Werkloos na een carrière op hoog niveau? Start opnieuw als freelancer!


 

Als je ontslagen wordt uit een hoge functie – als kaderlid, directeur of hoger bediende – kan het weleens moeilijk zijn om opnieuw een job op jouw niveau te vinden. Zolang je in je opzegtermijn zit en de buffer van je ontslagvergoeding hebt, hoef je je nog niet direct zorgen te maken. Maar na de opzegperiode beland je in het stelsel van werkloosheidsvergoeding, als je dan nog geen nieuwe job gevonden hebt. Om van daaruit weer te springen naar een profiel dat aansluit bij je eerdere carrière heb je soms veel geduld en volharding nodig. Al eens overwogen om in plaats daarvan de sprong te wagen naar freelancer?

Als zelfstandig consultant kan je je expertise, levenservaring en maturiteit in de weegschaal leggen én zelf de teugels in handen houden. Dfisc legt uit hoe je dat concreet aanpakt en helpt je op weg met een gratis e-book over starten als freelance-consultant.

Vanuit werkloosheid starten als freelancer

Er zijn diverse trajecten mogelijk om vanuit werkloosheid te starten als freelancer. We stippelen ze hieronder voor je uit.

Download ook het gratis e-book ‘Starten als freelance-consultant om je plannen voor een eigen onderneming verder vorm te geven.

Zit je nog in je opzegperiode? Lees dan onze blogpost over starten als freelancer in je opzegperiode.

1.     Recht op uitkering bij voorbereiden eigen zaak

Je kan toestemming vragen aan de RVA om je voor te bereiden op een zelfstandig traject. Als die aanvraag wordt goedgekeurd, mag je gedurende maximaal zes maanden je zelfstandige activiteit voorbereiden terwijl je recht blijft hebben op een uitkering.

Tijdens die periode blijf je beschikbaar voor de arbeidsmarkt, maar je mag een aantal dingen doen ter voorbereiding van je zelfstandige onderneming, bv. een haalbaarheidsstudie uitvoeren, een businessplan maken, de nodige administratieve formaliteiten vervullen, contacten leggen voor je toekomstige zaak, vennoten en leveranciers zoeken … Ook op de dagen dat je dit voorbereidingswerk doet, blijf je recht hebben op je uitkering. Je mag wel nog niet je onderneming effectief opstarten en er geld mee verdienen.

eerste financieel inzicht; businessplan

Via deze link lees je meer over wat je zoal mag doen tijdens deze voorbereidingsperiode en hoe je de toestemming hiervoor concreet moet aanvragen.

2. Springplank naar zelfstandige

Met deze formule word je zelfstandige en blijf je gedurende één jaar je werkloosheidsuitkering behouden in combinatie met je inkomen uit je zelfstandige activiteit. Ook dit moet je op voorhand aanvragen bij de RVA. Je kan zelfstandige worden in eigen naam (eenmanszaak) of in naam van een vennootschap.

Sociaal statuut

Tijdens dit eerste jaar oefen je je zelfstandige activiteit uit in bijberoep. Je hoofdstatuut is namelijk dat van werkloze, met de rechten en plichten van een werknemer.

springplank naar zelfstandige

Inkomensgrens uit zelfstandige activiteit

Onder het statuut ‘Springplank naar zelfstandige’ mag je netto belastbaar inkomen als zelfstandige maximum € 4536,48 bedragen. Dat is niet veel, dus zorg ervoor dat je je inkomen op een goede manier structureert. Dfisc kan je helpen om je onderneming zo te structureren dat je een stevige basis legt voor je zelfstandige activiteit, ook na het eerste jaar.

Voorwaarden

De RVA legt een aantal specifieke voorwaarden op voor het zelfstandig bijberoep dat je mag uitoefenen binnen dit statuut. Lees ze grondig door vooraleer je de aanvraag doet.  

3. Transitiepremie voor 45-plussers

Als je als uitkeringsgerechtigd werkzoekende de stap zet naar zelfstandige in hoofdberoep, kan je gedurende 24 maanden een maandelijkse transitiepremie krijgen van de Vlaamse overheid. Dat is een duwtje in de rug om je te helpen bij de opstart van je zaak. De eerste drie maanden bedraagt de premie € 1000, daarna vermindert ze geleidelijk aan.

loon

Voorwaarden

  • Je bent minder dan drie maanden geleden gestart als zelfstandige in hoofdberoep.
  • In de maand waarin je startte, was je minstens 45 jaar oud.
  • Je bent geslaagd voor een prestarterstraject. 
  • De dag voor je startte als zelfstandige in hoofdberoep, was je uitkeringsgerechtigd volledig werkloos.

Meer over de voorwaarden en hoe de premie aan te vragen vind je via deze link.

4. Primostarter

Dit is nog een andere maatregel die je wat financiële ademruimte geeft als starter.

Wanneer je start als zelfstandige in hoofdberoep, betaal je normaal gezien 20% sociale bijdragen op je inkomen. Vooraleer je effectieve inkomen bekend is, wordt je voorlopige bijdrage berekend op een minimuminkomen van € 14.042,57. Dit betekent dat je als starter in hoofdberoep € 741,63 sociale bijdragen per kwartaal betaalt, ook als je inkomen veel lager is dan het geraamde minimum.

Als primostarter betaal je de eerste vier kwartalen lagere sociale bijdragen. Als het effectieve inkomen uit je zelfstandige activiteit maximum € 7251,66 is, betaal je maar € 371,65 per kwartaal.

Ligt je inkomen tussen € 7.251,66 en € 9.329,19, dan betaal je € 479,79 per kwartaal. Eindig je toch met een hoger inkomen, dan moet je bij de herberekening ca. twee jaar later sociale bijdragen bijbetalen. 

Starten als freelancer: stippel je route goed uit

De verschillende trajecten die hierboven zijn uitgelegd, kan je in principe combineren. Je kan bijvoorbeeld starten met zes maanden voorbereiding op een zelfstandige activiteit en vervolgens gebruikmaken van de ‘springplank naar zelfstandige’ of een transitiepremie voor 45-plussers aanvragen, eventueel in combinatie met het voordeel van primostarter. Mogelijkheden te over dus om de overgang van werkloosheid naar het zelfstandig ondernemen als freelancer zo vlot mogelijk te doen verlopen.

Download het e-book ‘Starten als freelance-consultant’

Wil je weten wat er op praktisch vlak zoal bij komt kijken om te starten als freelancer? Download dan zeker ons gratis e-book ‘Starten als freelance-consultant’. Daarin lees je alles over welke stappen je moet zetten en waar je aandacht aan moet besteden om sterk te starten als zelfstandige. Van het kiezen van de juiste ondernemingsvorm tot het structureren van je inkomsten.

Dfisc begeleidt je als freelancer

Bij Dfisc hebben we een grondige expertise in het begeleiden van freelancers in alle fases van hun ondernemersleven. We kennen de specifieke uitdagingen waar je als freelancer en consultant mee te maken krijgt. Die knowhow zetten we graag in om jou te helpen.

Met degelijk advies kom je goed voorbereid aan de start, zodat je al je expertise en vakkennis op een optimale manier kan inzetten als freelance-consultant. Geef je carrière een nieuwe boost, met een deskundig adviseur aan je zij.

Maak een online afspraak, mail naar office@dfisc.be of bel ons op 050 39 25 23. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!