De winwinlening aanvragen via Dfisc


 

Wil je als particulier een ondernemer ondersteunen of ben je als ondernemer op zoek naar een financiering? Dan is het interessant om even stil te staan bij de winwinlening. Je kan de winwinlening via Dfisc aanvragen.

What’s in it for me?

Naar aanleiding van de coronacrisis is het voor veel ondernemers moeilijk om alle facturen te blijven betalen; de lening wordt dan ook tijdelijk aangepast en deze voorwaarden plaatsen wij in het oranje in ons blogartikel.

 

De winwinlening biedt voordelen aan beide partijen.

–       Voor de kredietnemer:

Via de winwinlening kan een Vlaamse kmo tot € 200.000 (tot € 300.000) ontlenen bij een kennis, vriend, familielid … met een maximum van € 50.000 per kredietgever (nu maximum € 75.000).

–       Voor de kredietgever:

Wie gedurende een looptijd van acht jaar (mag nu variëren tussen 5 en  10 jaar) geld leent aan een kmo via een winwinlening krijgt hierop jaarlijks een belastingkrediet van 2,5%. Bovendien ontvang je een waarborg van 30% als de kredietnemer het ontleende bedrag niet kan terugbetalen.

Kom ik in aanmerking voor de winwinlening?

–       Kredietnemer – kmo

Wil je als kredietnemer gebruikmaken van een winwinlening, dan kan dit enkel wanneer je onderneming aan de volgende criteria voldoet:

 • Er zijn minder dan 250 werknemers.
 • De jaaromzet is niet hoger dan € 50.000.000 of het balanstotaal niet hoger dan € 43.000.000.
 • De exploitatiezetel is in het Vlaams Gewest gelegen.
 • Maximum 25% van het kapitaal of de stemrechten is in het bezit van één of meerdere grote ondernemingen.

–       Kredietgever – particulier

Ook als kredietgever moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je bent een natuurlijk persoon en je sluit deze lening af buiten het kader van je handels- of beroepsactiviteiten.
 • ook kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) zijn nu toegelaten om een winwinlening te verstrekken
 • Je bent gedomicilieerd in het Vlaams Gewest.
 • Uitgesloten relaties met de kredietnemer:
  • Je bent geen werknemer van de kredietnemer
  • of geen echtgeno(o)t(e) van de kredietnemer.
  • en ook geen aandeelhouder, bestuurder, zaakvoerder … van de kredietnemende onderneming.

Weetjes over de winwinlening

 • Ook mensen met een laag inkomen (bijvoorbeeld gepensioneerden) genieten van het belastingvoordeel van 2,5%. Wie geen belastingaangifte meer krijgt, moet die als kredietgever van een winwinlening opnieuw aanvragen.
 • Je kan ook als bijberoeper een beroep doen op een winwinlening. Zodra je een ondernemingsnummer hebt of minstens aangesloten bent bij een sociale kas voor zelfstandigen, kom je voor deze lening in aanmerking.
 • Leningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig met 2 jaar verlengd worden. Zo kunnen ondernemingen de terugbetaling meer spreiden of uitstellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.

Vraag het aan Dfisc

Wil je een kmo’er financieren of zelf gefinancierd worden via een winwinlening? Dfisc helpt je met het hele traject – als partner van PMV/z kunnen wij dat product aanbieden en alle uitleg verschaffen.