Nieuwe btw-regels voor de bouwsector


 

Vanaf 01/01/2023 moeten de facturen van aannemers die btw-medecontractant (Art.20 KB nr.1) toepassen een extra vermelding bevatten. Ben je actief in de bouwsector, pas dan zeker je facturen aan met een verplichte vermelding. Wat zijn de nieuwe btw-regels voor de bouwsector en ontdek meteen ook het voordeel van het gebruik van Dfisc Facturatie in deze blog.

  

De essentie van btw-medecontractant

Voor de essentie van btw-medecontractant (verlegging van heffing) verwijzen wij naar ons blogbericht van november 2021.

  • Het systeem van btw-medecontractant geldt tussen twee btw-plichtigen.
  • Het is van toepassing voor renovatie, verbouwing en onderhoud aan gebouwen voor beroepsdoeleinden.
  • Extra: het moet gaan over ‘werken in onroerende staat‘.
  • De aannemer rekent geen btw.
  • De ontvanger van de factuur geeft via de btw-aangifte de verschuldigde btw aan en neemt ze tegelijk ook weer in aftrek (nuloperatie).

Situatie die jij nu kent

Werk in onroerende staat

Op vandaag geldt voor werk in onroerende staat, dat belastbaar is in België, dat de btw die op deze dienst verschuldigd is, dient te worden verlegd naar de afnemer wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:   

  • Je bent als dienstverrichter een in België gevestigde belastingplichtige; 
  • Je afnemer  betrefteen in België of in buitenland gevestigde belastingplichtige die gehouden is tot het indienen van periodieke btw-aangiftes of een in het buitenland gevestigde belastingplichtige met een btw-registratie die in België een aansprakelijk vertegenwoordiger heeft aangesteld.

Probleemstelling

Het principe van ”btw verlegd” veronderstelt dat de afnemer een belastingplichtige is die in België gehouden is om btw-aangiftes in te dienen. Indien dit niet het geval is, dan kan de afnemer de btw ook niet voldoen in plaats van de leverancier. Dit brengt met zich mee dat je als dienstverrichter ook op de hoogte moet zijn van de btw-hoedanigheid van je afnemer om correct te kunnen factureren.  

In de praktijk is dit evenwel niet altijd evident. Tijd dus voor nieuwe btw-regels in de bouwsector!

Oplossing met nieuwe factuurvermelding

Er werd gekeken om de dienstverrichter tegemoet te komen en het is de bedoeling om de afnemer aan te sporen tijdig de juiste gegevens te communiceren. De afnemer moet vanaf 01/01/2023 verplicht meedelen of hij/zij geen btw-aangiftes indient (uiteraard in het geval van werk in onroerende staat). 

Als dienstverrichter moet je de volgende mededeling in je factuur opnemen wanneer je de btw verlegd naar je afnemer:  

  • Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. 

Indien de afnemer de factuur binnen de maand na ontvangst niet betwist, dan word je als dienstverrichter geacht ontslagen te zijn van je aansprakelijkheid voor wat betreft de voldoening van de btw.  

Voordeel bij Dfisc Facturatie

Gebruik je ons handig facturatiepakket Dfisc Facturatie al, dan wordt deze verplichte vermelding al meteen opgenomen als je nieuwe facturen maakt. Zo ben je altijd up-to-date bij nieuwe wijzigingen in de wetgeving en als er nieuwe btw-regels moeten gehanteerd worden.

Heb je deze tool nog niet én heb je wel interesse, vraag het dan zeker na bij je dossierbeheerder. We geven graag een demo en nodige bijstand bij de eerste ingebruikname. Dfisc Facturatie werd al door veel van onze klanten positief onthaald en kan toegepast worden door iedere ondernemer in onze specifieke sectoren.