Wat doe je als starter met de stroom aan documenten?


 

Als je pas start als ondernemer of zelfstandige, komt er al meteen een papierstroom op gang. Nauwelijks ben je buiten bij Dfisc, waar de opstartformaliteiten zijn geregeld, of een paar dagen later krijg je al documenten en mailings van diverse externe partijen in de bus. Wat moet je hiermee als starter, wat is belangrijk en wat kan je opzijleggen? Om je te helpen door de bomen het bos te zien, zetten we de voornaamste documenten op een rijtje die je kort na je opstart in je brievenbus of mailbox mag verwachten.

Van start tot eerste meeting bij Dfisc

Je eerste stappen als zelfstandig ondernemer zijn gezet: je bent bij Dfisc op kantoor langs geweest om de eerste formaliteiten te vervullen – of die stappen zijn via mail gezet. Wij zorgen voor de formele oprichting van je onderneming, we vragen een ondernemingsnummer voor je aan en regelen je aansluiting bij een sociale kas.

Kort daarna plannen we een nieuwe meeting bij Dfisc in waarbij we de nodige informatie en formaliteiten rond je opstart finaliseren. Dan overlopen we onder meer de correcte inschrijving van je onderneming bij de KBO. Bij die gelegenheid onderteken je ook de opdrachtbrief voor Dfisc en geef je ons de nodige volmachten voor het voeren van je boekhouding en het opvolgen van je fiscale administratie.

Tussen de formele opstart en die eerste meeting bij Dfisc krijg je meteen al een hoop documenten in de bus, het ene al essentiëler dan het andere. Wat moet je bewaren, waar moet je iets mee doen en wat mag je eventueel negeren? We zetten het voor je op een rijtje.

Welke documenten krijg je als starter?

Essentiële documenten

Bij Dfisc zorgen we ervoor dat je correct wordt aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds, zoals Xerius, Liantis, …. Van die sociale kas ontvang je kort nadien al een aantal belangrijke documenten:

 • Aansluiting sociale kas
  Dit document is een bevestiging van het feit dat je bent gestart als zelfstandige.
  -> Hier hoef je verder niets mee te doen; je mag het klasseren en bewaren in je archief.
 • Loopbaanattest
  Je loopbaanattest is een overzicht van hoe je beroepsloopbaan er tot nu toe uitziet. Het somt de periodes op waarin je in het verleden in loondienst hebt gewerkt, eventueel werkloos bent geweest, zelfstandige bent geweest in hoofd- of bijberoep …
  -> Dit document bezorg je aan je ziekenfonds.
 • Betaalverzoek sociale bijdragen
  Dit is je eerste uitnodiging om sociale bijdragen te betalen, berekend op je geraamde inkomen voor je eerste jaar als zelfstandige.
  -> Houd dit document nog even opzij en neem het mee naar je meeting bij Dfisc. We bekijken dan of het berekende bedrag klopt voor jou. Voor zelfstandige bedrijfsleiders passen we mogelijk de berekening van het loon nog aan, waardoor ook het bedrag voor je sociale bijdragen nog kan veranderen. In dat geval krijg je achteraf een aangepast betaalverzoek.
  Pas na de meeting bij ons betaal je dus je eerste sociale bijdragen.

Optionele marketing

Al heel gauw zal je ook een aantal marketingmails of -brieven krijgen van externe organisaties en bedrijven die jou graag als klant willen. Zij krijgen je bedrijfsgegevens niet van Dfisc, maar halen die voor alle starters uit de publiek toegankelijke database van de KBO. Deze aanbiedingen zijn optioneel, ook al zijn ze soms heel nadrukkelijk en wervend opgesteld.

 • Belangenorganisaties voor zelfstandigen
  Deze organisaties bieden hun leden ondere andere advies, tools, seminars en events aan die voor een zelfstandig ondernemer nuttig kunnen zijn. Lidmaatschap is betalend.
  -> Bekijk rustig het aanbod en overweeg of dit voor jou al dan niet interessant is. Wil je lid worden, dan schrijf je je rechtstreeks in bij de organisatie en betaal je via de info die je van hen gekregen hebt. Is het aanbod niets voor jou, dan mag je dit gewoon negeren.
 • Internetproviders
  Je krijgt ook aanbiedingen van internetproviders in de bus, met het voorstel om een website voor je te maken of te hosten.
  -> Bekijk ook hier of dit aanbod al dan niet relevant is voor jou. Misschien heb je al een website, of heb je voor jouw activiteit niet meteen een website nodig. Oordeel dus rustig zelf of je al dan niet gebruik wil maken van de voorgestelde diensten. Ook hier weer contacteer je rechtstreeks het bedrijf als je met hen in zee wil gaan.

Nog vragen?

Heb je toch nog vragen over de documenten die je ontvangen hebt als starter, of heb je nog andere mailings gekregen waar je niet meteen raad mee weet? Vraag ons gerust om extra uitleg op de meeting die we voor jou gepland hebben bij Dfisc. Voor dringende vragen kan je ons ook contacteren op office@dfisc.be of T 050 39 25 23. Alle andere twijfelgevallen bekijken we graag in onze meeting met jou na het finaliseren van je verdere opstart.

En wees gerust: als starter – zowel met een eenmanszaak als met een vennootschap – nemen we je mee in een onboardingtraject van meer dan een jaar. We begeleiden je daarin stap voor stap bij al je boekhoudkundige en administratieve verplichtingen en helpen je om je onderneming op koers te houden. Je staat er dus nooit alleen voor. Ook na die beginperiode blijven we je deskundig bijstaan in alles wat met je ondernemerschap en je onderneming te maken heeft.