De nieuwe IOS-procedure


 

Als boekhouder van heel wat consultants en freelancers, willen wij in navolging van het webinar ‘Betaald worden als freelancer‘ even samenvatten hoe je als consultant of freelancer vlot kan betaald worden. Ken je de nieuwe IOS-procedure al ? We baseren ons op de inbreng van Bert Lingier, kandidaat-gerechtsdeurwaarder bij Modero West-Vlaanderen.

Hoe krijg ik mijn factuur betaald? Voorbereiding is belangrijk

De basis van een goede samenwerking is een contract. In een ander blogartikel geeft Dfisc de tips mee voor het opstellen van een freelance-overeenkomst. Lees het zeker even na. Zitten je facturatie- en algemene voorwaarden goed, dan ben je al weer een stap verder! Heb je finaal toch pech en geraakt een factuur niet zo vlot betaald, dan hoef je geen schrik te hebben om samen te werken met een advocaat of gerechtsdeurwaarder.

Misvattingen uit de wereld helpen

Duiding: je hebt een klant die maar niet betaalt, zelfs niet na diverse herinneringen, beloftes, … Je zou eigenlijk naar een advocaat of gerechtsdeurwaarder willen stappen, maar denk jij dan ook soms in die richting?

 • het sop is de kool niet waard
 • mijn tijd kost geld
 • advocaten of gerechtsdeurwaarders kosten meer dan ze opbrengen
 • het is enkel in het voordeel van de advocaat of gerechtsdeurwaarder dat er kosten gemaakt worden

Dan kan je misschien even deze gedachte bijstellen door verder te lezen.

Eigen liquiditeit

Het is belangrijk om over je eigen liquiditeit te waken. Vanaf het moment dat er bepaalde facturen niet vlot betaald worden, kan je als consultant in de problemen komen.

Je eigen liquiditeit komt in de problemen, het is een domino-effect want je kan externe financiering nodig hebben of overbruggingskredieten moeten aangaan.

Of je hebt bv. materiaal aangekocht en voorgeschoten en net op dat moment komt de verwachte betaling van die klant niet binnen. Betalingen van btw, vennootschapsbelastingen, … blijven wel doorlopen dus je hebt centen nodig.

Plan van aanpak

Zelf herinneringen sturen

Het is belangrijk om in te zetten op dit luik. Je kan mailen, bellen, een brief sturen (aangetekend is geen verplichting, is louter bewijsmatig).

Hopelijk krijg je vanuit deze acties een reactie van de klant en spreken jullie een uitstel van betaling af of becijfer je een afbetalingsplan.

Externe hulp inroepen

Krijg je geen reactie van de klant of komt de klant de afspraken niet na, kan je externe hulp inroepen.

Dat kan een advocaat, gerechtsdeurwaarder, incassokantoor of factoringmaatschappij zijn. We focussen ons in deze blog op de samenwerking met advocaat en gerechtsdeurwaarder.

Aanmaning van een externe partij

Het is zeker geen verplichting maar je kan een aanmaning laten sturen door de externe partij. Het voordeel hiervan is, dat deze brief meer indruk heeft dan je eigen briefwisseling.

Kostprijs?

Bij de advocaat kom je dat vrij overeen.

Bij de gerechtsdeurwaarder is dat wettelijk geregeld via een KB van 30/11/1976. Om je een idee te geven (tarief 2020):

Wie moet deze kosten betalen?

 • B2C: kosten zijn ten laste van jou
 • B2B: in principe zijn de kosten ten laste van de tegenpartij, maar er is hier een maar bij. Indien je klant toch niet betaalt, failliet gaat, spoorloos is, … komt de rekening toch naar jou.

Nieuw: IOS-procedure

De klassieke manier, nl. de dagvaarding is nog steeds dé manier om tot een veroordeling te komen; zowel bij particulieren als bij ondernemingen. Doch er spelen hier een aantal negatieve punten: kostprijs, lange duur, overbelasting rechtbanken, …

Handig: de nieuwe IOS-procedure

IOS staat voor Invordering Onbetwiste Schuldvordering. Je zal meteen door hebben dat het woord “onbetwist” hier belangrijk is. Je klant heeft je factuur niet betwist; hij betaalt gewoon niet op tijd zelfs niet na alle acties van herinneringen en beloftes.

Voordelen van deze procedure zijn: het is een administratieve procedure (er komt geen rechtbank aan te pas), de advocaat speelt een beperktere rol en de kostprijs valt best mee.

Voorbeeld: een vordering van 100 €

 • gerechtelijke procedure: dagvaardingskost van 221,82 euro
 • IOS: aanmaningskost van € 85,29 en PV van niet-betwisting van € 35,20 (prijzen excl. btw en onder voorbehoud)

Stappen in de IOS-procedure

 • aanmaning betekenen tot betalen (gerechtsdeurwaarder gaat ter plaatse)
 • betekend exploot gaat naar de centrale server
 • wachttijd van 1 maand + 8 dagen
 • opmaken PV van niet-betwisting door gerechtsdeurwaarder
 • downloaden titel
 • uitvoering kan aangevat worden

Beperkingen : enkel B2B en enkel in België

De nieuwe IOS-procedure is echt wel een succesverhaal. We stellen vast dat er zeer weinig betwistingen zijn. Meer dan de helft van de dossiers worden geregeld binnen de 6 weken. Resultaat voor jou: snellere cashflow!

Vragen?

Het webinar “hoe word ik betaald als freelancer” ging door in samenwerking met Bert Lingier, kandidaat-gerechtsdeurwaarder bij Modero. Dfisc kan je in contact brengen of je kan zelf contact opnemen met hen.

Heb je nood aan een eenvoudig systeem voor je facturatie en opvolging ervan, dan kunnen wij Dfisc facturatie voorstellen, aarzel niet om Dfisc te contacteren. Deze tool is trouwens ook gelinkt aan Dfisc Daily; waarbij je je facturen eenvoudig kan doorsturen naar dit platform.

Herbekijk het webinar