Verlaging maximale IPT-premies


 

De gelijkschakeling van de pensioenen van zelfstandigen en werknemers is goed nieuws. Wel gaat die positieve wending gepaard met veranderingen in de IPT of individuele pensioentoezegging. De levensverzekering biedt je de mogelijkheid om fiscaalvriendelijk een aanvullend pensioen op te bouwen. Om de fiscale aftrekbaarheid te blijven garanderen, bepaalt Dfisc de optimale IPT-premies voor je vennootschap.

Nieuwe maximale IPT-premies

Door de gelijkschakeling van de pensioenen verkleint de kloof tussen de lonen en pensioenen van zelfstandigen. Dat brengt met zich mee dat ook de maximaal te storten IPT-premies dalen.

Blijf je toch dezelfde IPT-premies betalen? Dan vormen de te veel gestorte bedragen een fiscaal nadeel voor je vennootschap.

Fiscale gevolgen

De herberekening van de maximaal te storten bedragen leidt in bepaalde gevallen tot een lager maximaal op te bouwen aanvullend pensioenkapitaal.

Onjuiste IPT-parameters hebben grote gevolgen voor je vennootschap. Te hoge premies gelden namelijk niet als beroepskost en zijn dus niet aftrekbaar.

Om dat te vermijden, laat je de premies dus beter opnieuw berekenen.

Laat je ondersteunen

Met de studie IPT adviseerde Dfisc al heel wat vennootschappen over de meest geschikte IPT.

Dfisc Brugge logo

Maar ook in het licht van de veranderde regelgeving ontzorgen we je volledig. Om de fiscale aftrekbaarheid van de gestorte premies te garanderen en de beoogde vermogensopbouw te behouden, bepalen we de juiste parameters voor je IPT-polis.

Dfisc optimaliseert je IPT-polis

De fiscale voordelen van je IPT-polis behouden? Dfisc bezorgt je de juiste bedragen om je individuele pensioentoezegging te optimaliseren. Maak een online afspraak, bel 050 39 25 23 of mail naar office@dfisc.be.