Minder gunstig fiscaal voordeel voor ‘valse’ plug-in-hybrides


 

Er is een vernieuwing in de vennootschapsbelasting vanaf 1 januari 2020 wat betreft de aftrekbaarheid van autokosten. Er wordt een nieuwe formule gehanteerd maar er is zeker ook wat te doen rond de ‘valse’ plug-in-hybrides. Heb jij een valse of een echte?

Eén van de compenserende maatregelen bij de hervorming van de vennootschapsbelasting, van toepassing vanaf 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021), zijn de autokosten.

Nieuwe formule

De aftrekbeperking van de kosten van personenauto’s wordt als volgt berekend:

120% – (0,5% x een coëfficiënt x aantal gram CO2 per kilometer)

De coëfficiënt in deze formule is:

  • 1 voor auto’s met een dieselmotor
  • 0,90 voor auto’s met een aardgasmotor en een belastbaar vermogen van minder dan 12 fiscale pk
  • 0,95 voor alle andere auto’s, dus auto’s met een benzinemotor en elektrische auto’s

De formule geldt niet voor auto’s met een CO2-uitstoot van 200 gram of meer per kilometer > dan geldt een forfait van 40% voor het aftrekbaar gedeelte van de kosten

De uitkomst van de formule mag ook niet lager zijn dan 50% of hoger dan 100%. Als je de cijfers invult voor jouw auto, kom je tot een uitkomst en die kan zo verschillend zijn voor iedereen.
bv. dieselvoertuig, 98gr CO2-uitstoot/km : aftrekpercentage wordt dan: 120% – (0,5% x 1 x 98) = 71%

Plug-in-hybride

Voor sommige plug-in-hybrides kan men vanaf aj. 2021 geen rekening meer houden met de CO2-uitstoot volgens het inschrijvingsbewijs. Men zal rekening houden met de uitstoot van het overeenstemmende model zonder hybride technologie. Dit zal een impact hebben op de aftrek van autokosten en het belastbare voordeel van alle aard.

Wat is een plug-in-hybride?

Je hebt hier te doen met een wagen uitgerust met een brandstofmotor én er een elektrische batterij aanwezig die opgeladen kan worden via een externe energiebron.  Er ligt hier een strikte norm op de loer voor deze hybrides:

  • de elektrische batterij moet een energiecapaciteit hebben van meer dan of gelijk aan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht
  • de uitstoot moet gelijk of minder dan 50 gram per km zijn

Wat is nu vals?

Dat is op zich duidelijk namelijk als je niet voldoet aan deze voorwaarden! Het probleem zit hem in het feit dat de elektrische batterij dan niet voldoende energiecapaciteit heeft. Dat impliceert dat je bijna uitsluitend op brandstof rijdt.

Gevolg en einde gunstmaatregel

Tot op een bepaald  moment gebruikte men de CO2-uitstoot gedrukt op het inschrijvingsbewijs en vulde men dat aan in de formule. MAAR bij valse hybrides is de theoretische uitstoot heel wat lager dan de werkelijke CO2-uitstoot.

Dus vanaf 1 januari 2020 kijkt men naar de CO2-uitstoot van de overeenstemmende niet-hybride versie. Deze maatregel geldt voor de ‘valse’ hybrides die vanaf 2018 werden aangekocht, gehuurd of geleased.

Bijkomend gevolg als je geen ‘echte’ of full hybride wagen hebt, is dat de oplaadbare hybride duurder wordt voor jou. Is je auto van vóór januari 2018, dan geniet je van de oude fiscale gunstregeling.

Tip: consulteer even de lijst

Nu bestaat er ook een lijst waar de ‘valse hybrides’ opgesomd worden met de overeenstemmende voertuigen. Deze kan je hier consulteren: bestand (excel) valse hybrides

Uiteraard berekent Dfisc voor de klant wat het aftrekpercentage is voor jouw voertuig of wagenpark. Heb je toch vragen hieromtrent of wens je fiscaal advies, aarzel niet je dossierbeheerder te contacteren.