Duurzaam ondernemen en samenwerken


 

Deze blog beschrijft de podcast die gaat over het duurzaam ondernemen en samenwerken in een KMO in België en in het mkb in Nederland. De podcast gaat in op de verschillen tussen de ondernemingen in beide landen, over duurzaam personeelsbeleid en over een duurzame samenwerking tussen Steven Decorte van Dfisc en Dirk-Jan de Jeu van MKBTR. Het gesprek eindigt met een noot over het belang van een eerlijk verhaal over duurzaamheid. Benieuwd naar alle details die deze twee ondernemers op antenne gooien? Lees dan hier verder. Ook de link naar de podcast ontbreekt niet!

De AXUDO-podcast

Axudo heeft als missie om bedrijven en organisaties te inspireren én te activeren om maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen te verankeren in hun DNA. Hoe beter mensen inspireren door andere mensen aan het woord te laten. Jocelijn van Axudo had nu twee mensen in de studio, niemand minder dan Steven van Dfisc (BE) en Dirk-Jan van MKBTR (NL) die bewust of soms onbewust bezig zijn met duurzaam ondernemen in de accountancywereld.

De boekhoudsector staat voor veel uitdagingen, heeft heel veel invloed op bedrijven en op ondernemers. Er is nood aan samenwerking en leren van elkaar en daar gaat de podcast verder op in. Het is tevens een vervolg op een eerdere Axudo-podcast rond MVO bij Dfisc.

Duurzaam ondernemen en samenwerken

Beide heren zijn uitnodigd in de studio omdat er sprake is van een duurzame samenwerking, een partnership op lange termijn en daar wil Jocelijn alles over weten.

Steven leerde Dirk-Jan kennen toen hij het gekke idee had om tussen 12 Nederlandse accountants zich te laten onderdompelen in de fiscaliteit en accountancy van over de grens. Er was een vriendschappelijke klik en al snel kwamen ze een aantal keer samen om te zien hoe ze elkaar positief kunnen ondersteunen. Je moet daarbij denken aan items zoals hoe staan ze in het leven, wat zijn de waarden, wat is de visie en missie van hun bedrijven. Zo is alles organisch gegroeid, eerst elkaar achter de schermen ondersteunen. En de laatste periode werd er gezien hoe er economisch kan samengewerkt worden.

Even over de haag kijken

“Hoe doen ze het België? En hoe doen ze in het Nederland?”
Dfisc Brugge logo

De ene persoon leert van de andere. Hoe je een onderneming voert, wat de ambities zijn en ze nemen het mee in hun eigen verhaal.

Basis van een samenwerking

Antwoord op deze tussentitel: twee personen die eenzelfde waardenset hebben! Je praat niet eerst over cijfers, maar je checkt elkaar af als partners. Maar het is meer dan dat, het zijn ook twee organisaties waarvan het DNA matcht met elkaar. Het is geen one-man-show maar een volledig team die zich gooit in een positief verhaal.

Ondernemen in Nederland

Economisch samenwerken

Feit: België en Nederland zijn heel nauw geconnecteerd met elkaar. Voor Vlaanderen is Nederland een eerste logische plek om samen iets te doen bv. een ondernemer breidt zijn gebied uit net over de grens. De taal is al hetzelfde, dus het is soms eenvoudig haalbaar.

Voorbeelden:

  • een tweede vestiging van een bedrijf
  • ondernemer op rust die een vakantiehuisje aanschaft in Nederland
  • webshop met leveringen in België of Nederland

Dus Nederland is dichtbij maar qua regelgeving en wetten staat het soms wel ver. Er zijn andere fiscale gebruiken. Of andere termen. Refererend naar onze intro: een kmo in België is een kleine middelgrote onderneming; een mkb is een midden- en kleinbedrijf.

Nu gaat het niet over puur een klant doorverwijzen naar elkaar door een naamkaartje af te geven en die klant zijn plan te laten trekken. Nee, het gaat over pro-actief een case vastnemen; het ownership behouden en transparant zijn met en over de partner. Dus de leidersrol en coördinatie blijft bv. bij Dfisc en de partner MKBTR brengt dan zijn expertise in. Dat is vice versa en wordt bevestigd door Dirk-Jan. Als er iemand met een webshop in Nederland levert aan een klant in België is de btw-regelgeving meteen anders.

Deze manier van samenwerken werkt; het voegt waarde toe en wordt zo positief gepositioneerd door beide partners. De samenwerking wordt zichtbaar en meer en meer ondernemers maken er gebruik van.

Teamwork

Van het een komt het ander. Door de connectie van twee mensen en twee organisaties, gaan de teams ook samenwerken. Wat is er nodig? Een vlotte communicatie. Twee fiscalisten die samen praten, bereiken al snel een zelfde level in hun communicatie. Het is mooi om te zien hoe beide teams leren van elkaar en hoe de manier van aanpak loopt.

