Nieuwe staatsbon op 1 jaar: het potentieel


 

We leven in een tijd waarin traditionele spaarrekeningen nauwelijks rendement opleveren. Het is voor bedrijven dus van groot belang om hun liquiditeiten anders te laten renderen. Een intrigerende, recent in de Belgische financiële arena opgedoken mogelijkheid, is de nieuwe staatsbon op 1 jaar. Met een verleidelijk brutorendement van 3,30% en een verlaagde roerende voorheffing van 15% heeft die obligatie het in zijn mars om het uitdagende financiële klimaat voor ondernemingen positief te beïnvloeden. In dit artikel onderzoekt Dfisc of de nieuwe staatsbon geschikt is voor je vennootschap en welke alternatieve beleggingen aandacht verdienen.

De nieuwe staatsbon op 1 jaar

Met de nieuwe staatsbon op 1 jaar introduceert de Belgische overheid een interessante beleggingskans. Met een aantrekkelijk brutorendement van 3,30% en een geafficheerd nettorendement van maar liefst 2,81% na verrekening van de verlaagde roerende voorheffing, lijkt het op het eerste gezicht een lucratieve opportuniteit. Niettemin overweeg je beter eerst of je vennootschap haar liquide middelen werkelijk een jaar kan missen. Tussentijdse verkoopacties kunnen namelijk kosten en administratieve rompslomp met zich meebrengen.

Fiscale overwegingen voor vennootschappen

Belangrijk aspect is de verlaagde roerende voorheffing van 15%. Hoewel dat gunstig lijkt, hou je er best rekening mee dat het niet direct voordelig is voor vennootschappen. Of de roerende voorheffing nu 15% of 30% bedraagt, ze geldt als voorafbetaling van belastingen en wordt dus volledig verrekend in de uiteindelijke belastingberekening. De rente-inkomsten van de staatsbon komen gewoon bij de inkomsten van de vennootschap en vallen onder het standaard vennootschapsbelastingtarief van 25% (of het verlaagde tarief van 20% voor winsten tot 100.000 euro).

Beleggingen met vaste rente en fiscale overwegingen

In tegenstelling tot aandelenbeleggingen brengt de staatsbon geen complexe fiscale berekeningen met zich mee. De belegging staat gewoon genoteerd als post met vaste rente op de balans van de vennootschap. Om te beslissen of de staatsbon een geschikte keuze is, bekijk je beter ook andere vastrentende beleggingen met een vergelijkbaar risico.

Alternatieve beleggingsopties: een breder perspectief

Ook al biedt de staatsbon een aantrekkelijk rendement, toch evalueer je beter ook alternatieve beleggingsopties waarmee je de liquide middelen van je vennootschap kan doen groeien. Kortetermijnobligaties en termijnrekeningen zijn bijvoorbeeld veelvoorkomende keuzes. Een beknopte marktanalyse onthult dat de rendementen van bepaalde niche-aanbieders het bovengemiddeld hoge percentage van 3,30% van de staatsbon zelfs overtreffen.

Snel intekenen dan maar?

Helaas … De nieuwe staatsbon op 1 jaar is voorbehouden voor particuliere beleggers, namelijk natuurlijke personen, vzw’s en stichtingen.

Natuurlijk vind je op de markt voldoende kortetermijnobligaties, termijnrekeningen, enzovoort om de cash in je vennootschap waardevol voor je te laten werken.

Dfisc biedt helderheid

Ook al kan je als vennootschap niet intekenen op de nieuwe staatsbon op 1 jaar, toch zijn er tal van mogelijkheden. Vergelijkingen van alternatieve beleggingen met gelijkaardige risicoprofielen, zoals termijnrekeningen, bieden uitsluitsel over de meest geschikte optie voor jouw vennootschap. Dfisc begrijpt het unieke karakter van elke vennootschap. Samen met jou analyseren we de opties en ontwikkelen we de juiste strategie om de financiële gezondheid van je vennootschap te garanderen. Neem contact op voor persoonlijk en deskundig advies.

Maak een online afspraak, mail naar office@dfisc.be of bel ons op 050 39 25 23.

Meer informatie over de nieuwe staatsbon op 1 jaar vind je op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld: www.debtagency.be/nl/productsbeinfo.