.

Sancties

Doe je de wettelijk verplichte aanpassingen niet voor eind 2023, dan hangen er sancties aan vast. De bestuursleden van je vennootschap zijn persoonlijk aansprakelijk ten opzichte van derden. We spreken hier over de eventuele schade als gevolg van een laattijdige omzetting van de statuten, bijvoorbeeld schadeclaims over concurrentievervalsing, boetes …

Bovendien kan je vennootschap automatisch ontbonden worden. En dat willen we natuurlijk niet! Je hebt er dus alle belang bij om de verplichte wijzigingen tijdig door te voeren.

Een opdracht voor Dfisc?

Dat kan! Je kan de opdracht om de statuten van je vennootschap te wijzigen aan Dfisc toevertrouwen. Zoals je weet, is het onze missie jou als klant te ontzorgen.

Ben je al klant bij ons, dan ontvang je daarover een persoonlijke mail met info over wat Dfisc voor jou in orde brengt. Dat omvat een pakket aan taken, waaronder de omzetting van je papieren aandelenregister naar het digitale effectenregister eStox.

Je kan ook zelf de nodige aanpassingen doen. Dan vragen wij vanuit Dfisc wel de bevestiging dat wij hiervoor niets hoeven te doen. We vragen je ook om ons tijdig de nieuwe versie van de statuten te bezorgen voor je dossier.

Ben je nog geen klant, heb je een onderhandse vennootschap en wil je wettelijk in orde zijn met alles? Stuur gerust een mailtje naar office@dfisc.be! We bezorgen je dan snel een offerte voor ons standaardpakket.