De menselijke waarden worden vanuit de dromen en de doelen bespreekbaar gemaakt.

Wat wil je bereiken met je onderneming zonder eerst te kijken naar cijfers? Waarom steek je zoveel energie in je bedrijf?

Alles sluit ook perfect aan met de baseline bij het logo van Dfisc. “Je droom in cijfers met advies”. Dus met de droom van de ondernemer gaan ze aan de slag en wordt gekeken om deze positief in te vullen.

Gemeenschappelijk herkenbaar probleem: personeelstekort

Helaas, zoals in veel sectoren, heeft de accountancywereld te kampen met een tekort aan instroom van medewerkers. Dat is herkenbaar in België maar ook in Nederland. Er zijn wel studenten of stagiairs maar iedereen zit er op te azen.

Onderscheidend zijn

Je gaat goede relaties aan met de studenten, met de onderwijsinstellingen. Je merkt dat de studenten het meer en meer anders willen doen. Kantoren die het ook anders doen door het advies, het ondernemen en het dromen centraal te stellen maken meer kans om te slagen. Dan bereik je mensen die het gevoel hebben dat hun werk veel meer zin heeft dan enkel een jaarrekening op te stellen. Een voordeel kan zijn (én dat kan meteen een inspiratie zijn voor nieuwe medewerkers), om eens een uitwisseling te doen van de kantoormedewerkers. Er wordt hiermee bedoeld dat beide partners zeker openstaan voor duurzaam samenwerken en daar wel muziek in zien.

sociale bijdrage

Bij Dfisc geloven we niet in “zware” functieniveaus of titels. Er wordt vooral gekeken vanuit de STERKTE van de kandidaat of de werknemer. Welke taken en klanten geven je energie? Een klant en medewerker worden samengezet op basis van het karakter. Kennis heb je in huis maar de ene persoon heeft nood aan een klantencontact of wil een fiscale controle zelf uitvoeren; de andere wat minder.

In welke taak word je graag gechallenged om te groeien?

Groei is zeer mooi, maar geen must! Coaching kan hier een belangrijke rol spelen.

Er wordt geloofd in maatwerk bij de mensen, door gesprekken en dialogen te voeren kan er een mooie samenwerking ontstaan.

De kleinschaligheid is een bewuste keuze van Dfisc: 1 vestiging, een 15-tal mensen waarbij de groei er zeker is, met een lokale verankering op een belangrijke plaats. En een samenwerking met MKBTR of andere externe freelancers wordt hoog aangeschreven om zo elkaar te ondersteunen; liever dan onderdeel te zijn van een groot netwerk van bv. 12 vestigingen.

Even belangrijk is de worklifebalance; er is veel meer dan werken. De ruimte creeëren zodat de medewerker zijn gezin en zijn werk op de balans kunnen plaatsen. Dat is dan het aspect van duurzaam personeelsbeleid.

Duurzaam personeelsbeleid

In de podcast verwijst Dirk-Jan naar het Burke-Litwin-model waar MOTIVATIE naar voor komt. Een personeelslid moet gemotiveerd zijn of blijven om te werken voor een bedrijf die past bij je eigen normen en waarden. Als medewerkers gemotiveerd zijn, zullen ze beter presteren en kan je ook met elkaar aan de slag om te werken gedurende bepaalde crisissen.

Dit even als bedenking voor ondernemers

Dat medewerkers bv. niet met elkaar kunnen samenwerken, dat komt niet in de jaarrekening!

Inspireren rond duurzaamheid

Wachten op richtlijnen vanuit Europa of nu al aan de slag gaan? Het is superbelangrijk dat je pro-actief met zaken bezig bent, aldus Jocelijn van Axudo.

Zelf vindt Steven duurzaamheid heel belangrijk en gaat hij de komende tijd daar meer over communiceren. Bv. over het belastingssysteem; er kan en moet geoptimaliseerd worden. Maar laat het vooral correct verlopen en eerlijk. Het moet goed aanvoelen.

Volgens Dirk-Jan mag het zeker niet draaien rond loutere uiting bv. door het aanschaffen van een elektrische auto, of een mooie blog schrijven daarover. Nee, het moet gewoon gedaan worden vanuit je eigen eerlijkheid. Alles wat je doet moet gewoon bijdragen. Liever iets minder duurzaam er enkel over schrijven en wel iets méér duurzaam zijn!

Het is een beetje een BALANS zoeken! En dat is een mooi woord om de uiteenzetting van de podcast af te sluiten. Steven, Dirk-Jan en Jocelijn hopen dat ze andere mensen hiermee hebben geïnspireerd.

Wil je aan de slag bij Dfisc of MKBTR dan surf je naar deze websites: jobs.dfisc.be en mkbtr.nl
Of heb je vragen? mail naar office@dfisc.be; wij luisteren dan verder of zien hoe we duurzaam kunnen ondernemen en samenwerken?

Veel lees- en luisterplezier!