Investeren in de bouwsector (1): hoe stel je een sterk kredietdossier op voor de bank?


 

Hoe stel je als ondernemer in de bouwsector een sterk kredietdossier samen om een investeringsproject te financieren? Met welke parameters houdt de bank rekening bij de beoordeling van je kredietaanvraag? En welke rol kan boekhoudkantoor Dfisc spelen bij het ondersteunen van je plannen? Dfisc organiseerde een webinar rond dit thema. In drie blogposts vatten we de grote lijnen ervan samen. Onderaan vind je telkens de link naar het webinar zodat je alles in detail kan herbekijken.

Hoe beoordeelt de bank een kredietdossier in de bouwsector?

Dirk Van Speybroeck, business banker/developer bij ING, legt uit hoe de bank een kredietaanvraag beoordeelt. Hij geeft concrete tips en advies om je kredietdossier zo sterk mogelijk te maken.

Voor de bank zijn zes parameters van belang. Kijk even mee met de ogen van een bankier om te zien aan welke punten je aandacht moet besteden in je kredietdossier.

1.     Vertrouwen

De bank wil nagaan of jij als cliënt betrouwbaar bent. Als je al klant bent, weet de bank al in grote lijnen met wie ze te maken heeft. Ben je een nieuw gezicht, dan zal de bank eerst kwantitatieve en kwalitatieve informatie inwinnen over jou en je onderneming. Wat is je reputatie, je marktpositie in je sector, wie zijn je klanten en leveranciers, hoe is het management van je onderneming gestructureerd …?

2.    Motief

Wat is je kredietvraag precies en is die verantwoord? Beantwoordt ze aan een gezonde behoefte? Wat wil je financieren (tijdelijke overbrugging, investering in machines, bedrijfsvoertuigen of gebouwen …), voor welk bedrag en met welke looptijd (korte of lange termijn)? En is dat hele plaatje economisch verantwoord?

Ook leasing kan een interessante vorm van financiering zijn, bijvoorbeeld voor bedrijfswagens.

3.    Financiële situatie & financieel plan

Je financieel plan is heel belangrijk in je kredietaanvraag, zeker voor nieuwe projecten, maar ook bij nieuwe investeringen of markten, herstructureringen … Op basis hiervan kan de bank inschatten of het gevraagde krediet in verhouding staat tot je financiële draagkracht.

Als referentiepunt voor je cijfers wordt gekeken naar 2019, pre-corona, als laatste ‘normaal’ economisch jaar. Leg duidelijk uit in je financieel plan welke impact de coronacrisis heeft gehad op je onderneming (negatief of positief), hoe je daarmee bent omgegaan, en staaf dit met feiten en cijfers.

financieel plan Dfisc

Je financieel plan moet inzicht geven in de historiek, de actuele realiteit en het toekomstperspectief van je onderneming. Idealiter maak je het op in drie versies: een worstcase-scenario, een flatcase-scenario (neutraal) en een bestcase-scenario. Werk hiervoor samen met je accountant en zorg dat je ook zelf een degelijk inzicht hebt in je cijfers, zodat je vragen van de bank goed kan beantwoorden.

4.    Terugbetalingscapaciteit

Kan je het krediet correct en tijdig terugbetalen? Hiervoor wil de bank onder meer zicht hebben op de eigen inspanning die je zal leveren, je vrije cashflow (nu en in de toekomst), nieuwe inkomsten of besparingen, de evolutie van je kosten door de investering … Ze zal ook nagaan welke verbintenissen je hebt lopen bij andere banken.

5.    Zekerheden

Welke zekerheden kan je de bank bieden voor het geval je als kredietnemer een zware crisis niet te boven zou komen? Je eigen inspanning is daarbij van groot belang.

Zekerheden zijn er in diverse vormen, bv. een hypotheek of hypothecair mandaat, een pand handelsfonds, voorrecht verkoper, solidaire borgstelling …

Wanneer je zelf niet voldoende financieel gewicht in de schaal kan leggen, kunnen externe zekerheden uitkomst bieden, bv. via PMV/z. Zo kan je je eigen inspanning verhogen via de Winwinlening. Ook waarborgbeheer of cofinanciering zijn mogelijkheden om een bijkomende externe zekerheid te bieden aan de bank.

6.    Een kwalitatieve klantenrelatie

Ben je al klant bij de bank voor je dagelijkse bankzaken, je privébeleggingen, hypothecair krediet …? Dan is de kans groter dat ze ook voor je nieuwe kredietaanvraag zal openstaan. Een bank bouwt graag een globale kwalitatieve klantenrelatie met je uit.

Sterke punten in een kredietdossier

Het is belangrijk dat je het risico voor de bankier aanvaardbaar maakt. Naast een sterk financieel plan zijn troeven in je dossier:

  • een belangrijke eigen inspanning;
  • de interventie van derden (bv. Participatiefonds, Waarborgfonds …);
  • het verlenen van reële zekerheden (bv. pand handelszaak, hypotheek en mandaat);
  • het verlenen van morele zekerheden/verbintenissen (bv. borgstelling, covenants …).
sterke punten in een kredietdossier

Een bankier praat graag met een ondernemer die getuigt van entrepreneurship, die geëngageerd, inventief en creatief is en recht op zijn doel afgaat. De samenwerking met een accountant als deskundig klankbord en als wegwijzer naar de financierende partijen is daarbij een meerwaarde.

Lees meer

In deel 2 legt Steven Decorte uit wat Dfisc, als boekhoudkantoor met een sterke expertise in de bouwsector, voor jou kan doen bij het opstellen en begeleiden van een kredietdossier.

In deel 3 geven we enkele voorbeelden van hoe ondernemers in de bouwsector hun kredietaanvraag succesvol hebben gerealiseerd.

Bekijk hier het volledige webinar voor de gedetailleerde info, praktische tips en voorbeelden.

Advies en begeleiding bij je kredietdossier in de bouw

Heb je vragen over het aanleggen van een kredietdossier of plannen om een investering in de bouwsector te financieren? Laat je dan deskundig adviseren. Voor begeleiding bij het opstellen van een kredietdossier, inclusief de opmaak van een financieel plan, kan je terecht bij Dfisc.

Ben je al klant, contacteer dan je dossierbeheerder.
Wil je voor het eerst een beroep doen op Dfisc voor advies? Van harte welkom! Bel ons op 050 39 25 23, mail naar office@dfisc.be of maak een online afspraak.