Fiscale controle! Wat hebben we geleerd?


 

Via een recente fiscale controle door de fiscus, voor een klant actief in de bouwsector, haalden wij toch weer interessante informatie op. Zaken die op voorhand kunnen geregeld worden of wettelijke verplichtingen die we nog eens naar voor willen schuiven, zodat een controle vlot kan verlopen of een controle vermeden wordt. Lees zeker eens na of jij als aannemer deze tips al toepast!

In deze blog bieden wij een gids naar andere blogartikelen en sommen wij vooral een aantal basisprincipes op, die in acht kunnen genomen worden in de boekhouding van de bouwsector. Neem deze dubbele verificatie en controle mee in je administratie en je bent meteen een stap verder.

Wettelijke verplichtingen op een factuur

Starten met een sterke basis is altijd een goed idee. De bouwsector weet dat men enkel kan bouwen op goede funderingen.

Wat moet er op elke factuur staan?

 • Het woord ‘factuur’;
 • Datum en uniek volgnummer van factuur;
 • De identiteit van jouw onderneming: naam, adres van de zetel, het btw-nummer en het nummer van jouw bankrekening.  Bijkomend als je een vennootschap hebt: het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen jouw vennootschap haar zetel heeft.
 • De identiteit van jouw klant: naam, adres en (indien van toepassing) zijn BTW-nummer;
 • De datum van het belastbare feit of de datum van de ontvangst van (een deel van) de prijs bv. leveringsdatum (voor goederen) of de datum van prestaties (bij diensten);
 • Beschrijving en hoeveelheid van de geleverde goederen en van de verstrekte diensten (voldoende gedetailleerd);
 • Prijs (gesplitst per handeling of voorwerp wanneer verschillende btw-tarieven van toepassing zijn) d.w.z. het bedrag zonder btw en het totaal te betalen bedrag;
 • Het percentage en het bedrag van de verschuldigde btw (eventueel per tarief);
 • Eventueel de aanduiding van de reden van vrijstelling wanneer de factuur niet aan de btw onderworpen is;

Het vermelden van jouw algemene voorwaarden op de factuur is niet verplicht, maar je doet er toch goed aan ze mee op te nemen op de achterzijde. Dus check even snel of je factuur in orde is. Met Dfisc Facturatie wordt alles ingesteld en gepersonaliseerd volgens jouw noden, dus deze tool kan een goede hulp zijn. Contacteer ons zeker als je uitleg wenst over deze tool (T 050 39 25 23).

Extra tips voor de bouw

Tijdens een recente fiscale controle gaf de controleur enkele tips mee rond een aantal extra vermeldingen op een factuur.

Dfisc Brugge logo

Wat neem je best ook op naast de wettelijke verplichtingen?

 • Datum van de werkuren op de factuur of werkbon. Let wel, dat is enkel vereist indien de datum verschillend is van factuurdatum.
  • Niet verplicht te vermelden indien factuur identiek is aan offerte
 • Het werfafdres of op de factuur verwijzen naar een contractnummer (indien het werfadres vermeld werd in een contract)
 • Offertenummer moet worden overgenomen op de factuur 

6% btw-vermelding bij renovatie

Onze dossierbeheerders merken dat er nog altijd fouten worden gemaakt tegen het principe van de 6% attestering bij renovatie.

expertise bouwsector - fiscale controle

Als aannemer ben je onderworpen aan een attesteringsplicht bij renovatiewerken aan een verlaagd btw-tarief van 6%. Het vroegere verplichte attest bij 6% btw op renovatie is sinds 1 januari 2022 afgeschaft. Het wordt vervangen door een standaardverklaring die je nu moet vermelden op je factuur voor de klant. 

In het begin van 2022 was er nog een overgangsregeling van toepassing, doch na 30 juni kon het echt niet meer.

Heb je Dfisc Facturatie?

Dan wordt deze standaardverklaring automatisch opgenomen – de instelling moet wel ACTIEF staan! Vraag ernaar bij je dossierbeheerder.

Samenvatting

Dus wat hebben we geleerd na een fiscale controle?

 1. wettelijke verplichte gegevens op je factuur voorzien
 2. algemene voorwaarden best toevoegen
 3. extra tips uit de controle opnemen als deze van toepassing zijn
 4. 6% btw-verklaring zit nu vervat in een standaardverklaring op je factuur

Vragen? Contacteer je dossierbeheerder bij Dfisc! Nog geen gebruiker van Dfisc Facturatie, voor een gebruiksvriendelijke prijs op jaarbasis kan je al van start hiermee. Boek een demo via de agenda van Maaike.