De winwinlening aanvragen via Dfisc


 

Ben je als ondernemer op zoek naar een financiering of wil je als particulier een ondernemer ondersteunen? Dan is het interessant om even stil te staan bij de winwinlening. Je kan deze aanvragen via Dfisc.

What’s in it for me?

Naar aanleiding van de coronacrisis is het voor veel ondernemers moeilijk om alle facturen te blijven betalen. De lening wordt dan ook tijdelijk aangepast. De gewijzigde voorwaarden staan in oranje in dit blogartikel.

De winwinlening biedt voordelen aan beide partijen.

Voor de kredietnemer

Via de winwinlening kan een Vlaamse kmo tot € 200.000 (tot € 300.000) ontlenen bij een kennis, vriend, familielid … met een maximum van € 50.000 per kredietgever (nu maximum € 75.000).

Voor de kredietgever

Wie gedurende een looptijd van 8 jaar (mag nu variëren tussen 5 en 10 jaar) geld leent aan een kmo via een winwinlening, krijgt hierop jaarlijks een belastingkrediet van 2,5%. Bovendien ontvang je een waarborg van 30% als de kredietnemer het ontleende bedrag niet kan terugbetalen.

Kom ik in aanmerking voor de winwinlening?

Kredietnemer – kmo

Om als kredietnemer gebruik te maken van een winwinlening moet je onderneming aan de volgende criteria voldoen:

 • Er zijn minder dan 250 werknemers.
 • De jaaromzet is niet hoger dan € 50.000.000 of het balanstotaal niet hoger dan € 43.000.000.
 • De exploitatiezetel is in het Vlaams Gewest gelegen.
 • Maximum 25% van het kapitaal of de stemrechten is in het bezit van één of meerdere grote ondernemingen.

Kredietgever – particulier

Ook als kredietgever moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je bent een natuurlijke persoon en je sluit deze lening af buiten het kader van je handels- of beroepsactiviteiten.
 • Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) is het nu toegelaten om een winwinlening te verstrekken.
 • Je bent gedomicilieerd in het Vlaams Gewest.
 • Uitgesloten relaties met de kredietnemer: je bent geen
  • werknemer van de kredietnemer
  • echtgeno(o)t(e) van de kredietnemer
  • aandeelhouder, bestuurder, zaakvoerder … van de kredietnemende onderneming.

Weetjes over de winwinlening

 • Ook mensen met een laag inkomen (bijvoorbeeld gepensioneerden) genieten van het belastingvoordeel van 2,5%. Wie geen belastingaangifte meer krijgt, moet die als kredietgever van een winwinlening opnieuw aanvragen.
 • Je kan ook als bijberoeper een beroep doen op een winwinlening. Zodra je een ondernemingsnummer hebt of minstens aangesloten bent bij een sociale kas voor zelfstandigen, kom je voor deze lening in aanmerking.
 • Leningen die aflopen in 2020, kunnen vrijwillig met 2 jaar verlengd worden. Zo kunnen ondernemingen de terugbetaling meer spreiden of uitstellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.

Vraag het aan Dfisc

Wil je een kmo’er financieren of zelf gefinancierd worden via een winwinlening? Dfisc helpt je met het hele traject. Als partner van PMV/z kunnen wij dit product aanbieden en je er alle uitleg bij geven.