Wanneer ben je vrijgesteld van btw-plicht?


 

Het is een maandelijkse of driemaandelijkse taak in ons kantoor: btw-aangiftes indienen. Maar dat moeten we niet voor iedereen doen. Je kan als ondernemer namelijk ook vrijgesteld zijn van de btw-plicht. Wanneer is dat het geval?

Algemeen

Laten we duidelijk zijn: de meeste ondernemers zijn btw-plichtig. Maar Dfisc treedt ook op als boekhouder-fiscalist voor een heel specifieke sector, namelijk vrije beroepen. Zij zijn in veel gevallen vrijgesteld van btw.

Enkele voorbeelden van vrije beroepen zijn artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, verpleegkundigen, verzorgenden …

Ook beroepen met een sociaal karakter vallen onder deze regeling. Voor een volledige lijst kan je het btw-wetboek consulteren of navraag doen bij je dossierbeheerder bij Dfisc.

Vrijstelling voor kleine ondernemingen

Heb je een omzet van minder dan € 25.000, dan word je als een kleine onderneming beschouwd. Wat is er speciaal voor deze groep?

Je bent wel btw-plichtig maar je kan een vrijstelling vragen voor btw-aangiftes. Let wel, je hebt dan ook geen recht op btw-aftrek. De nadruk ligt op ‘kan’, want een vrijstelling vragen is geen verplichting. Je kan er ook perfect voor kiezen om kwartaalaangiftes van btw te doen.

Je hebt wel andere minimale verplichtingen:

  • Jaarlijks een btw-listing indienen
  • Op je facturen de volgende melding noteren: ‘Kleine onderneming, onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk’
  • Een dagboek van ontvangsten bijhouden

Wat betekent vrijgesteld zijn van btw-plicht?

Vrijstelling van btw-plicht betekent simpelweg dat je geen btw-administratie hoeft te doen. Dat houdt in dat je geen btw hoeft te betalen, maar ook geen btw kan recupereren. Bij alles wat je doet, is er dus geen sprake van btw.

Praktisch

Op je facturen moet je verplicht vermelden dat je vrijgesteld bent van btw. Zo is het voor je klant duidelijk waarom er geen btw werd aangerekend.

Voordeel

Je hoeft geen btw-aangiftes te doen.

Ja maar, wat houdt dat in?

Om een btw-aangifte te doen moet je al je aankoop- en verkoopfacturen verzamelen. Dat kan digitaal, bijvoorbeeld via het platform Dfisc Daily, of op papier in een map. Deze documenten bezorg je aan je dossierbeheerder bij Dfisc, die de btw-aangifte opmaakt. Ook voor het tijdig indienen van de btw-aangifte staat Dfisc garant.

De bedoeling van deze aangifte is de btw-administratie op de hoogte te brengen van de handelingen die je hebt gesteld waarop btw verschuldigd is. Daartegenover staan je aankoopfacturen van leveranciers waarbij de btw aftrekbaar is. Het verschil tussen beide geeft aan of je btw verschuldigd bent of terugkrijgt.

Nadeel

Je kan geen btw terugvragen. Alle aankopen zijn dus altijd inclusief btw. Als je bijvoorbeeld een printer aankoopt, is dat een kost voor jou. Je betaalt de prijs van de printer + de btw daarop, maar die btw kan je niet in aftrek nemen.

Vragen of advies?

Heb je vragen over deze materie? Ben je een kleine onderneming en wil je wijzigen van btw-plicht naar vrijgesteld of omgekeerd, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Mail naar office@dfisc.be of bel naar 050 39 25 23. We helpen je graag.