Hogere voorlopige sociale bijdragen in 2023! 


 

2023 is nog maar net gestart en het is al meteen het jaar van hoge inflatie, indexeringen, hogere prijzen. Eentje die er zal uitspringen en die we vanuit Dfisc eens willen toelichten, is de indexering van de sociale bijdragen. Krijg je een eerste kwartaalafrekening binnen, dan heb je twee mogelijkheden om daarmee om te gaan. Lees het hier!

In een eerder blogbericht werd de werking van de persoonlijke sociale bijdragen toegelicht: https://www.dfisc.be/sociale-bijdragen-wat-hoeveel-en-waarom/. Daar staat vermeld dat het sociaal verzekeringsfonds in eerste instantie een voorlopige kwartaalbijdrage aanrekent. Dat gebeurt op basis van je inkomen van drie jaar geleden.

De voorlopige bijdragen die betaald moeten worden in 2023 zijn dus gebaseerd op het geïndexeerd definitief inkomen van 2020. Door de hoge inflatie is deze indexering dit jaar uitzonderlijk hoog, namelijk méér dan 18% voor 2023 tegenover 2020.   

Eerste kwartaalafrekening

Is je eerste kwartaalafrekening van 2023 effectief hoger dan verwacht? 
Dan heb je 2 mogelijkheden: 

  • Je betaalt correct deze kwartaalbijdragen en van zodra je definitief inkomen van 2023 is gekend (doorgaans eind 2024 / begin 2025 https://www.dfisc.be/teruggave-sociale-bijdrage/) krijg je het eventueel teveel betaald bedrag terug. Deze keuze is aan te raden als de kwartaalbijdrage geen druk geeft op je financiële situatie. 
  • Je vraagt een vermindering van de sociale bijdragen aan. Opgelet: Vraag enkel een vermindering voor 2023 aan als je inkomen in 2023 effectief lager zal liggen dan het inkomen waarop de eerste kwartaalafrekening gebaseerd is. Als je inkomen bij de definitieve afrekening toch hoger blijkt dan het verlaagde bedrag, krijg je een zware verhoging. Denk er dus goed over na vooraleer je een verlaging van sociale bijdragen aanvraagt. Deze keuze is het meest risicovol omdat het niet evident is om het inkomen voor 2023 op dit moment al in te schatten. 

Contacteer ons voor advies op maat: bel naar 050 39 25 23, mail naar office@dfisc.be of spreek rechtstreeks je dossierbeheerder aan.