In crypto beleggen als vennootschap? Wat je zeker moet weten …


 

Beleggen in cryptogeld of cryptocurrency. Het krijgt steeds meer aandacht en de nieuwsgierigheid ernaar, ook van ondernemers, groeit snel. Momenteel is er nog geen sprake van fiscale wetgeving in verband met cryptomunten, maar zeker is dat de opbrengst uit beleggingen in cryptogeld vallen onder de inkomsten van de vennootschap. In dit blogartikel heldert Dfisc de belangrijkste aspecten van cryptobeleggingen door vennootschappen op.

Wat is cryptogeld?

Cryptogeld of cryptocurrency is waarde als bedrag in cryptovaluta. Cryptomunten zijn denkbeeldige munten, opgebouwd als unieke reeks van cijfers en getallen.

Cryptogeld is digitaal, onvervalsbaar geld dat je niet fysiek kan vasthouden. De bekendste cryptomunt is de Bitcoin.

Aangekochte cryptomunten kan je afdrukken op papier, maar ook bewaren in je eigen digitale portemonnee of wallet. Dat doe je op je laptop, telefoon of online.

Cryptomunten staan op een computernetwerk dat de informatie over het cryptogeld constant versleutelt om het veilig te bewaren. Als eigenaar van je cryptomunten ben jij de enige die het wachtwoord van je cryptoportefeuille kent. Kies dus een sterk en veilig wachtwoord en zorg ervoor dat je het niet kwijtspeelt.

Mag je als vennootschap beleggen in cryptomunten?

Absoluut. Als vennootschap mag je liquide middelen beleggen in activa naar keuze. Wel mag je cash-overschot alleen beleggen als dat in het belang is van het bedrijf.

Liquide middelen kan je dus perfect voor je laten werken in cryptomunten. Hou dan wel rekening met het volgende:

  • De assets moeten op naam van het bedrijf staan. Je maakt het crypto-account dus aan op naam van de vennootschap.
  • Investeer in cryptogeld met een duidelijke marktpositie en koersvorming. Om discussie te vermijden, moet je boekhouder op de afsluitdatum van de balans namelijk alle bezittingen – dus ook het cryptogeld – correct kunnen waarderen.

Cryptotransacties in de boekhouding

Net zoals alle andere transacties moet je elke cryptotransactie boekhoudkundig verwerken. Die tijdrovende bezigheid brengt natuurlijk kosten met zich mee.

Tip: Vermijd active trading, beperk het aantal transacties en kies voor langetermijninvesteringen.

Goed om te weten

Op boekhoudkundig vlak gelden cryptomunten niet als belegging of financiële middelen van een bedrijf, maar als vordering (tegoed) op een andere partij.

Hou er ook rekening mee dat (groot)banken geen voorstander zijn van cryptogeld. In een kredietdossier beschouwen ze die assets dan ook als oninbaar en trekken ze af van de bezittingen van het bedrijf.

Cryptogeld voor de fiscus

Winsten

Als vennootschap betaal je vennootschapsbelasting op (bijna) alle inkomsten. In functie van het bedrijf bedraagt die belasting 20% of 25%. Ook winsten uit cryptobeleggingen zijn dus belastbaar. Beleg je als vennootschap in crypto? Dan is het alsof je een extra factuur maakt voor een product dat je bedrijf verkoopt.

Onder winst verstaan we definitief verworven winsten, waarbij de vennootschap de cryptomunt dus verkocht tegen een verkoopprijs die hoger lag dan de aankoopprijs.

Let op: Het is de bedoeling dat de winst ten goede komt aan het bedrijf en niet aan een particuliere aandeelhouder. Wil je de winst toch uitkeren aan jezelf als aandeelhouder? Dan is er sprake van dividenduitkering en betaal je extra roerende voorheffing.

Verliezen

Een definitief verlies bij een cryptotransactie is in principe fiscaal aftrekbaar van de jaarwinst bij de berekening van de vennootschapsbelasting.

crypto vennootschap Dfisc

Kanttekening: Kosten zijn alleen aftrekbaar als de fiscus ze als kost aanvaardt, d.b. als ze dienen om beroepsinkomen in de vennootschap te behalen (zie artikel 24 van het Wetboek van de inkomstenbelasting). In dat kader kan de fiscus structurele gelegaliseerde verliezen verwerpen omdat cryptobeleggingen er niet toe bijdragen dat de vennootschap structureel inkomsten verwerft. Fiscaal gezien is crypto een vrij nieuw begrip, waardoor er nogal wat onzekerheid bestaat. De volgende jaren zal daarover meer duidelijkheid ontstaan.

Impact van geleden verliezen

Neen, je krijgt niet automatisch de stempel van fraudeur als de fiscus de verliezen verwerpt. Wel betaal je op de verliezen de klassieke vennootschapsbelasting van 20 tot 25% door verworpen uitgaven.

Impact van tijdelijke koersschommelingen

Beleg je als vennootschap in crypto en zijn je cryptobeleggingen onderhevig aan tijdelijke koersschommelingen en verkoop je ze niet? Dan heeft dat geen fiscale impact:

  • minderwaarde: uitdrukken in balans (geen fiscale impact)
  • meerwaarde: niet uitdrukken in balans (voorzichtigheidsprincipe)

Let op: De transfer van de ene naar de andere cryptomunt geldt als verkoop. Op de eerste cryptomunt ontstaat dus een definitieve meer- of minderwaarde.

Cryptovragen? Stel ze aan Dfisc

Denk je eraan om met je vennootschap te beleggen in cryptogeld. Heb je nog vragen over de boekhoudkundige en fiscale impact van beleggingen in crypto? Maak een online afspraak met je dossierbeheerder, bel 050 39 25 23 of mail naar office@dfisc.be.