De nieuwe IOS-procedure


Als boekhouder van heel wat consultants en freelancers kent Dfisc de moeilijkheden die zij soms ondervinden om vlot betaald te krijgen. Onlangs gaven we een webinar ‘Betaald worden als freelancer‘, in samenwerking met onze inhouse-jurist Saar Verhulst en met Bert Lingier, kandidaat-gerechtsdeurwaarder bij Modero West-Vlaanderen. In deze blogpost vatten we de hoofdlijnen samen. Een van de mogelijkheden die we onder de aandacht brengen, is de nieuwe IOS-procedure of Invordering Onbetwiste Schuldvordering. We baseren ons daarvoor op de inbreng van Bert Lingier.

Hoe krijg ik mijn factuur betaald?

Wil je de kans te vergroten dat je correct en stipt betaald wordt? Bereid je dan goed voor.
De basis van een goede samenwerking is een contract. In een ander blogartikel geven we tips mee voor het opstellen van een freelance-overeenkomst. Lees het zeker even na. Zitten je facturatie- en algemene voorwaarden goed, dan ben je alweer een stap verder!

Heb je toch pech en raakt een factuur niet zo vlot betaald, dan hoef je niet bang te zijn om samen te werken met een advocaat of gerechtsdeurwaarder.

Misvattingen bijsturen

Je hebt een klant die maar niet betaalt, zelfs niet na diverse herinneringen en beloftes. Je zou eigenlijk naar een advocaat of gerechtsdeurwaarder willen stappen, maar misschien denk je dan meteen aan allerlei bezwaren:

 • Het sop is de kool niet waard.
 • Mijn tijd kost geld.
 • Advocaten of gerechtsdeurwaarders kosten meer dan ze opbrengen.
 • Het is alleen maar in het voordeel van de advocaat of gerechtsdeurwaarder dat er kosten gemaakt worden.

Het loont de moeite om dit soort gedachten bij te stellen door even verder te lezen.

Eigen liquiditeit

Het is belangrijk om als consultant of freelancer over je eigen liquiditeit te waken. Zodra bepaalde facturen niet vlot betaald worden, kan je namelijk in de problemen komen doordat je eigen liquiditeit in het gedrang komt.

Dat kan een domino-effect veroorzaken. Je hebt bijvoorbeeld externe financiering nodig of moet een overbruggingskrediet aangaan. Of je hebt misschien materiaal aangekocht en voorgeschoten, en net op dat moment komt de verwachte betaling van een klant niet binnen.

Betalingen van btw, vennootschapsbelasting, sociale bijdragen … blijven wel doorlopen, dus je hebt centen nodig.

Plan van aanpak

Hoe ga je om met klanten die niet stipt betalen? Wacht niet af tot ze ooit over de brug komen, maar stel proactief een plan van aanpak op.

Zelf herinneringen sturen

Zet in op betalingsherinneringen. Je kan mailen, bellen of een brief sturen (aangetekend is geen verplichting, maar geldt louter als bewijs).

Hopelijk krijg je vanuit deze acties een reactie van je klant en spreken jullie een uitstel van betaling af of becijfer je een afbetalingsplan.

Externe hulp inroepen

Als je klant niet reageert op je herinnering of de gemaakte afspraken niet nakomt, kan je externe hulp inroepen. Dat kan een advocaat, een gerechtsdeurwaarder, een incassokantoor of een factoringmaatschappij zijn. In deze blog focussen we op de samenwerking met een advocaat en een gerechtsdeurwaarder.

Aanmaning van een externe partij

Je kan een aanmaning laten sturen door de externe partij. Dat is zeker geen verplichting, maar het voordeel is dat deze brief meer indruk maakt dan je eigen briefwisseling.

Wat kost een externe aanmaning?

Bij een advocaat kom je dat vrij overeen.

Bij een gerechtsdeurwaarder is de prijs wettelijk geregeld via het KB van 30/11/1976. Om je een idee te geven (tarieven 2020):

Wie moet deze kosten betalen?

 • B2C: de kosten zijn ten laste van jou.
 • B2B: in principe zijn de kosten ten laste van de tegenpartij, maar als je klant nog altijd niet betaalt, failliet gaat, spoorloos is … komt de rekening toch naar jou.

Nieuw: de IOS-procedure

De klassieke manier om tot een veroordeling te komen, zowel bij particulieren als bij ondernemingen, is nog steeds de dagvaarding. Toch hangen hier een aantal negatieve punten aan vast: de kostprijs, de lange duur, de overbelasting van de rechtbanken …

Handig: de nieuwe IOS-procedure

Een alternatief is de IOS-procedure. IOS staat voor Invordering Onbetwiste Schuldvordering. Het woord ‘onbetwist’ is hier belangrijk. De klant heeft je factuur niet betwist, hij betaalt gewoon niet op tijd, zelfs niet na alle herinneringen en beloftes.

Voordelen

Er zijn heel wat voordelen aan de IOS-procedure:

 • Het is een administratieve procedure. Dat betekent dat er geen rechtbank aan te pas komt.
 • De advocaat speelt een beperktere rol.
 • De kostprijs valt best mee.

Een voorbeeld voor een vordering van € 100:

 • Gerechtelijke procedure: dagvaardingskost van € 221,82
 • IOS: aanmaningskost van € 85,29 en PV van niet-betwisting van € 35,20 (prijzen excl. btw en onder voorbehoud)

De kosten voor een IOS vallen dus heel wat lager uit dan voor een dagvaarding.

Hoe verloopt een IOS-procedure?

Een IOS-procedure doorloopt een aantal stappen:

 • Een gerechtsdeurwaarder gaat ter plaatse bij de klant om een aanmaning tot betalen te betekenen.
 • Het betekende exploot gaat naar de centrale server.
 • Er volgt een wachttijd van 1 maand + 8 dagen.
 • De gerechtsdeurwaarder maakt een PV van niet-betwisting op.
 • De titel wordt gedownload.
 • De uitvoering kan beginnen.

Beperkingen: enkel B2B en enkel in België

De nieuwe IOS-procedure is een succesverhaal. We stellen vast dat hiermee zeer weinig betwistingen zijn. Meer dan de helft van de dossiers wordt binnen de zes weken geregeld. Het resultaat voor jou: een snellere cashflow!

Vragen?

Het webinar ‘Hoe word ik betaald als freelancer?’ vond plaats in samenwerking met Bert Lingier, kandidaat-gerechtsdeurwaarder bij Modero. Dfisc kan je met hem in contact brengen, of je kan rechtstreeks contact opnemen.

Heb je nood aan een eenvoudig systeem voor je facturatie en de opvolging ervan, dan stellen wij Dfisc Facturatie voor. Deze tool is trouwens gelinkt aan Dfisc Daily. Je kan dus je facturen eenvoudig doorsturen naar dit onlineplatform. Aarzel niet om Dfisc te contacteren voor meer uitleg.

Herbekijk hier het webinar.