Verhoogde investeringsaftrek


 

De regering heeft in 2020 een gunstige fiscale maatregel getroffen om te vermijden dat investeringen uitgesteld zouden worden. De investeringsaftrek is tijdelijk verhoogd van 8% naar 25%. Tijd dus om even na te gaan of jouw geplande investering voldoet aan de regelgeving. De verhoogde investeringsaftrek loopt af op 31 december 2022. Benieuwd of dit kan tellen voor jouw onderneming?

Wat zijn de regels?

Een onderneming die bij de oprichting of expansie van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden van een investeringsaftrek genieten.

Een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van de investering wordt afgetrokken van de belastbare winst. De verhoogde aftrek moet je beschouwen als een ‘extra’ kost die fiscaal in mindering wordt gebracht. Daardoor betaal je minder belastingen zonder er een uitgave voor te doen, behalve dan de investering op zich.

Voor welke ondernemingen?

Behoort je onderneming tot een van deze groepen, dan zit je goed:

 • Kleine vennootschappen
  Je mag voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschreden hebben:
  • jaargemiddelde van 50 werknemers
  • jaaromzet van 9 miljoen euro excl. btw
  • balanstotaal van 4,5 miljoen euro.
 • Eenmanszaken
 • Vrije beroepen

Welke investering is de juiste?

Aan de verhoogde investeringsaftrek zijn bepaalde voorwaarden verbonden:

 • Ofwel investeer je in materiële vaste activa die nieuw zijn gekocht of nieuw tot stand zijn gekomen, bv. bestelwagen, beveiliging beroepslokaal, machines, meubilair …
 • Ofwel investeer je in nieuwe immateriële vaste activa, bv. octrooien, ontwikkelingskosten …
 • De aankoop vindt plaats tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022.
 • Je gebruikt de investeringen enkel voor het uitoefenen van je beroep (een personenwagen die ook privé wordt gebruikt, komt bijvoorbeeld niet in aanmerking).
 • Je schrijft de investering af over minstens drie jaar.

Leuk om te weten …

De datum van aanschaf bepaalt of een investering in aanmerking komt voor de verhoogde investeringsaftrek.  Er is geen link met het aanslagjaar van je boekhouding. Ondernemingen met een gebroken boekjaar zijn hier dus in het voordeel.

Tijd voor actie

Oktober is volop aan de gang; december zal er vlug zijn. Heb je vragen over de verhoogde investeringsaftrek, aarzel dan niet om contact op te nemen met Dfisc. Je kan online een afspraak maken of mailen naar office@dfisc.be.

In deze blogpost hebben we enkel de grote lijnen van de verhoogde investeringsaftrek uitgelegd. Voor specifieke situaties en bedragen geven we je graag meer gedetailleerde toelichting in een gesprek.