Nieuwe wetgeving voor verenigingswerk


 

De regelgeving rond verenigingswerk voor vzw’s is sinds 2022 in een nieuw wettelijk kader gegoten. De tijdelijke regelgeving die in 2021 voor een jaar gold, is nu structureel uitgewerkt zodat ze op lange termijn kan worden toegepast. De nieuwe wetgeving over verenigingswerk geldt voor de sportsector en de socioculturele sector. Veel van de praktische details moeten nog worden uitgewerkt, maar een aantal hoofdlijnen geven we in deze blog al mee.

Verenigingswerker als werknemer

De nieuwe wetgeving over verenigingswerkers is ondergebracht in de bestaande wetgeving over werknemers. Ze hebben hiervoor artikel 17 uitgebreid met de nodige bepalingen.

Beschouw nu de verenigingswerker als een werknemer van de vzw. Niet helemaal met dezelfde rechten als een reguliere werknemer, maar toch in grote lijnen. Zo moet je nu als vzw ook een arbeidsovereenkomst en een arbeidsreglement opstellen voor je verenigingswerkers. Daarnaast zal je een Dimona-aangifte moeten indienen bij de RSZ en een aantal andere verplichtingen nakomen. Ook voor de opzegtermijn gelden specifieke bepalingen.

Maximum aantal uren per jaar

De tijdelijke regelgeving van 2021 bepaalde diverse maximumbedragen voor verenigingswerkers.

In de nieuwe wetgeving is vooral een maximum aantal uren per jaar vastgelegd, met een plafond per kwartaal.

  • sportsector en voor sport in combinatie met socioculturele activiteiten: 450 uren per jaar
  • socioculturele activiteiten: 300 uren per jaar
  • jobstudenten: 190 uren per jaar

Nog een detail die duidelijk wordt gesteld, is het feit dat er ook een maximum bedrag per jaar wordt vastgelegd op € 6.540 (dus hier spreekt men niet meer van kwartalen maar van een bedrag op jaarbasis).

Belastbaarheid

Verenigingswerk wordt voortaan enkel belast voor de verenigingswerker: 10% inkomstenbelasting via de personenbelasting. De vzw hoeft geen solidariteitsbijdrage meer te betalen.

Detailinfo en advies

Uitgebreidere info over de nieuwe wetgeving vind je op onze webpagina over verenigingswerk en op de website Verenigingswerk.

Nog niet alle praktische details zijn uitgewerkt, dus in de komende tijd zal er ongetwijfeld nog nieuwe info beschikbaar zijn. We houden je op de hoogte via onze website.

Heb je ondertussen specifieke vragen over verenigingswerkers voor jouw vzw? Stel ze gerust. Mail ons op office@dfisc.be of bel naar 050 39 25 23. We helpen je graag.

P.S. Nog meer vzw-nieuws

In 2022 zijn ook de forfaitaire kostenvergoedingen voor vrijwilligers en de kleine vergoeding voor kunstenaars verhoogd. Je vindt ze via deze links.