Hoe verkrijg je als freelancer financiering voor je droomproject?


 

Als freelancer-consultant zit je boordevol plannen en dromen. Bij groei hoort ook investeren: om uit te breiden heb je soms bredere financiële slagkracht nodig. Maar ook in economisch moeilijke tijden kan een freelancer nood hebben aan extra financiering. Of je nu een droomproject wil financieren, je groei als freelancer wil ondersteunen of een economische schok opvangen, vroeg of laat kom je bij de bank terecht voor een kredietaanvraag. Dfisc wijdde een webinar aan dit thema, met gastspreker Dirk Van Speybroeck van ING en met Steven Decorte van Dfisc. Ontdek meer over hoe je als freelancer-consultant een sterk kredietdossier opbouwt, in samenwerking met de bank en je accountant.

Hoe beoordeelt de bank een aanvraag voor financiering?

Financiering voor je project krijg je niet zomaar in de schoot geworpen. Stap met een stevig dossier naar de bank en laat je daarvoor ondersteunen door je accountant. Geef de bank een correct inzicht in je financiële situatie en je toekomstplannen, maar ook in je track record als ondernemer. Maak je plannen helder, onderbouw ze met correcte cijfers en houd rekening met diverse scenario’s, voor goede en slechte tijden. En vooral: geef de bank voldoende zekerheden dat je het krediet kan terugbetalen.

‘Je accountant en je bankier moeten partners zijn in je verhaal, zeker bij het stellen van een kredietvraag.’

Dirk Van Speybroeck

Parameters bij de beoordeling van een kredietdossier

Voor de bank zijn een aantal parameters van belang bij het beoordelen van een kredietaanvraag: vertrouwen, motief, je financiële situatie & financieel plan, je terugbetalingscapaciteit en zekerheden. Daarnaast hecht een bank ook waarde aan een kwalitatieve klantenrelatie.

1. Vertrouwen: wie ben je en wat doe je?

Ken je je vak, heb je de nodige opleiding of kwalificaties? Wat is je positie in je sector, wie zijn je klanten en leveranciers …? Geef de bank op een eerlijke manier inzicht in wie je bent als freelancer en toon dat je hun vertrouwen waard bent.

2. Motief: waarvoor dient de financiering?

Maak je kredietvraag concreet en onderbouwd. ‘Iets in de cloud’ doen en een potje opzijzetten om een flashy bedrijfswagen aan te schaffen zal je bankier niet overtuigen als motief. Toon dat je een heldere visie hebt over wat je met de financiering wil aanvangen en op welke termijn je die ziet. Maak ook duidelijk waar de nood aan bedrijfskapitaal vandaan komt.
De bank bekijkt welke vorm en termijn van financiering optimaal zijn voor jouw kredietbehoefte.

Tips

– Volg je debiteuren goed op, zodat je niet in de problemen komt door late betalers. Zo kan je voor een deel al de nood aan extra financiering in moeilijke periodes vermijden. Bekijk hiervoor de tips in ons webinar Betaald worden als freelancer.

– Specifiek voor bedrijfswagens kan leasing een interessante optie zijn in plaats van financiering.

3. Financiële situatie en financieel plan

Een financieel plan is een essentieel onderdeel van je kredietaanvraag. Zeker voor nieuwe projecten, maar ook bij nieuwe investeringen of markten, bij herstructureringen… Met een solide financieel plan geef je de bank inzicht in je financiële draagkracht om het krediet correct te kunnen terugbetalen.

Neem je accountant onder de arm om een goed onderbouwd financieel plan op te maken. Zo verhoog je de geloofwaardigheid van je project. Maak het plan op in drie scenario’s: worst, flat en best case.

Geef ook correct mee wat de impact van corona is geweest op je omzet.

Tip

De bank wil weten op welke assumpties je financieel plan gebaseerd is. Is het loon van de bedrijfsleider bijvoorbeeld al dan niet in je berekening verwerkt? Zijn de omzetten realistisch – bv. door een nieuwe productielijn of nieuwe omzet – of getuigen ze van wishful thinking? Geef zoveel mogelijk informatie mee om je berekeningen te staven.

4. Terugbetalingscapaciteit

Kan je het gevraagde krediet terugbetalen? Wat is je eigen inspanning? Heb je voldoende cashflow en hoe zal die beïnvloed worden door de geplande investering?

