Intellectuele eigendomsrechten in de IT-wereld aan banden gelegd


 

In het kader van het nieuw begrotingsakkoord besliste de regering om de auteursrechtwetgeving aan te passen aan de digitale wereld van vandaag. Met de strengere regelgeving voor auteursrechten wil de overheid garanderen dat ze gebruikt worden waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren. Daardoor komt ook de regelgeving voor intellectuele eigendomsrechten (IE) of intellectual property (IP) op losse schroeven te staan. De Belgische overheid beperkt het gebruik van auteursrechten ter optimalisatie van loonpakketten voor IT’ers en consultants namelijk drastisch. In dit blogartikel vertelt Dfisc wat dat voor jou als ontwikkelaar betekent en welke opportuniteiten er ontstaan.

Wat zijn auteursrechten?

Auteursrechten dienen ter bescherming van makers van creatief werk. Volgens het auteursrecht is de maker de fysieke persoon die het werk creëert. Oorspronkelijk was het auteursrecht bedoeld voor uitgevers en schrijvers, maar de voorbije jaren begonnen ook andere sectoren de auteurswet toe te passen.

Wat zijn auteursrechten? – Dfisc adviseert

Wat betekent intellectueel eigendom?

Onder intellectueel eigendom (IE) of intellectual property (IP) valt elke creatie van de menselijke geest. Denk bijvoorbeeld aan een idee, een product, een methode of een grafische vorm.

In de IT-sector is intellectueel eigendom een creatieve manier om ontwikkelaars dankzij een akkoord met de fiscus voor hetzelfde brutoloon een hoger nettoloon uit te keren. Intellectuele eigendomsrechten vallen namelijk onder een veel lager belastingtarief (15%) dan het normale loon (50%).

Wat verandert er?

Intellectueel eigendom wordt onder andere beschermd door de auteurswet. Door de herziening van de auteursrechtwetgeving komt dus ook de intellectual property onder spanning te staan.

De overheid perkt namelijk de toepassing van het intellectuele eigendom in de IT-sector drastisch in. Ook al is de nieuwe wet al aangenomen, toch blijft het koffiedik kijken of de IT-sector nog auteursrechten mag uitkeren of niet. De interpretatie ligt nu immers bij de fiscus zelf, waardoor de rechtszekerheid vermindert. Wel is zeker dat de overheid geen nieuwe IP-akkoorden meer goedkeurt en dat de lopende IP-akkoorden in principe uitdoven tegen 31 december 2023.

Welke impact heeft de nieuwe wet?

Door de nieuwe wet op de auteursrechten zien heel wat softwareontwikkelaars in loondienst hun nettoloon flink dalen. Dat is natuurlijk een bittere pil na de periode van zo ’n mooi fiscaal voordeel. Maar Dfisc zou Dfisc niet zijn, mochten we ook in deze materie ons oplossingsgericht denken niet gebruiken.

Dfisc Brugge logo

Al aan een carrière als freelanceconsultant gedacht?

Dfisc ontzorgt en begeleidt je van A tot Z in de sprong naar zelfstandige. De weg naar een beter bruto-nettoverhaal. Lees hier wat een loopbaan als freelancer voor jou kan betekenen of download ons e-book om meteen aan de slag te gaan.

Nog vragen?

Ben je er nog niet uit of heb je nood aan deskundig advies over je professionele toekomst? Maak een online afspraak, mail naar office@dfisc.be of bel ons op 050 39 25 23. We kijken ernaar uit je te ontmoeten.