Fiche 281.20 wordt transparanter voor de fiscus


 

Vanaf 1 januari 2022 wordt de fiscale fiche 281.20, die de bezoldigingen van bedrijfsleiders vermeldt, transparanter voor de fiscus. Ben je bedrijfsleider van een vennootschap, dan zijn twee concrete wijzigingen voor jou belangrijk. Als je gebruikmaakt van de kostenvergoeding, moet voortaan het bedrag daarvan vermeld worden op fiche 281.20. Daarnaast moet de fiche ook de bedragen vermelden die je van je privérekening hebt voorgeschoten en die de vennootschap je terugbetaalt. Gebeurt dat niet, dan volgt een administratieve geldboete als sanctie. Lees er meer over in deze blog zodat je de nieuwe verplichting correct naleeft.

1. Kostenvergoeding

Als je als bedrijfsleider gebruikmaakt van een kostenvergoeding, hoefde er tot nog toe enkel ‘ja’ te staan op fiche 281.20. Vanaf 2022 verandert dat. Voortaan moet het concrete bedrag van de kostenvergoeding vermeld worden.

Over welke kosten gaat het in deze fiche 281.20?

Deze nieuwe regel geldt voor forfaitaire kosten die de vennootschap jou als bedrijfsleider betaalt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de dagvergoeding van € 17,75 voor dienstreizen in België. Ook een kilometervergoeding of een vergoeding voor dienstreizen in het buitenland valt hieronder. (Maak je al gebruik van onze handige voorbeelddocumenten hiervoor? Je vindt ze op de website onder Tools.)

Je wordt niet belast op deze kostenvergoeding, maar de fiscus zal voortaan wel op de hoogte zijn van het bedrag dat je vennootschap je hiervoor uitbetaalt. Zo heeft de fiscus een duidelijker zicht op wat je als bedrijfsleider aan geld uit je vennootschap haalt.

2. Terugbetaling van voorgeschoten bedragen op privérekening

Kosten voor de vennootschap horen betaald te worden door de vennootschap. Dat is de logica zelf, maar soms gebeurt het door omstandigheden niet rechtstreeks. De bedrijfsleider schiet dan een kost voor met privémiddelen en laat zich achteraf terugbetalen door de vennootschap.

Je koopt bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden aan in een winkel, maar hebt toevallig de bankkaart van de vennootschap niet bij je. In dat geval doe je de betaling cash of via je privérekening en betaalt de vennootschap je het bedrag achteraf terug via de boekhouding of de rekening-courant. Of je betaalt een etentje op restaurant met je privérekening en de vennootschap betaalt je deze kost achteraf terug. Tot nog toe kwamen deze bedragen niet voor op de fiscale fiche 281.20.

Vanaf 1 januari 2022 moet ook het bedrag van deze transacties vermeld worden op fiche 281.20. Ook hier is het de bedoeling meer transparantie te scheppen voor de fiscus. Net als bij de kostenvergoeding word je op deze terugbetalingen niet belast, maar de fiscus wil er wel duidelijker zicht op hebben.

Betaal zoveel mogelijk rechtstreeks vanaf de vennootschap

Het kan al eens gebeuren dat je noodgedwongen een beroepsmatige kost voorschiet vanaf je privérekening, maar dit hoort de uitzondering te zijn. Maak er een gewoonte van om uitgaven voor je vennootschap standaard rechtstreeks via de vennootschap te betalen.

Als op fiche 281.20 niet alle gevraagde gegevens vermeld zijn, riskeer je trouwens een administratieve geldboete. Je hebt er dus alle belang bij om je kosten en transacties correct te verrichten en op deze fiscale fiche te laten vermelden.

Vragen of advies nodig i.v.m.deze fiche 281.20?

Heb je nog vragen over de nieuwe verplichte vermeldingen? Contacteer je dossierbeheerder of geef ons een seintje op office@dfisc.be of T 050 39 25 23. We helpen je graag.