Aandachtspunten

– Afhankelijk van het doel van je krediet zal de bank een verhoogde eigen inspanning vragen, bv. bij vastgoed voor verhuur.

Lopende kredieten bij andere banken worden gecheckt bij de Nationale Bank, om er zeker van te zijn dat je voldoende terugbetalingscapaciteit hebt voor het nieuwe krediet.

5. Zekerheden

Kan je de bank voldoende waarborgen geven voor het geval je het krediet niet meer kan terugbetalen? Er zijn klassieke waarborgen zoals een hypotheek of hypothecair mandaat, voorrecht verkoper, geldpand … Daarnaast zijn ook externe waarborgen mogelijk, bijvoorbeeld via PMV/z. Waarborgbeheer, de WinWinlening en cofinanciering kunnen interessante opties zijn om de bank extra garanties te bieden als je onvoldoende eigen inbreng hebt. Ontdek in de video de verschillende mogelijkheden en voorwaarden.

Tip

Maak het risico zo aanvaardbaar mogelijk voor de bank. Krijg je aanvankelijk een neen van je bankier op je kredietvraag, bespreek dan zeker ook welke externe zekerheden je eventueel kan bieden.

Voorbeelden van succesvolle financiering voor freelancers

De bank wil voldoende garanties dat je het gevraagde krediet kan terugbetalen. Wil dat zeggen dat je per definitie een kruis mag maken over je plannen als je weinig of geen eigen inbreng hebt? Toch niet. Bij een goed onderbouwd kredietdossier met een sterk financieel plan zal de bank zich constructief opstellen om je project te helpen realiseren en haar eigen risico te minimaliseren. Drie voorbeelden, van freelancers en consultants met uiteenlopende middelen en plannen, maken duidelijk hoe dat in zijn werk kan gaan.

Sterke punten in je kredietdossier

Een kredietaanvraag is een samenwerking tussen jou als freelancer-consultant, je accountant en de bank. Maak het risico voor de bank aanvaardbaar door een belangrijke eigen inspanning en voldoende zekerheden. Houd de tips & takeaways van Dirk in de video in gedachten om je dossier zo sterk mogelijk te maken.

‘Hoe meer info er onderling wordt uitgewisseld tussen accountant, freelancer en bankier, hoe meer slaagkans voor je project.’

Dirk Van Speybroeck

Wat kan Dfisc doen bij je aanvraag voor financiering?

Brugfiguur en adviseur van freelancers- consultants

Je accountant is een belangrijke brugfiguur in het voorbereiden van je kredietdossier. Bij Dfisc spelen we die rol doorlopend. We volgen periodiek je cijfers op zodat je een goed zicht hebt op de gezondheid van je onderneming.

Heb je concrete plannen voor een kredietaanvraag, dan beginnen we met een grondige analyse van je project. Onze expertise in de sector van freelancers is daarbij een grote meerwaarde. We kennen de specifieke structuur van freelancers en consultants zeer goed. Daardoor kunnen we je terdege adviseren voor de financiering van je plannen. Zo besteden we waar nodig ook aandacht aan het privéaspect van investeringsprojecten, bv. bij de financiering van vastgoed.

Dfisc staat je bij met het opmaken van een concreet, realistisch financieel plan en helpt je de kredietvraag goed te omschrijven. Zo kunnen we samen met een stevig onderbouwd dossier naar de bank stappen.

Je wegwijzer in de bankwereld

Dfisc heeft contact met alle financiële spelers in België. We kunnen je dan ook verwijzen naar de meest geschikte bank om aan te spreken voor een specifiek project. Krijg je voorstellen van verschillende banken, dan hebben we door onze ruime ervaring een goede benchmark om die correct met elkaar te vergelijken. Zo maak je een weloverwogen keuze op basis van onafhankelijk advies.

Partner van PMV/z

Ook op het gebied van alternatieve financieringsvormen is Dfisc uitstekend geplaatst om je te adviseren.

Advies en begeleiding voor je financiering als freelancer

Heb je als freelancer of consultant vragen over een kredietaanvraag of plannen om een investering te financieren? Laat je dan deskundig adviseren. Voor begeleiding bij het opstellen van een kredietdossier, inclusief de opmaak van een financieel plan, kan je terecht bij Dfisc.

Ben je al klant, contacteer dan je dossierbeheerder.
Wil je voor het eerst een beroep doen op Dfisc voor advies? Van harte welkom! Bel ons op 050 39 25 23, mail naar office@dfisc.be of maak een online afspraak.