Adreswijziging voor je onderneming? Doe het nodige papierwerk


 

Overweeg je om jouw onderneming te verplaatsen naar een nieuw adres? Houd er dan rekening mee dat je verschillende stappen moet zetten op administratief vlak. Voor een adreswijziging of zetelverplaatsing van je onderneming moet je namelijk aan heel wat instanties bekendmaken. Dfisc helpt zijn klant op weg.

Bij een adreswijziging of zetelverplaatsing van je onderneming geldt een onderscheid tussen een eenmanszaak, een vennootschap of een vereniging.

Eenmanszaak Vennootschap of vereniging
Adres = adreswijziging Maatschappelijke zetel = zetelverplaatsing

Een adreswijziging is in principe iets eenvoudiger, gaat sneller en kost minder dan een zetelverplaatsing. Hieronder zie je welke formaliteiten je voor elk van beide in orde moet brengen.

Adreswijziging Zetelverplaatsing
Publicatie Belgisch Staatsblad neen ja
KBO wijzigen ja ja
Btw wijzigen ja ja
Officiële instanties inlichten ja ja

We gaan hierna op elk van die punten dieper in.

1. Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Een zetelverplaatsing moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Hoe?

Hiervoor worden eerst de notulen opgesteld waarin men intern beslist de zetel te verplaatsen, en die beslissing goedkeurt. Daarna volgt de publicatie van de zetelverplaatsing in het Belgisch Staatsblad. Hiervoor moet je publicatieformulieren van de FOD Justitie invullen en ondertekenen. Die dien je over te maken aan de griffie van de rechtbank van koophandel. Het gaat om de rechtbank in het arrondissement waarin de (oude) vennootschapszetel gevestigd is.

Kostprijs

Aan elke publicatie in het Belgisch Staatsblad hangt een prijskaartje vast, dus ook aan die van een zetelverplaatsing. Het bedrag wijzigt regelmatig en is anders voor een vennootschap dan voor een vereniging. Via deze link kan je de actuele prijzen raadplegen die de overheid aanrekent om de adreswijziging officieel te publiceren.

2. Wijziging bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)

Zowel voor een eenmanszaak, een vennootschap als een vereniging moet je het vestigingsadres laten aanpassen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Dit gebeurt via een erkend ondernemingsloket. Hiervoor is een vast recht van 92,5 euro verschuldigd.

3. Wijziging bij de btw-administratie

Elke btw-plichtige eenmanszaak, vennootschap en vereniging die haar adres/zetel verplaatst, moet dit doorgeven aan de bevoegde btw-administratie. Dat gebeurt via een formulier 604B, dat wordt overgemaakt aan het (oude) controlekantoor. Voor deze melding legt de overheid geen extra kost op.

4. Officiële instanties inlichten

Het is geen verplichting, maar wel sterk aangeraden om alle officiële instanties in te lichten over de adreswijziging of zetelverplaatsing. Zo vermijd je dat post nog naar het oude adres wordt gestuurd. Hieronder een niet-limitatieve lijst:

  • Sociaal verzekeringsfonds
  • Sociaal secretariaat
  • Bpost (brieven naar het oude adres worden vier maanden lang doorgestuurd naar het nieuw adres)
  • Water-, elektriciteits- en aardgasleveranciers
  • Telefoonmaatschappij
  • Klanten en leveranciers
  • Provincie

Hulp nodig?

Al deze formaliteiten voor een adreswijziging of zetelverplaatsing brengen heel wat administratieve rompslomp met zich mee. Daarnaast zijn er bij elke stap specifieke details om rekening mee te houden.

Ben je klant? Dan brengt Dfisc het proces volledig voor jou in orde. Zo hoef jij je daar geen zorgen over te maken! Geef ons een seintje en wij doen het nodige. Ben je nog geen klant? Dan luisteren wij graag naar je ondernemingsverhaal en bieden wij ons totaal dienstenpakket aan waaronder dergelijke administratieve formaliteit. Maak een online afspraak, mail naar office@dfisc.be of bel op 050 39 25 23.