Investeren in de bouwsector (3): voorbeelden van financiering


 

Hoe maak je als ondernemer in de bouwsector een sterk kredietdossier op voor de financiering van een investeringsproject? Dfisc organiseerde een webinar rond dit thema. In drie blogposts vatten we de grote lijnen samen. Eerder gingen we in op hoe de bank een kredietdossier beoordeelt en welke begeleiding Dfisc je kan bieden bij een kredietaanvraag. In dit laatste deel geven we twee voorbeelden van ondernemers in de bouwsector die de gepaste financiering verkregen voor hun investeringsproject. Onderaan vind je de link naar het webinar zodat je alles in detail kan herbekijken.

Voorbeelden van kredietaanvragen van ondernemers in de bouw

Zoals bleek uit deel 1 van deze reeks, dient een kredietaanvraag aan de bank goed onderbouwd te zijn. Voor een bank zijn onder meer de zekerheden (waarborgen) en de eigen inbreng van de kredietvrager van groot belang. Hier volgen twee voorbeelden van ondernemers in de bouwsector die elk met een heel verschillende beginsituatie hun kredietdossier indienden. In de praktijk kwamen ze via samenwerking met hun accountant en onderhandeling met de bank elk tot een gepast antwoord op hun financieringsvraag.

1. Geert: opstart eigen schrijnwerkerij + aankoop bedrijfsunit

Geert, 39 jaar, werkt als schrijnwerker in loonverband. Hij heeft een eigendom van € 400.000 met een hypothecair krediet van € 300.000. Zijn vrouw is ambtenaar en verdient € 4000 euro per maand. Samen hebben ze een totaal spaartegoed van € 125.000, verkregen via een erfenis.

De zaakvoerder van de schrijnwerkerij waar Geert altijd gewerkt heeft, stopt zijn activiteit wegens ziekte. Geert heeft zijn collega’s overtuigd om bij hem te komen werken. Hij wil zijn eigen schrijnwerkerij opstarten en een loods/bedrijfsunit aankopen.

financiering voorbeelden

Kredietvraag aan de bank

Geert vraagt aan de bank een financiering voor:

 • Aankoop machines: € 150.000
 • Bestelwagen: € 20.000
 • Bedrijfsunit: € 300.000

Eigen inspanning

Geert investeert zelf € 75.000 voor de opstart van zijn vennootschap, de aankoop van kleiner materiaal en beginstock, en de notariskosten voor de aankoop van de bedrijfsunit.

Terugbetalingscapaciteit

Dfisc heeft een financieel plan opgemaakt voor het kredietdossier van Geert. Uit het neutrale scenario, gebaseerd op de reële cijfers van de zaak die stopt, blijkt dat er voldoende terugbetalingscapaciteit is voor de gevraagde kredieten.

Financiering in de bouwsector

De bank kan de volgende financiering aanbieden:

 • Machines: op 5 jaar, één grotere machine op 10 jaar
 • Bestelwagen: via leasing op 5 jaar
 • Bedrijfsunit: investeringskrediet op 15 jaar met hypotheek en notarieel mandaat

Zekerheden

 • Bedrijfsunit: aankoopprijs € 300.000
 • Waarde door schatting:
  • Vrije verkoopwaarde: € 290 000
  • Gedwongen verkoopwaarde: € 280.000
 • Kredietwaarde: € 280 000 x 75% = € 210.000

De bank neemt een controlehypotheek en een notarieel mandaat op de bedrijfsunit. Er blijft een ongedekt risico van € 90.000 (€ 300.000 – € 210.000) over op deze unit.

Op de bestelwagen, die gefinancierd wordt via leasing, is geen ongedekt risico.

Op de machines is er een volledig ongedekt risico ter waarde van € 150.000. Er kan geen voorrecht verkoper genomen worden aangezien de machine uit het buitenland komt.

Totaal ongedekt risico: € 90.000 + € 0 + € 150.000 = € 240.000 op een totale kredietvraag van € 470.000

Oplossing ongedekt risico

De bank past een waarborgbeheer van 75% toe op de machines: 75% van € 150.000 x = € 112.500.

