Alles over eStox, het digitale effectenregister


 

Op het digitale effectenregister eStox kan je het aandelenregister van je vennootschap registreren. Om vlot aan de nieuwe wettelijke verplichtingen rond het UBO-register te voldoen, kiest Dfisc ervoor om al zijn klanten met een vennootschap bij eStox te registreren. In deze blog leer je meer over deze nieuwe toepassing en wat de voordelen zijn voor jou.

Effectenregister

Als ondernemer weet je dat een effectenregister of aandelenregister een onmisbaar instrument is in je bedrijf. Het komt van pas telkens wanneer de aandeelhouders worden bijeengeroepen, zoals voor de jaarlijkse algemene vergadering.

Maar ook

  • als de statuten gewijzigd moeten worden
  • als je een kapitaalverhoging wil doorvoeren
  • of bij andere belangrijke gebeurtenissen in het kader van de vennootschap

moet je het register ter hand nemen.

Wat is eStox?

In plaats van alles op papier te blijven bijhouden hebben notarissen, accountants en belastingconsulenten een digitaal effectenregister ontwikkeld, eStox. Dit register biedt vele voordelen. Het is ook het enige platform waarmee je rechtsgeldig je aandelenregister kan registreren als je voor de digitale weg kiest.

voordeel Dfisc diensten

Voordelen

  • Door registratie bij eStox wordt het papieren boek met je aandelenregister omgezet in een digitaal register. Op die manier kan het boek niet meer verloren raken. Als je je papieren boek niet meer terugvindt, kan dat namelijk voor zware problemen zorgen.
  • Een up-to-date aandelenboek ter beschikking hebben is een belangrijke wettelijke verplichting. Met het aandelenregister bewijs je het eigenaarschap van je vennootschap. Je moet het voorleggen bij alle belangrijke transacties van je vennootschap, zoals statutenwijziging, verkoop, vereffening …

Waarom de overstap naar eStox?

Zoals je wellicht nog weet, moeten sinds 31 oktober 2018 alle uiteindelijke begunstigden van vennootschappen in België geregistreerd worden in het UBO-register. UBO staat voor ultimate beneficial owners of ‘uiteindelijk begunstigden’. Dit is een maatregel om witwassen, fraude en financiering van terrorisme tegen te gaan en transparantie te creëren. Bij Dfisc hebben we onze klanten hierover vroeger al gecontacteerd om deze registratie in orde te brengen.

Het KB van 23 september 2020 legde een nieuwe verplichting op. Voortaan moet de registratie van de uiteindelijke begunstigden elk jaar bevestigd worden en gestaafd met een bewijsstuk.

Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen kiest Dfisc ervoor om al zijn klanten met een vennootschap te laten inschrijven bij eStox.

Hoe werkt het?

eStox meldt de lijst van begunstigden van je vennootschap automatisch jaarlijks aan het UBO-register, samen met een bewijsstuk. Je hoeft je dus zelf niets meer aan te trekken van deze jaarlijkse verplichting.

Wat moet er praktisch gebeuren?

De jaarlijkse melding van de uiteindelijke begunstigden aan het UBO-register, met een bewijsstuk, moet dit jaar gebeuren tegen uiterlijk 31 augustus 2021.

check Dfisc

Dfisc brengt voor jou de inschrijving bij eStox in orde. Hieraan is een eenmalige kost verbonden. De verplichte UBO-melding gebeurt dan automatisch voor jou. We contacteren je nog persoonlijk voor de praktische afhandeling hiervan.

Vragen over eStox?

Heb je nog vragen over het digitale effectenregister of ben je nog niet helemaal mee in het eStox-verhaal, mail dan naar office@dfisc.be of bel ons op 050 39 25 23. Ook je dossierbeheerder kan je verder informeren!