Ontslagen uit een hoge job? Neem een nieuwe start als freelancer!


 

Wanneer je als kaderlid, directielid of hoger bediende ontslagen wordt, is het niet altijd evident om snel opnieuw een job op jouw niveau te vinden. Zeker als je leeftijd ook begint mee te tellen. Als het tegenvalt, vinden bedrijven je te duur om je expertise en ervaring nog op de payroll te zetten. Daar sta je dan, met alle kennis en kunde die je in de loop der jaren hebt opgebouwd. Verloren tijd? Ben je nu passé? Helemaal niet. Je kan je expertise ook verzilveren door te starten als freelance-consultant. Het feit dat je nog in je opzegperiode zit en een ontslagvergoeding hebt gekregen is geen hinderpaal om zelfstandige te worden.

Starten als freelancer in je opzegperiode

Na je ontslag als kaderlid begint je opzegperiode te lopen. Je ontvangt je ontslagvergoeding ofwel in één keer, ofwel gespreid over de opzegperiode. Ook als je het volledige bedrag ineens krijgt, blijft de opzegperiode lopen zo lang als contractueel bepaald is. Al die tijd heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering. Maar dat verhindert niet dat je intussen als freelancer aan de slag kan gaan.

Is je opzegperiode al voorbij? Lees dan onze blogpost over hoe vanuit werkloosheid te starten als freelancer.

Sociaal statuut: zelfstandige in bijberoep

Zolang je in je opzegperiode zit, heb je het statuut van loontrekkende. Op het vlak van sociale zekerheid ben je namelijk nog gedekt door de ontslagvergoeding waarop je werkgever RSZ heeft betaald. Wil je tijdens die periode starten als freelancer, dan kan dat perfect. Je wordt dan zelfstandige in bijberoep, want je hoofdstatuut is dat van werknemer.

freelancer in bijberoep

Dit heeft geen implicaties op het bedrag dat je mag verdienen met je zelfstandige activiteit. Theoretisch gezien kan je inkomen uit een zelfstandig bijberoep zelfs hoger zijn dan dat uit je hoofdberoep.

Wat met je ontslagvergoeding?

Moet je je ontslagvergoeding terugbetalen wanneer je start met een zelfstandige activiteit? Helemaal niet! Je ontslagvergoeding blijft voor jou, zelfs als je tijdens je opzegperiode start als freelancer. Niemand kan die vergoeding terugvorderen.

Wel is het belangrijk je totale inkomen in het oog te houden. Je ontslagvergoeding is namelijk een belastbaar inkomen voor de personenbelasting. Alles wat je daarbovenop verdient als zelfstandige is ook een inkomen, dat eveneens belast kan worden. Als je niet voor een goede structurering van je inkomen zorgt, kan dat uiteindelijk een hoge belastingdruk opleveren.

Het komt er dus op aan je goed te laten adviseren zodat je je activiteiten als freelancer optimaal structureert.

Download het e-book ‘Starten als freelance-consultant’

Wil je meer weten over starten als freelancer? Download ons gratis e-book ‘Starten als freelance-consultant’. Daarin lees je alles over welke stappen je moet zetten en waar je aandacht aan moet besteden om goed voorbereid te starten als zelfstandige. Ook tijdens je opzegperiode als werknemer.

Dfisc begeleidt je als freelancer

Bij Dfisc hebben we een grondige expertise in het begeleiden van freelancers in alle fases van hun ondernemersleven. We kennen de specifieke uitdagingen waar je als freelancer en consultant mee te maken krijgt. En die knowhow zetten we graag in om jou te helpen.

Freelancers boekhouding Brugge

Met degelijk advies kom je goed voorbereid aan de start, zodat je al je expertise en vakkennis op een optimale manier kan inzetten als freelance-consultant. Geef je carrière een tweede adem, met een deskundig adviseur aan je zij.

Maak een online afspraak, mail naar office@dfisc.be of bel ons op 050 39 25 23. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!