Deze waarborg kost Geert € 112 500 € x 0,5 % x 5 jaar = € 2.812,50.

Dit wordt aangevuld met een solidaire borgstelling van € 125.000. Deze is dragend gezien de rest van de spaartegoeden en de vrije marge op de hypothecaire inschrijving van de privéwoning.

Op deze manier wordt het ongedekte risico voor de bank geneutraliseerd.

De eigen inspanning van Geert bedraagt 16% op de totale investeringen.

2. Twee jonge starters: BV in poorten en traliewerken

Twee jonge zaakvoerders willen een BV in poorten en traliewerken opstarten. Op dit moment werken ze samen in een gelijkaardig bedrijf. Beiden huren een woning, dus hebben geen eigendom. Hun eigen middelen zijn beperkt tot 2 x € 10.000.

voorbeeld financiering

Kredietvraag aan de bank

Huur businessunit                    € 3000/maand

Investeringen

Inrichting atelier                      € 65.000

Inrichting kantoren                 € 10.000

Stock materialen                      € 27.500

Werkmateriaal                         € 9000

Licentie, website …                  € 5000

Rollend materieel                    € 10.000

Diverse                                    € 4500

Totaal investeringen:              € 131.000

Bankwaarborg huur               € 9000

Kasbehoefte werkkapitaal     € 60.000

De totale vraag aan de bank is dus voor een financiering van € 200.000.

Maar beide kredietvragers kunnen weinig eigen inspanning leveren, er kunnen geen waarborgen genomen worden en naast de investeringen is er behoefte aan werkkapitaal.

Aanpak financiering

Zonder waarborgen ziet de bank een financiering van deze grootteorde niet zitten. Ze stelt daarom voor om dit dossier in te dienen met cofinanciering.

Voorwaarden: het laagste bedrag van:

 • ofwel 4 x eigen inbreng = 4 x € 20.000 = € 80.000
 • ofwel 50% totale investering = 50% x € 200.000 = € 100.000

€ 80.000 wordt weerhouden voor cofinanciering. Dit betekent dat er nog € 120.000 via de bank geleend zou moeten worden.

Via een Winwinlening van elk € 5000 verhogen beide zaakvoerders hun eigen inbreng.

Hierdoor kan de verhouding teruggebracht worden naar € 100.000 bankdossier en € 100.000 cofinanciering.

Aandeel van de bank

De bank kent een bankwaarborg van € 9000 toe en een financiering van € 91.000 voor de inrichting en aankoop van materiaal.

Omdat de zaakvoerders geen enkele waarborg kunnen bieden, doet de bank een beroep op het waarborgbeheer.

Te betalen premie: € 100.000 x 75% x 0,5% x 5 jaar = € 1875

De cofinanciering via PMV/z dient dan voor het werkkapitaal en de rest van de investeringen.

Op dit krediet kan eventueel een carensperiode van twee jaar gevraagd worden.

Lees meer

In deel 1 van deze reeks legt Dirk Van Speybroeck, business banker/developer bij ING, uit hoe de bank een kredietaanvraag beoordeelt. Hij geeft concrete tips en advies om je kredietdossier zo sterk mogelijk te maken.

In deel 2 licht Steven Decorte toe welke rol Dfisc, als boekhoudkantoor met een sterke expertise in de bouwsector, kan spelen om je kredietaanvraag deskundig te ondersteunen.

Bekijk hier het volledige webinar voor de gedetailleerde info, praktische tips en voorbeelden.

Advies en begeleiding bij je kredietdossier in de bouw

Heb je vragen over je financiering in de bouwsector of plannen voor een kredietaanvraag om een investering te financieren? Laat je dan deskundig adviseren. Voor begeleiding bij het opstellen van een kredietdossier, inclusief de opmaak van een financieel plan, kan je terecht bij Dfisc.

Ben je al klant, contacteer dan je dossierbeheerder.
Wil je voor het eerst een beroep doen op Dfisc voor advies? Van harte welkom! Bel ons op 050 39 25 23, mail naar office@dfisc.be of maak een online afspraak.