Verhoog je kans op stipte betaling met een aannemingsovereenkomst


 

Wacht je als aannemer soms op je geld? Je kan zelf een aantal dingen doen om te zorgen dat je sneller betaald wordt. Een aannemingsovereenkomst bijvoorbeeld kan de zaken veel vlotter doen lopen.

Dfisc is boekhouder van heel wat aannemers in de bouw. Onze inhouse-juriste geeft enkele tips waarmee je de kans vergroot dat je je betalingen tijdig ontvangt.

Maak een schriftelijk document op

De basis van een goede samenwerking is een schriftelijke afspraak. Zelfs als je een opdracht uitvoert voor familie of vrienden, maak je het best een overeenkomst op. Je vermijdt er misverstanden en problemen mee. Als je vanaf het begin duidelijke afspraken maakt, spreek je voor iedereen klare taal.

Je kan met twee types overeenkomst werken:

 • een offerte/bestelbon
 • een aannemingsovereenkomst.

Hierna gaan we op elk daarvan dieper in.

1. Offerte

Een offerte is het startpunt van een mogelijke verdere samenwerking. Als aannemer leg je dit document voor aan de bouwheer. Wanneer de bouwheer de offerte aanvaardt, ontstaat er een overeenkomst.

Zorg ervoor dat de bouwheer de offerte ondertekent. Combineer de offertevoorwaarden ook met je algemene aannemingsvoorwaarden!

2. Aannemingsovereenkomst

Een overeenkomst strekt partijen tot wet. Dat wil zeggen dat de inhoud van een overeenkomst (zowel mondeling als schriftelijk) bindend is voor partijen. Een schriftelijke overeenkomst is te verkiezen boven een mondelinge overeenkomst. In geval van discussie of onduidelijkheden kan je dan altijd terugvallen op het schriftelijke document.

In een aannemingsovereenkomst verbindt de aannemer zich ertoe een bepaald materieel werk uit te voeren. De bouwheer verbindt zich ertoe voor het werk een bepaalde prijs te betalen.

Inhoud van een aannemingsovereenkomst

Je kan alles opnemen in een contract, zolang het niet indruist tegen de wet en de openbare orde.
Een aannemingsovereenkomst kan best veel omvatten:

 • verplichtingen van de aannemer
 • verplichtingen van de bouwheer
 • prijs- en betalingsafspraken + gevolgen van wanbetaling
 • uitvoeringstermijn
 • vergoeding voor termijnoverschrijding
 • meer- en minwerken
 • onderaannemers
 • oplevering van de werken
 • aansprakelijkheid/verzekering
 • veiligheid op de werf
 • beëindiging van de overeenkomst

Samengevat

Door afspraken vast te leggen in een schriftelijk document verminder je de kans op discussie en verhoog je de kans op een tijdige betaling. Ofwel start je met een offerte en duidelijke algemene voorwaarden, ofwel stel je een aannemingsovereenkomst op.

Volg je betalingen actief op

Om je betalingen tijdig te innen, moet je ook je facturatie correct aanpakken en opvolgen.

Facturatiediscipline

De boodschap is hier heel duidelijk: factureer tijdig!

Facturen moeten duidelijk zijn en alle vereiste ondersteunende documenten bevatten. Geef de bouwheer geen excuus om niet te betalen doordat er stukken ontbreken of er fouten in de facturatie zitten.

Volg na het uitsturen van je facturen de wanbetalingen stipt op. Stuur meteen een aanmaning na de vervaltermijn van de factuur.

Werken met voorschotten

De wetgeving voorziet niets op het vlak van voorschotten en verbiedt het ook niet. Als aannemer kan je dus perfect een voorschot vragen.

Bij een samenwerking op basis van een offerte moet je je wel houden aan de afspraken die daarin gemaakt zijn.

In het geval van een aannemingsovereenkomst moet je nagaan welk soort overeenkomst het is:

 • Onder de wet Breyne volg je de wettelijke voorschotregeling.
 • Bij alle andere overeenkomsten heb je als aannemer de vrijheid bij het bepalen van het voorschot.

Als er in je offerte of aannemingsovereenkomst niets voorzien is over een voorschot, mag je een voorschot opvragen. Vermijd alleen buitensporige voorschotten (50% of meer wordt afgeraden). En je kan de bouwheer maar aanspreken om een voorschot te betalen volgens wat er effectief gepresteerd is.

Factuurprotest

De bouwheer heeft na ontvangst van de factuur maar een korte termijn om die te protesteren. Dat gebeurt bij voorkeur schriftelijk. Specifieke voorschriften over factuurprotest (wijze, termijn …) kan je opnemen in de overeenkomst of in de algemene verkoopvoorwaarden.

Als aannemer ben je zelf een handelaar. Je moet dus ook zelf binnen een korte tijd reageren op een protest dat je binnenkrijgt. Als je niet reageert, aanvaard je eigenlijk het protest van de bouwheer.

Vragen of advies?

Wil je praktisch aan de slag met de tips uit dit artikel? Dfisc kan je de nodige hulp bieden met juridisch advies.

Saar Verhulst is inhouse-juriste bij Dfisc. Zij kan je eigen werkprocedure omzetten in een correct juridisch contract. Bovenstaande tips zijn uiteraard maar een begin voor een aannemingsovereenkomst. Soms is maatwerk voor je eigen business aan de orde.

Wil je je contracten laten nalezen of bijsturen? Heb je vragen of hulp nodig bij het opstellen van je aannemingsovereenkomst? Aarzel niet om Dfisc te contacteren.